Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Самоиздържащи се ученици – 45 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

При придобиване на образованието си много ученици биха постигнали твърде ценно обучение, ако сами биха се издържали. Вместо да правят дългове или да бъдат зависими от себеотрицанието на своите родители, добре е младите мъже и жени да разчитат на себе си. Така те ще се научат да ценят парите, времето, силата и случаите и ще бъдат много по-малко изложени на изкушението да бездействат и да прахосват без сметка. Когато уроците по икономия, трудолюбие, себеотрицание, практически бизнес, мениджмънт и издръжливост, бъдат овладени, те ще се окажат важна част от тяхната екипировка за битката на живота. А научените уроци за себеиздържане няма да обременяват учебните заведения с дълг, с какъвто са се борили толкова училища, и който е увреждал толкова много тяхната ползотворност.
На младежите да се внуши разбирането, че възпитанието не цели да ги научи как да избягват неприятните задачи и тежестите на живота, а да облекчи работата им и ги научи на по-добри методи и по-висши стремежи. Учете ги, че истинският идеал на живота не е да си осигурят най-големи печалби, а да прославят своя Творец, участват в световното дело и помагат на по-слабите или по-незнаещите.

Точно и съвестно изпълнение

Една от главните причини да се гледа на физическия труд като на нещо долно е небрежният и необмислен начин на изпълнението му – извършва се по необходимост, а не по свободен избор. Работникът не влага сърце в труда си, нито запазва себеуважението си, нито пък спечелва уважението на другите. Обучението в ръчен труд би трябвало да поправи тази заблуда. То трябва да развие навика на акуратност и цялостно изпълнение на работата. Учениците трябва да бъдат научени на такт и систематичност; да бъдат научени да пестят времето и да използват силите си най-добре, като премислят всяко свое движение. Те трябва не само да усвоят най-добрите методи за работа, но и да им бъде вдъхната амбицията към постоянно усъвършенстване. Нека целта им бъде: работата да се извършва толкова добре, колкото могат човешкият ум и ръце да вършат това.

Господари на труда

Такова обучение ще направи младежите господари, а не роби на труда. То ще облекчи участта на работника, зает с тежък физически труд и ще облагороди и най-скромното занимание. Който разбира работата като мъчение и се залавя за нея с невежо самодоволство, без никакви усилия да я усъвършенства, ще я чувства наистина като бреме. Но онези, които съзират наука и в най-скромния занаят, ще намерят в него благородство и красота и ще изпитват удоволствие да го прилагат вярно и успешно. Тогава каквото и да бъде призванието в живота на един така обучен младеж, той ще бъде способен да направи от призванието си, стига то да е честно, нещо полезно и почетно.