Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Службата на ангелите – 65 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Управниците на този свят не знаят, че често в техните съвети са говорили ангели. Човешки очи са спирали погледа си на тях; човешки уши са слушали апелите им. В законодателните и в съдебните зали често пъти ангели са говорили в защита на някой преследван и измъчван. Те са осуетявали намерения и са задържали злини, които биха докарали зло и страдания на Божиите чада. Всичко това ще стане ясно на учениците в небесното училище.
Всеки изкупен ще узнае службата на ангелите в неговия личен живот. Ангелът – негов пазител от началото на живота му; ангелът, бдял над стъпките му и закрилял го във време на беда; ангелът, придружил го до долината на смъртната сянка и отбелязал мястото на неговия гроб, който пръв ще го поздрави в утрото на възкресението – каква радост ще бъде да разговаря с него и да научи от него историята на Божията намеса в индивидуалния живот, на участието, което Небето е взимало във всяко дело за човечеството!

Объркаността – изяснена

Тогава ще се изясни всичко объркано в житейските преживявания. Онова, което ни е изглеждало само объркване и разочарование, разбити намерения и осуетени планове, ще ни се открие като велика, управляваща, победоносна цел, Божествена хармония.

Плодът на посятото в този живот

Там ще видят плода на своя труд всички с несебелюбив дух. Резултатът на всеки добър принцип и благородно дело също ще се види там. Донякъде това може да видим и още тук на този свят. Но колко малко са сега случаите, когато резултатите и от най-благородното дело стават известни на извършителя! Колко много хора се трудят несебелюбиво и неуморно за такива, които преминават отвъд техния досег и знание! Колко родители и учители заспиват за последен път с мисълта, че трудът им е бил напразно; те не знаят, че верността им е разпечатала извори на благословение, които не престават да бликат; само чрез вяра виждат те възпитаните от тях деца да служат за благословение и въодушевение на своите ближни и влиянието да се повтаря стократно.
Плодът от сеитбата на цял един живот

Много работници изпращат на света вести на подкрепа, надежда и кураж, думи, които вливат благословение в сърцата във всяка страна; за резултатите обаче на своя труд те, трудилите се в самота и неизвестност, знаят много малко. Така са се предавали дарби, така са се носели бремена, така се е работило. Хора сеят семето, а жетвата, която то дава над техните гробове, била пожъната и използвана от други. Садят дървета, за да могат други да ядат плода им. На тази земя те са доволни да знаят поне, че чрез труда си са влияли за добро. Действието и въздействието от всичко това ще бъде видяно в бъдещия свят.

Небесният доклад

На небето се води доклад за даден на хората Божи дар, за да ги води към несебелюбива служба. Проследяването му във всички широкоразклоняващи се направления, срещата с онези, които са се облагородили и издигнали чрез нашите усилия, откриването в тяхната история на действието на добрите принципи – ето това ще бъде един от предметите за изучаване в небесното училище; това ще бъде и една от неговите награди.

Социален живот

Там ще познаваме, както самите ние сме познати. Там ще намери най-вярно и най-сладко приложение любовта и съчувствието, които Бог е насадил в човешкото сърце. Чистото общуване със святите същества, хармоничният живот в обществото на блажените ангели и на верните от всички векове, свещената връзка, свързваща “цялото семейство на небето и земята” – това са все от опитностите на бъдещия живот.