Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Силата на молитвата – 78 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НУЖДАТА ОТ СЕМЕЙНА МОЛИТВА.
Всяко семейство трябва да издигне свой молитвен олтар, осъзнавайки
страха от Бога като начало на мъдростта. Ако някой в света има нужда
от силата и насърчението на религията, това са ония, които са отговорни
за възпитанието и обучението на децата си. Те не могат да извършат
работата си по подходящ и приемлив за Бога начин, ако всекидневно учат
с примера си ония, които търсят от тях ръководство, че могат да живеят
без Бога. Ако те научат децата си да живеят само за този живот, няма да
ги приготвят за вечността. Ще умрат, както са живели, без Бога и роди-
телите ще бъдат призовани да отговарят за загубата на душите им. Бащи,
майки, вие имате нужда да търсите Бога сутрин и вечер пред фамилния
олтар, за да учите децата си мъдро, нежно и с любов. (517.1)
ПРЕНЕБРЕГНАТО СЕМЕЙНО БОГОСЛУЖЕНИЕ.
Ако някога е имало такова време, когато всяка къща е трябва да е
молитвен дом, това е сега. Неверието и скептицизмът вземат връх. Нечестието
изобилства. Покварата отнася жизнените сили на душата, бунтът
против Бога съкрушава живота. Поробени от греха, моралните сили са под
тиранията на Сатана. Душата е плячка на неговите изкушения и ако някоя
могъща ръка не се протегне да избави човека, той отива там, където го
води архибунтовникът. (517.2)
Обаче в това време на страхотна опасност някои, които изповядват, че
са християни, нямат семейно богослужение, не почитат Бога в дома си,
не учат децата си да Го обичат и да се боят от Него. Мнозина са се
отделили толкова далеч от Него, че чувстват осъждение, ако Го доближат.
Те не могат „да пристъпват с дръзновение към престола на благодатта“,
„като издигат ръце свети без гняв и пререкания.“ Евреи 4:16; 1 Тимотей
2:8. Те нямат жива връзка с Бога.Имат само формална и безсилна набожност.
(517.3)
Идеята, че молитвата не е нужна, е една от най- успешните измами ,на
Сатана за съсипване на душите. Молитвата е общение с Бога, източник
на мъдрост, извор на сила, мир и щастие. (518.1)
ТРАГЕДИЯТА НА ЕДИН ДОМ БЕЗ МОЛИТВА.
Аз не зная нещо да ми е причинило толкова мъка, както един дом без
молитва. Не се чувствам в безопасност в такъв дом нито за една нощ. И
ако не беше надеждата да помогна на родителите да осъзнаят своята нужда
и своето тъжно пренебрегване, не бих останала. Децата показват резултата
от това пренебрегване, защото страхът от Бога не е пред тях. (518.2)
ФОРМАЛНАТА МОЛИТВА НЕ Е ПРИЕТА.
В много случаи сутрешното и вечерното богослужение не са нищо
повече от една обикновена формалност, скучно монотонно повторение на
готови фрази, в които не се изразява нито дух на благодарност, нито
чувство на нужда. Бог не приема такава служба. Но умоляванията на едно
смирено сърце и смирен дух Той няма да презре. Отварянето на нашите
сърца за небесния ни Баща, признаването на цялата ни зависимост от Него,
отдаване на благодарствена обич, това е истинската молитва. (518.3)
НЕКА ИМА ДОМОВЕ НА МОЛИТВАТА.
Както древните патриарси, и тези, които изповядват, че обичат Бога,
трябва да издигат олтар на Господа, където и да опънат шатрите си….
Бащите и майките трябва често да издигат сърцата си към Бога в скромно
умоляване за себе си и за децата си. Нека бащата като свещеник на дома
да положи на Божия олтар утринна и вечерна жертва, докато съпругата
и децата се обединят в молитва и хвала. В такъв дом Исус ще обича да
пребъдва. (518.4)
Нека членовете на всяко семейство имат наум, че са близко свързани
с небето. Господ има особена грижа за семействата на любимите си деца
тук долу. Ангели предлагат дима на благоуханния тамян за молещите се
светии. Тогава във всяко семейство нека да се издигат молитви към небето
сутрин и в хладния час на залеза нека в наша полза се представят пред
Бога заслугите на Спасителя. (519.1)
АНГЕЛИ ПАЗЯТ ДЕЦАТА, ПОСВЕТЕНИ НА БОГА.
