Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Сила на духа – 12 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сила на духа – 12 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Победителите в края ще са преживели периоди на ужасна обърканост и изпитания в религиозния си живот; но не трябва да отхвърлят доверието си в Бога, защото всичко, което им се е случило, е част от тяхното обучение в училището на Христос и е жизнено необходимо, за да може всичката сгурия да бъде очистена. Божият служител трябва да понася с твърд дух атаките на неприятеля, неговите оскърбителни подигравки и да побеждава пречките, които ще поставя на пътя му.
Сатана ще се опита да обезсърчава последователите на Христос, ще ги подтиква да не се молят и да не изучават Писанията. Ще хвърля омразната си сянка по пътя им, за да скрива Исус от техния поглед, да засенчва очите им да не могат да видят Неговата любов и славата на небесното наследство. Удоволствие му прави да кара Божиите деца да вървят плахо, мъчително и треперещи от страх в съмнение. Стреми се да направи пътя им по възможност по-скръбен. Но ако по пътя вие гледате винаги нагоре, а не надолу към вашите трудности, няма да отслабнете и скоро ще видите, как Исус протяга ръката Си към вас, за да ви помогне. А вие само ще трябва да Му подадете своята ръка с просто доверие и да Го оставите да ви води. Когато се научите да се доверявате, ще имате и надежда.

В силата на Господа
Исус е светлината на света и вие трябва да преобразите живота си според Неговия. В Христос ще намерите помощ, за да изградите силен, уравновесен, красив характер. Сатана не може да обезсили светлината, излъчваща се от такъв характер. Господ ни е приготвил работа, която всеки един от нас трябва да извърши. Той не е предвидел да ни поддържат човешки хвалби и одобрения; определил е всяка душа да стои твърдо в силата на Господа. Бог ни е дал най-добрия Си дар, Неговия единороден Син, за да ни издигне, облагороди и направи годни за дом в царството Му, като ни облече с Неговия съвършен характер. Исус дойде на нашия свят и живя така, както очаква да живеят и последователите Му. Ако си угаждаме и твърде много ни мързи да положим сериозни усилия, за да сътрудничим за чудното дело на Бога, ще понесем загуба в този и в бъдещия, безсмъртния живот.
Бог желае да работим не отчаяно, но със силна вяра и надежда. Когато изследваме Писанията и бъдем озарени да видим удивителното снизхождение на Отец, когато даде Исус на света, та всеки, който повярва в Него да не загине, но да има вечен живот, трябва да се изпълваме с неизразима радост и пълнота от слава. Всяко нещо, което можем да придобием чрез възпитание или образование, Бог желае да го употребим за напредъка на истината. От живота и характера трябва да се излъчва истинско и жизнено благочестие, та христовият кръст да бъде издигнат пред света и в светлината на кръста да се разкрие високата стойност на всяка душа. Умовете ни трябва да бъдат отворени за разбиране на Писанията и като се храним с небесния хляб, да можем да печелим духовни сили (“Ривю енд Хералд”, 8 април 1890 г.).