Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Споделяйте Словото – 4 – Да печелим приятели за Бога – Марк Финли

На едно лагерно събрание към края на деветнадесети век пастор С. Н. Хаскел се изправил пред проблем. Той не можел да бъде чут в огромната палатка поради дъждовна буря, блъскаща по покрива. Така той слязъл от платформата, застанал в средата на пътеката между редовете и помолил аудиторията да се събере около него. Тогава той започнал импровизирано библейско изучаване с хората, като им задавал въпроси, насочвал ги да погледнат отговорите в библейските текстове и коментирал Писанието. Това представяне станало начало на събиране и време на необикновено благословение.
Елена Вайт чула за него. Тя потвърдила метода на Хаскел. Тя коментирала, че изучаването на Библията посредством въпроси и отговори от библейски текстове е нещо, което Бог многократно й е показал, че е метод, който нашите членове ще използват в семействата.
Госпожа Вайт по-късно писа за този метод на учене в условията на великото пробуждане:
„В нощно видение ми бе представено велико реформаторско движение всред Божия народ… Можеше да се видят стотици и хиляди да посещават семейства и да отварят пред тях Божието слово… Светът беше просветлен с небесно влияние“ („Свидетелства“, том 9).
Каква картина! Стотици и хиляди адвентни вярващи, отварящи Библиите със своите приятели и близки – това би било велико пробуждане наистина.
Сега някои от нас реагират обикновено, като казват: „О, аз не мисля, че бих могъл някога да давам библейски уроци. Този начин е сложен, а и хората може да ми зададат въпроси, на които не мога да отговоря“. Добре, нека да ви разкажа за моя първи библейски урок, който някога съм давал. Като студент по теология в Атлантическия обединен колеж аз трябваше да намеря някого, на когото да преподавам библейски уроци, според нареждането от училище. Аз търсих някого и накрая можах да намеря, мила, сладка госпожа, която щеше да се съгласи да я обучавам. Аз бях нервен и несигурен в себе си, но ние минахме целия курс. Така аз взех моята степен.
Десет години по-късно аз се върнах в Атлантик колеж, за да изнеса евангелски серии. След моето говорене вечерта на откриването, аз видях позната фигура, идваща надолу по пътеката. Това беше същата мила госпожа. Тя направи комплимент на моята проповед и каза: „Ти си можал наистина да се промениш за 10 години!“
Онази нощ в моята стая аз се молех за нея много сериозно. Казах на Бог, че тази дама е чакала в продължение на 10 години и молех, семената истина, които съм посял така плитко, да могат сега да родят плод. Слава на Бога! Тя беше първата кръстена по време на тези серии.
Бог ни употребява. Ако ние започнем да се упражняваме да изучаваме с други, дори с нашите личностни ограничения – с нашите запъващи гласове и заекващи езици, то Бог ще работи по силен и динамичен начин. Всеки един от нас може да спечели приятели за Бога. Всеки един може да достигне хора, които може би никой все още не е успял да достигне. И едва във вечността ние ще научим пълните резултати.
Принципът, който винаги трябва да схващаме, е, че: силата е в Божието слово. Библията е една жива книга, книга, която създава. Тя променя сърцата и живота. Силата не е в нашата личност или в нашата убедителност, тя е в Божието слово. Пс. 36:6,9 ни казва: „Чрез Божието слово станаха небесата и чрез дишането на устата Му цялото им множество… Той каза и стана; Той заповяда и затвърди се.“ Елена Вайт разширява мисълта:
„Творческата енергия, която извика света в съществуването му, е в Божието слово. Това слово придава сила, дава живот. Всяка заповед е обещание; приета чрез вяра, изпратена в душата, тя носи със себе си живота на Един, Който е Безграничен. Тя променя естеството и претворява душата по Божи образ“ („Възпитание“, с.126).
Когато вие и аз влезем в дом и започнем да споделяме от Библията, ние споделяме принципи, които променят живота, които претворяват човешките същества. И така, нека обърнем внимание на три фундаментални принципа, които ще ни помогнат в споделянето на Словото. Или А, Б, В-тата на даването на библейски уроци.
А, Б, В-тата на библейското изучаване:
А) Представяйте първо Исус.
Б) Разкрийте истината постепенно.
В) Редовно правете апели.

Нека да разгледаме това в детайли.
А) Представете първо Исус.