Преди да напусне дома си за работа, цялото семейство трябва да се
събере заедно и бащата или майката, ако той отсъства, да се помоли
ревностно на Бога да ги пази през деня. Елате със смирение, със сърце,
изпълнено с доброта и с осъзнаване на изкушенията и опасностите пред
вас и пред децата ви, и с вяра ги свържете с олтара, като умолявате Господ
да се грижи за тях. Служещите ангели трябва да пазят децата, които по
този начин са посветени на Бога. (519.2)
МОЛИТВАТА ИЗДИГА ОГРАДА ОКОЛО ДЕЦАТА.
Сутрин първата мисъл на християнина трябва да бъде за Бога. Свет-
ската работа и себелюбивият интерес трябва да бъдат на второ място.
Децата трябва да бъдат научени да уважават и почитат молитвения час.
Дълг на християнските родители е с молитва и настойчива вяра да издигнат
ограда около децата си. Те трябва търпеливо, мило и неуморно да ги
учат как да живеят, за да угодят на Бога. (519.3)
НЕКА ДА ИМАТЕ ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ.
Във всяко семейство трябва да има определено време за утринно и
вечерно поклонение. Колко е добре родителите да съберем децата си
около себе си преди разчупването на хляба за закуска, да благодарим на
небесния си Баща за Неговата защита през нощта и да Го помолим да ни
помага и да ни води с бдяща грижа през деня!
Колко е добре , когато идва вечерта, родителите и децата да се съберат
още веднъж пред Него и да Му благодарят за благословенията на изминалия ден! (520.1)
НЕ СЕ РЪКОВОДЕТЕ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
Семейното поклонение не трябва да се управлява от обстоятелства. Вие
не трябва да се молите случайно, а когато имате повече работа, да
пренебрегнете молитвата. Ако правите така, вие учите децата си да гледат
на молитвата като на нещо несъществено и неважно. Молитвата означава
много за Божиите деца. Благодарствените приношения трябва да се из-
дигат пред Бога сутрин и вечер. Псалмистьт казва: „О, елате, нека да пеем
на Господа, нека се възрадваме в скалата на нашето спасение. Нека дойдем
пред Неговото присъствие с благодарност и да се възрадваме в Него с’
псалми .(520.2)
БАЩИ И МАЙКИ, КОЛКОТО И ДА СТЕ ПРИТИСНАТИ ОТ БИЗНЕСА СИ,НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА СЪБЕРЕТЕ СЕМЕЙСТВОТО СИ ПРЕД БОЖИЯ ОЛТАР. МОЛЕТЕ СЕ ЗА ЗАЩИТАТА НА СВЕТИТЕ АНГЕЛИ ВЪВ ВАШИЯ ДОМ. ПОМНЕТЕ,
ЧЕ ВАШИТЕ НАЙ-СКЪПИ ХОРА СА ИЗЛОЖЕНИ НА ИЗКУШЕНИЯ. (520.3)
В нашите усилия за удобството и щастието на гостите, нека да не
пренебрегнем задълженията си към Бога. Часът на молитва не трябва да
се отлага поради никакви съображения. Не разговаряйте и не се забавлявайте
до късно, когато ще сте прекалено уморени, за да се наслаждавате
на молитвения час. Ако правим това, ние принасяме саката жертва на
олтара. Сутрин или вечер ,когато можем да се молим без да бързаме и с
разбиране, ние трябва да представим молитвите си и да издигнем гласовете
си в радостна благодарствена хвала. (520.4)
Нека всички, които гостуват на християни, разберат, че часът за молитва
е най-скъпоценен, най-свят и най-радостен час от деня. Тези часове на
молитва упражняват очистващо и възвишаващо влияние върху всички, които
участват в тях. Те донасят мир и покой, които са благодат за духа. (521.1)
ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА ЗАЧИТАТ ЧАСА ЗА ПОКЛОНЕНИЕ.
Вашите деца трябва да бъдат научени да бъдат любезни и грижливи
към другите, благородни и услужливи и над всичко друго да уважават
религиозните неща и да чувстват важността на Божиите изисквания. Те
трябва да уважават часа за молитва, трябва да се изисква от тях да стават
навреме сутрин, за да присъстват на семейното поклонение. (521.2)
НАПРАВЕТЕ ВРЕМЕТО ЗА ПОКЛОНЕНИЕ ДА БЪДЕ ПРЕКАРАНО ИНТЕРЕСНО.
