Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Специални възможности за евангелизиране – 7 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Големи събирания като панаира в Свети Луиз. Бяха ми дадени наставления, че с наближаването на края в нашите градове ще стават големи събирания като неотдавнашното в Свети Луиз и че трябва да се правят приготовления за представяне на истината. Когато Христос бе на земята, Той се възползваше от такива възможности. Винаги когато по някакъв повод се събираха голям брой хора, Неговият глас, представящ вестта, се чуваше ясен и определен. И като резултат след Неговото разпятие и възнесение хиляди се обърнаха към Бога за един ден. Посятото от Христос семе бе потънало дълбоко и бе покълнало в сърцата, и когато учениците получиха дара на Светия Дух, жетвата бе събрана.
Учениците бяха изпращани да проповядват навсякъде с такава сила, че страх обземаше противниците им и те не дръзваха да направят онова, което щяха да направят, ако не бяха имали доказателството за ясното: ,,Така говори Господ.”
При всяко възможно събиране трябва да присъстват някои от нашите проповедници. Те трябва да работят мъдро, за да спечелят аудиторията и да представят светлината на истината пред възможно повече хора…
Нека да използваме всяка възможност, както представената ни чрез панаира в Свети Луиз. На всички такива събирания трябва да присъстват мъже, които Бог може да използва. Сред хората трябва да бъдат пръскани като есенни листа брошури, съдържащи светлината на истината за това време. Тези брошури ще бъдат за мнозина като листа от Дървото на живота – ще служат за излекуване на народите.
Братя мои, изпращам ви тази вест, за да я предадете и на други. Хората, които проповядват истината, ще бъдат благословени от Този, Който им е дал товара…
Дошло е време, както никога по-рано, когато адвентистите от седмия ден трябва да станат и да светят, защото светлината им е дошла и славата Господня ги е огряла.