Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Служба – 57 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Служба – 57 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

С такава армия от работници, каквато нашите младежи, стига да са правилно обучени, могат да образуват, колко скоро вестта за един разпнат, възкръснал и скоро идещ Спасител би могла да бъде разнесена по целия свят! Колко скоро би могъл да дойде краят – краят на страдания, скръб и грях! Колко скоро вместо тукашните притежания, отровени от грях и болка, нашите чада биха могли да получат своето наследство там, където “праведните ще наследят земята и ще живеят в нея вечно”, където “жителят не ще каже: “болен съм” и “глас на плач не ще се чуе вече” (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 555).

МЛАДЕЖИТЕ ПРИЗОВАНИ ЗА РАБОТНИЦИ
Много младежи християни могат да вършат добра работа, ако научат уроците от великия Учител в училището на Христос. Дори ако пастори евангелисти и учители занемарят търсенето на загубените, то нека децата и младежите да не пропуснат да прилагат Словото на практика…
Нека младите мъже, младите жени и децата да отиват да работят в името на Исус. Нека си съставят план за работа, който да провеждат заедно. Не можете ли да образувате група от работници и да посветите време на задружна молитва, да искате от Господа да ви даде Своята благодат, като работите обединено? Трябва да се съветвате с хора, които обичат Бога и се боят от Него, които имат опит в такава дейност, така че да можете да съставите планове и методи, чрез които да работите сериозно и за сигурни резултати. Господ ще помогне на онези, които искат да използват дадените им от Бога способности за слава на Неговото име. Желаят ли нашите млади вярващи в истината мъже и жени да станат живи мисионери?…

Работете с вяра
Когато работите за други хора, Божествената сила на Духа ще действа в техните души; защото са били изкупени с кръвта на единородния Божи Син. Ние можем да имаме успех в спечелването на души, за които Христос е умрял, само когато зависим от благодатта и силата на Бога да убеди и обърне човешкото сърце към Себе Си. Докато им представяте Божията истина, неверието и несигурността ще се опитат да завладеят ума ви; но нека Божието обещано слово разпръсне съмнението от сърцето ви.
Доверете се на Божието слово и работете с вяра. Сатана ще дойде със своите внушения, за да ви накара да загубите доверие в думите на вашия небесен Баща, но размислете: “Което не е от вяра, е грях.” Преминете с вярата си през мрачната сянка на Сатана, сложете я на умилостивилището и не подхранвайте нито едно съмнение. Това е единственият начин, по който можете да придобиете религиозен опит и да намерите така нужното доказателството за вашия мир и доверие.
Когато религиозната ви опитност расте, ще расте и ревността ви и ще се чувствате все по-възпламенени от любов за служба на Бога, защото с Исус Христос ще имате една и съща цел. Вашите желания и чувства са родени от Духа. Вие носите игото на Христос и сте съработници на Бога (“Младежки наставник”, 9 август 1894 г.).

Призив за доброволци
Господ призовава за доброволци онези, които желаят да застанат твърдо за Него които обещават и поемат задължението да се обединят с Исус от Назарет в точно извършване на работата, необходима да се извърши сега, тъкмо сега (“Основи на християнското възпитание”, стр. 488).