Бащата, който е свещеник на семейството, трябва да ръководи сутрешното
и вечерното богослужение. Няма причина това да не е най-интересното
и най-радостното преживяване от семейния живот и Бог бива
безчестен, когато това богослужение се направи сухо и досадно. Нека
времето за семейно поклонение да бъде кратко и одухотворено. Не
позволявайте на децата си или на някой член от вашето семейство да ги
заплашва поради досадата им или поради липса на интерес. Когато се чете
една дълга глава и се принесе дълга молитва, тази скъпоценна служба
става досадна и краят й носи въздишка на облекчение. (521.3)
Трябва да бъде специална задача на главата на семейството да направи
часа на богослужението особено интересен. С малко мисъл и внимателна
подготовка за времето, когато идваме в Божието присъствие, семейното
поклонение може да бъде приятно и плодотворно, а резултатите му ще
се разкрият във вечността. Нека бащата избере един пасаж от Писанията,
който е интересен и лесно разбираем. Няколко стиха са достатъчни, за да
се предаде една поука, която може да бъде изучавана и практикувана през
деня. Може да се зададат въпроси, няколко сериозни и интересни
забележки може да бъдат направени или може да се разкаже накратко някой
случай за илюстрация на наученото. Няколко куплета от духовна песен
може да бъдат изпети, а молитвата трябва да бъде кратка и по същество.
Този, който води молитвата, не трябва да се моли за всичко, а да изрази
своите нужди с прости думи на хвала и благодарност. (521.4)
Събуждането и укрепването на любовта към изучаването на Библията
много зависи от употребата на часовете за поклонение. Сутрешните и
вечерни молитвени часове трябва да бъдат най-сладките и най-полезни за
деня. Нека се разбира, че в тези часове никакви тревожни и нелюбезни
мисли не трябва да безпокоят душата, за да може родителите и децата
заедно да се срещнат с Исус и да поканят в дома си присъствието на свети
ангели. Нека службите да са кратки, изпълнени с живот, приспособени към
случая и разнообразявани от време на време. Нека всички се присъединят
към четенето на Библията и да запаметят и често да повтарят Божия закон.
Интересът на децата ще се събуди, ако понякога им бъде позволено да
изберат четивото. Питайте ги и нека и те да задават въпроси. Споменете
нещо, което ще служи за илюстрация на наученото. Когато не е прекалено
дълга молитвата, нека и малките да участват с молитва и в песента, макар
и тя да е само с един куплет. (522.1)
МОЛЕТЕ СЕ ЯСНО И РАЗБРАНО.
Със собствения си пример учете децата да се молят с ясен и отчетлив
глас. Учете ги да издигат главите си от стола и никога да не покриват
лицето си с ръце. Така те могат да представят своите прости молитви,
повтаряйки Господнята молитва в един глас. (522.2)
СИЛАТА НА МУЗИКАТА.
Историята на песните в Библията е изпълнена с идеи за употребата на
музиката и пеенето и за благословението от тях. Музиката често се изкълчва,
за да служи на намеренията на злото и така става едно от най-измамните
изкушения. Но ако бъде правилно използвана, тя е скъпоценен дар от Бога,
предназначен да издига мислите към възвишени и благородни теми, да
вдъхновява и възвишава душата … (523.l)
ТЯ Е ЕДНО ОТ НАЙ-СПОЛУЧЛИВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВПЕЧАТЛЯВАНЕ НА СЪРЦЕТО С ДУХОВНАТА ИСТИНА.
Колко често, когато душата е здраво притисната и готова да се отчае,
в паметта изплуват някои Божии думи с една отдавна забравена детска
песен – тогава изкушенията загубват силата си, животът придобива ново
значение и нов смисъл, кураж и радост се предават на други души! (523.2)
СТОЙНОСТТА НА ПЕСЕНТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НИКОГА НЕ БИВА ДА СЕ ИЗГУБВА ИЗ ПРЕДВИД.
Нека има пеене в дома и сладките и чисти песни ще доведат до по-
малко думи на укор и повече радост, надежда и бодрост. Нека има пеене
в училището и учениците ще бъдат привлечени по-близко до Бога, до
учителите си и един към друг. (523.3)
Като част от религиозната служба пеенето е толкова акт на поклонение
колкото и молитвата. Наистина много песни са молитви. Ако детето е
научено да осъзнава това, то ще мисли повече за значението на думите,
които пее и ще бъде по-податливо на тяхната сила. (523.4)
ИНСТРУМЕНТАЛНА И ВОКАЛНА.