Принцип №1 е да представя Исус преди доктрината. Често, когато хората открият, че ние сме адвентисти от седмия ден, те първо ни свързват с едно от ученията на църквата. Те казват: „О, вие сте хората, които пазите съботата.“ И ние сме изкушени да се впуснем в защита, защо съботата е истинският ден за богослужение. Но ние първо трябва да представим Исус. Ето защо: „Но когато бъда издигнат от земята ще привлека всички при Себе Си“ (Йоан 12:32). Исус ни казва, че привличащата, печелеща сила е в Самия Него, не в някоя доктрина. Той е в центъра на християнския живот, Източникът на вярата. Без връзката с Него доктрините могат да са малко значими. Ако ние първо представяме всички наши доктринални учения, на хората ще им липсва мотивация и сила да ги живеят. Но когато тези хора първо приемат Христа, приемат Неговата любов, прощение и сила, тогава те ще приемат доктрината, защото те са Му се посветили.
„Чудесната любов на Христа стопява и смекчава сърцата, когато простото преповтаряне на доктрините не може да постигне нищо“ („Животът на Исус“, с.826).
Докато изнасях евангелски серии в Мичиган, аз отидох да посетя 19 г. момиче, което бе спряло да идва на събранията. Когато тя отвори вратата, тя застана бързо на прага и каза: „О, пастор Финли, би било по-добре, ако не бяхте дошли точно сега.“
Можех да помириша в дъха й алкохол. Тя нервно ме покани и ние седнахме в предверието. Започнах да й разказвам, колко бях щастлив, че тя можа да идва на събранията, и за радостта, която имам, да споделям вестта на Библията. И тогава имах необикновена опитност. Духът ми внуши мисълта, че това момиче нямаше да дойде повече на събранията, защото имаше приятел и те употребяваха този дом да се събират, докато нейната майка я нямаше.
Тогава аз казах: „Понякога има приятели, които ни водят далеч от Христа. И понякога се питаме: „Кой е по-важен, Христос или приятелят, който ме отдалечава от Него?“
Тогава Светия Дух ми внуши отново, да направя силен апел. Така аз започнах да окуражавам тази млада дама, да остави всеки другар, който я водеше встрани от Бога.
В този момент висок, много мускулест млад мъж влезе в предверието. Той изглеждаше като щангист и беше много ядосан; той бе слушал онова, което бях казал. Имаше огън в неговите очи и той направи две крачки към мен – слабичкия проповедник.
Аз знаех, че не мога да бягам. Знаех, че не мога да се преборя. Така аз протегнах ръка. „Радвам се да ви срещна“, казах аз със страх. „Чудех се, щом като сте тук, кога ще дойдете.“ Той се подсмихна и каза: „Нека да седнем.“ Докато говорехме той ми каза, че не се нуждае от религия и че тя е опора за слабия. Аз отговорих: „Високо ценя вашето мнение. Имам само един въпрос. Вие изглеждате малко ядосан и защитаващ се. Щастлив ли сте във вашия живот?“ „Разбира се, Аз съм щастлив.“ „Бяхте ли щастлив във вашия първи брак?“ При този въпрос неговите очи се наведоха надолу. Тогава попитах: „Женен ли сте сега?“ Разбрах, че той беше женен и имаше три деца. „Знаят ли те, какво правите сега?“, попитах аз. Тогава започнах да споделям, как аз намерих вътрешен мир в моя собствен живот, как дълго време чувствах, че нещо ми липсваше, и накрая открих, че моето сърце копнее за Исус Христос. „Аз станах Божи син и намерих смисъл на живота“. Казах му: „Това, което Ви предлагам, е Исус, Този, Който може да направи това за Вас. Преди да си тръгна, мога ли да се помоля с вас?“ Този голям борец наведе своята глава и каза: „Пасторе, помолете се.“ И младата дама каза: „Помолете се за нас, пасторе, за да вършим прави неща“. Там, в онова предверие, ние имахме молитвено събиране и се чувстваше, как ангелите бяха дошли много близо до нас.
Исус води мъже и жени при Себе Си. Представете първо Него. Моля ви, не представяйте никога състоянието на мъртвите, съботата, десятъка и т.н. като бариери между личността и кръста.
Вместо това водете личността към кръста. Водете ги към Един, Който може да промени живота, и тогава им представете различните истини, които им помагат да израснат.
Б) Разкривайте истината постепенно.
