Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Слабата дисциплина и плодовете й – 47 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ФАЛШИВОТО ВЪЗПИТАНИЕ ПОВЛИЯВА ЦЕЛИЯ РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ.
Едно горко почива върху родителите, които не са научили децата си
да се боят от Бога, а са ги отпуснали да стигнат до зрелост недисциплинирани
и неконтролирани. През собственото си детство са допуснати да
проявяват гняв и своеволие и внасят същия този дух в домовете си. Те
са с покварен нрав и се гневят. Дори като приемат Христос, те не са
победили страстите, допуснати да управляват детските им сърца. Те носят
резултатите от ранното си възпитание през целия си религиозен живот.
Най-трудното нещо е да се отстрани впечатлението, което те правят върху
Божието насаждение, защото фиданката се превива, но дървото не може.
Ако такива родители приемат истината, те имат да водят тежка битка.
Може да бъдат преобразени по характер, но целият им религиозен живот
е повлиян от отпуснатата дисциплина, упражнявана върху тях в детските
им години. И децата им трябва да страдат поради погрешното им
възпитание, защото те отпечатват своите недостатъци върху тях до трето
и четвърто поколение. (275.1)
ДНЕШНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ИЛИЙ.
Когато родителите не санкционират и не възпрепятстват злините на .
децата си, Бог със сигурност ще ги доведе на място, където да видят, че
са съсипал и не само своя живот, но и живота на юношите, които са
възпитавали … Ще трябва да научат горчиви уроци. (275.2)
О, тези днешни последователи на Илий, които се намират навсякъде!
Те търсят извинение за покварата на децата си. Да бяха упражнили по-
добре дадения им от Бога авторитет да ограничават и коригират! Нека
родителите и възпитателите, които пренебрегват и извиняват греха на
поверените им души, да помнят, че така стават съучастници на тези злини.
Ако вместо неограничено угаждане беше използвана наказващата пръчка
по-често и то не с гняв, а с любов и молитва, ние бихме видели по-
щастливи семейства и по-добро състояние на обществото. (276.1)
Небрежността на Илий е представена ясно пред всеки баща и пред
всяка майка. В резултат на неговата неосветена обич или на нежеланието
му да изпълни едно неприятно задължение, той пожъна жетва на нечестие
в покварените си синове . И родителят,който допусна нечестието, и децата,които
вършеха, бяха виновни пред Бога, Който не можеше да приеме
жертва или принос за тяхното престъпление. (276.2)
ОБЩЕСТВОТО НОСИ ПРОКЛЯТИЕ, ПРИЧИНЕНО ОТ ПОКВАРЕНИ
ХАРАКТЕРИ.
О! Кога родителите ще станат мъдри? Кога ще видят и осъзнаят характера
на собственото си дело? Те пренебрегват да изискват послушание
и респект според изискванията на Божието Слово? Резултатите от това
хлабаво възпитание се виждат у децата им, когато влязат в света и заемат
мястото си начело на собствените си семейства. Те продължават да извършват
грешките на своите родители. Покварените им черти се развиват
напълно и се предават на други като погрешни вкусове, навици, гняв,
които са били допуснати да развият в собствените си характери. Така
стават проклятие вместо благословение за обществото. (276.3)
Нечестието, което съществува в света днес, може да се проследи до
неверността на родителите да дисциплинират себе си и децата си. Хиляди
и хиляди жертви на Сатана са такива поради неразумния начин, по който
са били ръководени в детството си. Сериозният укор от Бога лежи върху
това погрешно възпитание. (276.4)
ОТПУСКАНЕ ЮЗДИТЕ. НА ДИСЦИПЛИНАТА.
Децата, които са ръководени погрешно и не са научени да слушат и
да проявяват респект, се свързват със света и хващат за ръка родителите
си, слагат им ярем и ги водят, където си искат. Твърде често точно във
времето, когато децата трябва да покажат непоклатим респект и послушание
към родителските съвети, родителите отпускат юздите на
дисциплината. Родителите, които са били блестящ пример за набожност
сега биват водени от децата си. Тяхната твърдост е изчезнала. Бащи, които
са носили Христовия кръст и са имали белезите на Господ Исус върху си,
хора със самостоятелност на намеренията си, са водени от децата си по
съмнителни и несигурни пътища. (277.1)
УГАЖДАНЕ НА ПОРАСНАЛИТЕ ДЕЦА.
Бащите и майките, които трябва да разбират отговорностите, почиващи
върху тях, отпускат дисциплината на порасналите си синове и дъщери, за
да отговаря на наклонностите им. Волята на детето става закон за тях.
Майки, които са били твърди, постоянни и неотклонно са се придържали
към принципа с простота и верност, стават угодници на децата си, преминаващи
към зряла възраст. Със своята любов към показ те дават децата
си на Сатана със собствените си ръце, както отпадналите евреи даваха
децата си на Молох. (277.2)
БЕЗЧЕСТЯТ БОГА, ЗАДА ПРИДОБИЯТ БЛАГОСКЛОННОСТТА НА ДЕТЕТО СИ.
Бащите и майките дават път на наклонностите на безбожните си деца
и им помагат с пари и удобства, за да се покажат пред света. (277.3)
О, каква сметка ще дават тези родители пред Бога! Те безчестят Бога
и показват всячески почит към разпътните си деца, отваряйки им врати
за забавления, които по принцип са осъждали в миналото. Позволили са
игра на карти, танци на партита и балове, за да спечелят децата си за света.
Във време, когато влиянието върху децата им трябва да бъде по-силно
като дават свидетелство за истинското християнство, те са влезли под
Божието проклятие, като са Го безчестили и са пренебрегнали изискванията
Му, за да спечелят благоволението на децата си. Една модерна
набожност няма да бъде от голяма полза в часа на смъртта. Макар че някои
служители на евангелието може да одобряват този вид религия, родителите
ще открият, че изоставят славната корона, за да придобият лаври без
стойност. Бог да е на помощ на бащите и майките, за да осъзнаят дълга
си. (278.1).
БЪДЕТЕ ТОВА, КОЕТО ИСКАТЕ ДА БЪДАТ ВАШИТЕ ДЕЦА.
Бъдете това, което искате да бъдат децата ви. Родителите трябва да
продължат с пример и поучение да поставят своя собствен печат върху
характера на наследниците си. Непостоянен, груб и нетактичен нрав и
думи се отпечатват върху децата и внуците, и така дефектите в управлението
на родителите свидетелстват против тях от поколение на
поколение. (278.2)