Сутрин и вечер се присъединете към децата си в поклонение пред Бога,
като прочитате Словото Му и пеете за Негова хвала. Научете ги да повтарят
Божия закон. Относно заповедите израилтяните бяха научени „да
учат децата си прилежно и да им говориш, когато седиш у дома си, когато
ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш“. Мойсей нареди на израилтяните
да наредят думите на закона в песен и когато по-големите деца
свирели на инструменти, по-малките марширували, пеейки думите на
закона. В по-късните си години те не забравяли думите на закона, които
са пели в детството си. (523.5)
Ако е било важно Мойсей да облече заповедите в свята песен, така че
като вървят из пустинята, децата да могат да научат песента на закона стих
по стих, колко важно е и ние днес да учим децата си на Божието Слово.
Нека да дойдем при Бога за помощ да научим децата си да пазят заповедите.
Да направим всичко, което е по силите ни, за да направим музиката да
изпълва нашите домове, за да може Бог да влезе в тях. (524.1)
СПЕЦИАЛНОТО ВРЕМЕ ЗА ПОКЛОНЕНИЕ В СЪБОТА.
В семейното поклонение [в събота] нека и децата да вземат участие.
Нека всички да носят своите Библии и всяко да чете един или два стиха.
Нека някоя позната песен бъде изпята, последвана от молитва. Исус ни
е дал пример за това. Господнята молитва не беше предназначена да се
повтаря като формалност, а да ни научи какви трябва да бъдат нашите
молитви – прости, сериозни и с разбиране. С проста молба кажете на
Господа какви са вашите нужди и изкажете благодарността си за Неговите
милости. Така вие каните Исус да бъде добре дошъл във вашия дом и в
сърцето ви. Семейните дълги молитви за отдалечени предмети не са
подходящи. Те правят часовете за молитва уморителни, а би трябвало да
бъдат смятани за привилегия. Направете това време интересно и
изпълнено с радост. (524.2)
ПОВЕЧЕ МОЛИТВА ОЗНАЧАВА ПО-МАЛКО НАКАЗАНИЯ.
Ние трябва да се молим много повече, отколкото го правим. Има голяма
сила и благословение в моленето заедно в нашите семейства, заедно с децата
ни и за тях. Когато моите деца са правели зло, аз съм разговаряла с тях
любезно и след това съм се молила с тях. Никога не съм намирала за нужно
да ги наказвам след това. Техните сърца се стопяваха в доброта пред Светия
Дух, който идваше в отговор на молитвата. (525.1)
ПОЛЗАТА ОТ МОЛИТВАТА В УЕДИНЕНИЕ.
В часовете на уединение Исус през земния Си живот получаваше
мъдрост и сила. Нека младите следват Неговия пример да намират при
разсъмване и при здрач тихо време за общение със Своя небесен Баща. Нека
и през деня да издигат сърцата си към Бога. На всяка стъпка от нашия
път Той казва: „Аз, твоят Господ съм, Който подкрепям десницата ти … не
бой се, Аз ще ти помогна.“Исая 41: 13. Ако нашите деца научат тези уроци
в утрото на живота си, каква свежест и сила, каква радост и наслада би
била внесена в живота им! (525.2)
ВРАТИТЕ НА НЕБЕТО СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСЯКА МАЙКА.
Когато Христос се поклони на брега на Йордан след кръщението Си
и принесе Своята молитва за човечеството, небесата се отвориха и Божият
дух като гълъб от блестящо злато обкръжи фигурата на Спасителя, и един
глас от небето каза: Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето
благоволение.“ (525.3) .
Какво значение има това за вас? То казва, че небето е отворено за
вашата молитва; казва, че вие сте приети чрез Възлюбения. Вратите са
отворени за всяка майка, която би искала да постави бремето си в нозете
на Спасителя. Казва, че Христос е обгърнал човечеството със Своята
човешка ръка, а с божествената Си ръка се държи за трона на Всемогъщия,
за да свърже човека с Бога и земята с небето. (525.4)
Молитвите на християнските майки не са пренебрегнати от Бащата на .
всички ни, Който изпрати Своя Син на земята да изкупи един народ за
Себе Си. Той няма да се отвърне от вашите молби и да остави вас и вашите
скъпи на атаките на Сатана във великия ден на последния конфликт.
Вашата работа е да работите с простота и верност и Бог ще утвърди делото
на ръцете ви. (526.1)