Принцип №2 при даването на библейски уроци е, че ние представяме новите идеи на хората внимателно, по една на един път. Пр. 4:18 ни разкрива картината на постепенно развитие: „Пътят на праведния е като видело на разсъмване, което се развиделява, догдето стане съвършен ден“. Лъчите на блестящото слънце няма да ни огреят отведнъж. Те огряват постепенно, така, че да не ослепеем от светлината. Подобно и Божиите истини е най-добре да се развиват постепенно, така, че хората да не бъдат затрупани и смазани.
Когато хората опитват да асимилират много нови идеи наведнъж, те излизат от равновесие. Ние наричаме това дисонанс, невъзможност да се подредят нещата, да се обхванат. Да предположим, че личностите учат, че всяко око ще види Исусовото идване. Те трябва да отхвърлят тайното грабване. Но това е една нова идея.
Тогава те учат, че милениумът не е на земята, а на небето. Втора нова идея! Съботата е седмия ден за почивка. Трета. Мъртвите спят. Четвърта нова идея. Тялото не трябва да се замърсява с алкохол. Пета нова идея. Съвсем скоро възниква голямо триене между тези нови идеи и личните естествени наклонности и следва прилепване към старите.
Ние намаляваме това триене чрез напредване стъпка по стъпка, като се уверяваме, че хората са възприели представената доктрина напълно, след което преминаваме към следващата.
Този начин също помага да хармонизираме новата идея с нещо, в което личността изцяло вярва. Това е друга причина, поради която представяме първо Христос. Вие помагате на личността да приеме Исус като Спасител и Бог. Тогава показвате, че Исус ценеше и пазеше съботата. Така, като вярващи, ние, естествено, също обичаме това, което Исус е обичал.
Всички доктрини – нови идеи – ние трябва най-добре да споделяме, като ги представяме чрез Исус. Той е значимият, почитаният Бог, Когото ние всички искаме да следваме.
Така, свързвайки личността с доктрината чрез Христос, поставете противоречията върху библейската истина настрана. Триенето, което човекът чувства от отхвърленото нещо, което Исус обича, често ще бъде по-силно от неохотата му да приеме новата идея.
В) Редовно отправяйте апели.
За да могат хората да достигнат до приемане на някоя доктрина, най-добре е да вземат ясно решение за нея. Ако те разбират, че съботата беше направена свята при сътворението и е символ на почивката в Христа, тогава кажете: „Не бихте ли желали да пазите следващия съботен ден? Аз бих се зарадвал да дойдете на църква с мен.
След като представите, как доктрината е свързана с Исус, след като отговорите на всички техни въпроси, тогава направете апел.
Голяма грешка е да чакате да минат 24 урока и тогава да апелирате към хората да приемат целия пакет от уроци наведнъж. Това е толкова трудно. Запомнете, че малките решения водят към големи решения. И така, представете първо Исус, тогава представяйте всеки път по една доктрина и, след като те са я разбрали и приели, поканете ги да вземат решение относно тази отделна доктрина.
Споделянето на Писанието по този начин ще промени живота на много хора. Силата е в Исус Христос, издигнат чрез Неговото Слово.
Преди известно време отидох да посетя една жена, която беше напуснала адвентната църква. Попитах я: „Има ли нещо, което те възпира да се върнеш в църквата?“ Тя отговори, че би искала да се върне, но не може да отхвърли навика си да пуши, който, изглежда, стоеше между нея и Исус. Тя не можеше да спре сама.
Така, аз отворих моята Библия на 1 Йоан. 5:14: „И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.“ Попитах я: „Не мислиш ли, че е по Божията воля да спреш пушенето?“
„О, да.“
„Кога, мислиш, Той би желал да ти помогне да направиш това?“
„Мисля, че Той ще ми помогне сега.“
Аз я попитах: „Карол, в кого е твоята увереност?“
„В Исус.“
„Вярваш ли, че ти можеш да спреш?“
„Не!“
„Вярваш ли, че Исус може да те избави чрез Своята чудодейна сила?“
„Да!“
Така ние коленичихме заедно и претендирахме за обещанието. Ние молехме за нещо, което беше според Божията воля. И аз видях, как Бог изпълни принципа от Своето Слово и вдъхна сила в живота на тази жена. Веригата на цигарите се скъса, жената се освободи от този навик и с радост се обърна към църковното братство.
