Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Свидетелство на един очевидец – 05 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

Свидетелство на един очевидец
Старейшината Юрая Смит, цял живот сътрудник на Елена Вайт и на нейния съпруг, дава следното свидетелство за тази специална дарба:
„Всяка проверка, всяка проба, които могат да бъдат приложени за изявата на тази пророческа дарба, доказаха нейната достоверност. Доказателствата, които я потвърждават, вътрешни и външни, са убедителни и в съгласие с Божието слово и със самите себе си. Те се дават само тогава, когато Светият Дух специално присъства (освен, ако тези, които са най-добре подготвени да преценяват, са постоянно измамени). Спокойни, достойни, възвишени, впечатляващи, произведенията на Елена Вайт препоръчват себе си на всеки наблюдател като пълна противоположност на всичко фалшиво или фанатично.
Плодовете им показват, че Източникът, от който извират, е Антипод на злото:
1. Насочени към най-чиста моралност и против всеки порок, те насърчават практикуването на всяка добродетел. Посочват опасностите, през които човек трябва да премине по пътя към Божието царство. Разкриват хитростите на Сатана. Предупреждават срещу неговите примки. Задушават още в зародиш всяка склонност към фанатизъм, която неприятелят би се опитал да внедри. Изобличават скритото нечестие. Излагат на бял свят скритите неправди и разкриват злите подбуди на вероломните. Отблъсквали са и отблъскват опасностите от делото на истината от всички страни. Пробуждали са ни много пъти и са ни подтиквали към по-голямо посвещение на Бога, към по-ревностни усилия за сърдечна святост и към по-голямо старание в делото и в служенето на Господа.
2. Водят ни към Христос. Както Библията и те Го посочват като единствената надежда и единствения Спасител на човечеството. Описват пред нас с най-живи краски Неговия свят живот и Неговия благочестив пример! С покоряващи апели ни подтикват да вървим по стъпки.
3. Водят ни към Библията. Представят тази Книга като боговдъхновено и непогрешимо Божие слово. Увещават ни да я приемем като свой съветник и като правило за вярата и живота си. С непреодолима сила ни умоляват да изучаваме дълго и прилежно страниците на Свещеното писание и да се запознаем с ученията му, защото то ще ни съди в последния ден.
4. Донасяли са и донасят утеха и мир на много сърца. Укрепвали са немощните, насърчавали са слабите, повдигали са духа на отчаяните, внасяли са ред, когато сме били объркани, правили са кривите пътища прави и са хвърляли светлина върху онова, което е било тъмно и неясно.“ Никой непредубеден човек не може да чете тези вълнуващи апели за чист и възвишен морал, без да почувства че Бог е прославен чрез тях, че те порицават всяко зло и водят към всичко свято и добро. Безпристрастен човек не може да не каже: „Това не са думи на личност, която носи дявола в себе си“.

Стойността на делото на Елена Вайт
След 70 пълноценни години активен труд в много страни, в писане и проповядване Елена Вайт спокойно заспа в Исус на 16 юли 1915 г. в своя дом близо до Света Елена, Калифорния. Бе погребана до съпруга си в гробището Олгхил в Батъл Крик, щата Мичигън, на 24 юли. В проповедта по време на погребението й старейшината А. Г. Даниелс, председател на Генералната конференция на адвентистите от седмия ден каза:
„Може би не сме достатъчно мъдри, за да преценим точно коя част от живота и труда на Елена Вайт са били от най-голяма стойност за света. Но изглежда, че огромният обем библейска литература, която тя остави, ще е от най-голяма полза и ще извърши най-много за човечеството. Нейните книги наброяват повече от двадесет тома. Някои от тях са преведени на много езици в различни части на света. Сега*/Забележка под черта: Т.е. 1915 г. – бел. ред./ те достигат тираж повече от два милиона екземпляра и продължават да бъдат издавани с хиляди.
Ако огледаме цялата панорама на евангелската истина – отношението на човека към неговия Господ и към ближния му – не можем да не забележим, че във всичките си поучения Елена Вайт дава своята градивна подкрепа на тези велики основни принципи. Тя се докосва до всяка жизнено важна нужда на човечеството и го възвисява до по-високо равнище.
Сега тя почива. Гласът й мълчи. Перото й е оставено настрана. Но мощното влияние на този деен, енергичен, твърд, изпълнен с Духа живот, продължава. Този живот бе свързан с Вечния. Действаше в Бога. Прогласената от Елена Вайт вест и извършеното от нея дело представляват паметник, който никога не ще бъде разрушен, нито ще изчезне. Многото нейни томове, които разглеждат всяка фаза от човешкия живот и насърчават всяка реформа, необходима за подобряването на обществото на ниво семейство, град, щат и нация ще продължат да оформят общественото мнение и характера на отделната личност. Вестите, предадени от Е. Вайт, ще бъдат ценени повече, отколкото в миналото. Делото, на което бе посветен целият й живот, ще напредва с годините с все по-голяма сила и темпо. Ние, които сме свързани с него, не трябва да таим никакъв страх, освен страха, да не би самите ние да не успеем да извършим своята част така вярно и искрено, както трябва.“