Божието слово е живо и деятелно. Принципите, предадени чрез Светия Дух, имат сила да пресъздават човешките същества. Нека да използваме този велик източник така, че Бог да докосне и преобрази тези, които са около нас.

БЕЛЕЖКИ:
I. Въпроси за дискусия (15 минути).
1) Членовете в класа ще дискутират трите принципа на даване библейски часове, както са разкрити във видео-представянето:
а) представяне първо на Исус;
б) разкриване истината постепенно;
в) редовно отправяне на апели.
Искайте да прекарате малко време, подсилвайки всяка от тези основни концепции. Допълнителни библейски текстове, които могат да бъдат от полза, са Деян. 4:12; Йоан 14:6; Притчи 4:12; Йоан 12:35 и 2 Кор. 6:2.
2) Дискусионен въпрос №2, заслужава малко по-голямо внимание. Свидетелстването е изцяло за Исус (Деян. 1:8). Любовта към Исус е мотивацията за пълно послушание (Йоан 14:15).
Без Исус на нас ни липсват и двете: мотивация и сила да вършим Божията воля. Ясно подчертайте във вашия клас, че Христос е сърцето на всичко в християнството. Всяка доктрина е другото лице на истината за Исус.
3) Въпрос №3 дава възможност на всеки участник да размисли не само, кои имат голямо духовно влияние в своя живот, но и защо го имат.
4) От много голяма важност е да допуснем всеки участник да сподели, как Бог е благословил неговата дейност на свидетелстване. Това време за споделяне, придвижва фокуса към молитва, възможност, публично да славим Бога за отворените врати на удобни случаи и вдъхновение за цялата група. Тъй като изразите задълбочават впечатлението, те снабдяват личността, която ги споделя, с дълбок подтик за свидетелстване.
II. Задача (5 минути).
Имайте имена на интересуващи се лица, налични за всеки, който би се заинтересувал от тях.
III. Импровизация (10 минути).
Изберете си двама от класа, които да вземат участие. Определете им ролите една седмица предварително. Нека останалите от класа коментират, каква техника на свидетелстване са научили от тази сценка.
Импровизация
Ангажирайки се в разговор със запознанство, насърчавайте интереса на хората към изучавана на Библията.
Пример:
Рей е наш познат, който е разтревожен от новините напоследък. Джим е вярващ, който е оформил своя духовен интерес.
Рей: Чу ли по новините за разбития самолет?
Джим: Да, действително трагедия. Удивително е, колко много хора са оцелели.
Рей: И ние търпим това ужасно потъпкване в Средния Изток. Аз не зная колко дълго могат да се бомбардират взаимно.
Джим: Наистина ли се учудваш?
Рей: Да. Мислил съм, накъде отива този свят. Иска ти се всичко тук да бъде наредено по план, който знаеш. Но то изглежда хаос.
Джим: Трудно е да се види някакъв смислен модел във всички тези лоши новини, които гледаме всеки ден. Фактически аз мисля, че това от човешка гледна точка е невъзможно. Но аз започнах да изучавам тази книга, която твърди, че разкрива, накъде точно отива светът.
Рей: Да, има много от тези книги наоколо.
Джим: Но тази е по-различна. Тя е съставена от много предсказания, които са се изпълнили по удивителен начин.
Рей: Наистина ли?
Джим: При това не от малък порядък като, кой ще спечели супер-купата или коя кинозвезда ще се разведе тази година. Тя разкрива голяма картина – цели нации и народи. Тя акуратно предсказва събития стотици години преди да се случат.
Рей: Стотици години? Почакай за момент, откъде си взе тази книга?
Джим: Ти можеш да си я имаш. Това е Библията.
Рей: Ти ме будалкаш.
Джим: Не. Особено книгата от Библията, която изучавам напоследък, е Откровение. Тя наистина ми изясни много неща. Тя ни показва не само, накъде сме се запътили, но и каква ще бъде важната последица, когато стигнем до кулминационната точка на историята.
Рей: Звучи интересно.
Джим: Аз използвам едно ръководство за изучаване на Откровението, което може да ти бъде много полезно. Мога да ти го предложа.
Рей: Да.
Джим: Може би ние дори бихме могли да учим заедно.
Включвайки различни участници, упражнявайте се, като доближавате темата до Библията и библейското изучаване по привлекателен начин с: приятел, на когото любим човек е починал; познат, който е недоволен от работата си; участник в делото, който има нараснало разочарование към своята църква и т.н.
Може участниците да споделят за каквато и да е друга опитност при свидетелстването, което са имали.
IV. Взаимодействие със Словото (20 минути).
1. Кол. 3:16 разкрива важния принцип, че, според нареждането да споделяме Божието Слово, ние трябва да сме изпълнени с него. Защо да не предложим, всеки член в класа да развие тетрадка с ключови текстове на различни библейски теми?
2. Във 2 Тим. 2:15 Павел повтаря необходимостта да изучаваме Божието слово за себе си. Целият фокус на библейското изучаване е да разкрием истината за Исус, представена в Словото. В този пасаж Павел инструктира Тимотей, да не толерира учители, които говорят безполезни думи.
С други думи целта на библейското изучаване не е просто да спорим, да разискваме; тя е да се снабдим с динамични принципи, които променят нашия собствен живот и нашите отношения с другите. В контраст с учителите, чиято главна цел е спорът, Павел инструктира Тимотей, че целта на библейското изучаване е да води всеки християнин към тясна връзка с Бога.
3. Във 2 Тим. 3:16 апостолът разкрива специфичната роля на Словото. Той казва, че Писанието:
а) дава възможност, християнинът да разбере доктрината;
б) коригира нашето поведение;
в) наставлява ни в правдата (обучава ни в християнските ценности);
г) разкрива нашата собствена греховност
Ролята на Писанието е спасителна. Светият Дух е вдъхновил Библията, вдъхновява и нас, докато я четем. Цялата сила на живото Слово ни води до перфектния праведен живот на Исус Христос. Когато видим контраста между Неговия живот и нашия, ние падаме на колене в искрено покаяние. Същото това Слово, което порицава нашето своеволие, капризност, ни снабдява и с изцеление. То ни разкрива прощателния Спасител и изцяло изпълнения със сила Бог.
4. Евр. 4:12 представя Словото Божие като живо. Бог говори на творението и светът идва в съществуване. Каквото Бог казва, е истина, защото, когато Той го заявява, то става. Неговото Слово носи в себе си силата на Духа, да доведе докрай това, което Той е заявил. Бог не само е заявил, че ни прощава, когато приемем прощението с вяра, но ние фактически сме простени. Неговите думи не само заявяват, че ние сме изцелени; като приемаме духовно изцеление чрез вяра, Духът създава нов човек в нас.
Целта на урока е да представи ясно трите основни стъпки при даване на библейски уроци:
1. Представяйте първо Исус;
2. Разкривайте истината постепенно;
3. Правете редовно апели.
Ние се надяваме също, всеки член от класа да разбере, че не способността при душеспасяването е, която обръща сърцата. Че не нашата мъдрост е, която спечелва душите. Исус разкрива Себе Си в Своето Слово. Ако ние издигнем Христа, представяйки Словото Божие, Светият Дух ще отпечата уроците от Словото върху ума и ще промени живота.
Пастирю/водителю, в този урок представете Христос като всемогъщ Спасител и Словото като творяща сила, променяща живота.
Поставете задачата за част 4.
Организирайте молитвени групи.
Произнесете последния урок: „Силата на молитвата“.

ВРЕМЕ ЗА ДИСКУСИЯ И СПОДЕЛЯНЕ:
1) Кои са трите принципа при библейското изучаване?
2) Защо е важно да се представи първо Исус?
3) Кой има най-голямо влияние в твоя духовен живот? Защо?
4) Говорете за задачата от последната седмица. Как минаха вашите посещения при онези, които бяха отговорили на писмата или поканите по радиото? Как беше възможно да установите общ интерес, може би чрез споделяне нещо, което сте научили от Писанието?

ЗАДАЧА:
Вижте, дали можете да заинтересувате някого за изучаване на Божието Слово тази седмица. Ако сте готови да помагате на някого с библейските уроци, продължавайте да го насърчавате в неговото изучаване на Словото.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО:
1) Какво трябва да направим, за да стане нашето споделяне на Словото по-богато (Кол. 3:16)?
2) Забележете, как Павел съпоставя безполезните спорове с всякакъв вид лукавство във 2 Тим. 2:14,15.
3) Кои 4 неща ни дава възможност Писанието да направим? (2 Тим. 3:16)
4) Прочетете, как Словото е обрисувано като страхотно оръжие в Евр. 4:12. Дайте своето собствено описание, как Словото може да бъде живо и деятелно във вашия живот и живота на другите.