Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Съботата-ден на наслада – 79 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ВЛАДЕЕЩОТО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА СЪБОТАТА.
Показано ми бе, че много от родителите, които изповядват вяра в
тържествената вест за това време, не са научили децата си за Бога. Не са
ги ограничавали и се дразнят, ако някой се опитва да ги ограничава. Не
са свързвали децата си чрез вяра всеки ден с олтара на Господа. Много
от тези юноши са допуснати да престъпват четвъртата заповед, като търсят
собственото си удоволствие в Божия свят ден. Те не са почувствали угризение
на съвестта да ходят по улиците за собствено забавление. Мнозина
отиват където им харесва и правят каквото им е угодно, а техните
родители толкова се боят да не ги огорчат, че имитират държанието на
Илий, като не им заповядват. (527.1)
Тези юноши накрая губят всякакво почитание към съботата и нямат
апетит за религиозни събрания или за светите и вечни неща. (527.2)
ВНИМАВАЙТЕ НА ПЪРВАТА ДУМА ОТ ЧЕТВЪРТАТА ЗAПОВЕД – „IIОМНИ“.
Тя е поставена в самото начало на съботната заповед. Родители, самите
вие трябва да помните съботния ден и да го пазите свято. Ако правите
това, вие давате добро наставление на децата си да почитат Божия свят
ден. Християнското възпитание е нужно в домовете ви. През цялата седмица
мислете за Господнята свята събота, защото този ден трябва да се
посвети на Божия служба. Това е денят, когато ръцете трябва да си почиват
от светска заетост, когато нуждите на душата трябва да получат особено
внимание. (527.3)
Ако съботата е така помнена, временното няма да натежи повече от
духовното. Никое задължение, принадлежащо на шестте работни дни,
няма да бъде оставено за съботата. През седмицата нашата енергия няма
да бъде толкова изтощена от временните неща, че в деня, когато Господ
си почина и бе освежен, да сме прекалено уморени за участие в Неговата
служба. (528.1)
НАПРАВЕТЕ ПЕТЪКА ПРИГОТВИТЕЛЕН ДЕН.
Нека в петък бъде завършена подготовката за съботата. Вижте дали
всичкото облекло е готово и дали е сготвено. Нека обувките бъдат лъснати
и тялото окъпано. Това е възможно да се направи. Ако го направите ваше
правило, можете да го изпълнявате. Съботата не трябва да се използва за
подготовка на облекло, за готвене на храна, за търсене на удоволствия и
за каквото и да е светско занимание. Преди залеза нека всяка светска
работа бъде оставена настрана и всички светски документи бъдат
отстранени от погледа. Родители, обяснявайте на децата си какво правите и
с какво намерение го правите, за да споделят заедно с вас подготовката
за съботата според заповедта. (528.2)
В много семейства се боядисват и лъскат обувки и се шие, само защото
тези малки дреболии не са направени в петък. Тези хора не „помнят
съботния ден, за да го освещават. (528.3)
В петък облеклото на децата трябва да бъде прегледано. През седмицата
те трябва сами да приготвят облеклото си със своите ръце под
наставлението на майката, така че да могат да се облекат спокойно без
смущение или прибързаност и раздразнение. (528.4)
ИМА И ЕДНА ДРУГА РАБОТА, КОЯТО СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ В IIОДГОТВИТЕЛНИЯ ДЕН. В ТОЗИ ДЕН ВСИЧКИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО ИЛИ В ЦЪРКВАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ.
(528.5)
СЪБОТАТА ЗАПОЧВА СЪС СЕМЕЙНО ПОКЛОНЕНИЕ.
Нека преди залеза членовете на семейството да се съберат, за да по-
четат Божието слово, да пеят и да се молят. Има нужда от реформа точно
тук, защото мнозина са били небрежни. Ние се нуждаем от изповед пред
Бога и един пред друг. Трябва да започнем наново да правим специални
приготовления, за да бъде подготвен всеки член на семейството да почете
деня, осветен и благословен от Бога. (529.1)
СЪБОТНИТЕ ЧАСОВЕ НЕ СА НАШИ, А БОЖИИ.
Бог ни е дал всичките шест дни, в които да вършим работата си и е
запазил само един за Себе Си. Това трябва да е ден на благословение за
нас, ден, в който да оставим всяка светска работа и да насочим мислите
си към Бога и към небето.Когато Съботата започва, ние трябва да издигнем
ограда около себе си – около делата и думите си, за да не ограбваме
Бога, като си присвояваме за наша собствена употреба това време, което
принадлежи стриктно на Господа. Ние не трябва да правим своето, нито
да оставяме децата си да постъпват така – не трябва по някакъв начин да
извършваме собствената си работа за нашата издръжка или друго нещо,
което е можело да се извърши през шестте работни дни. Петък е
приготвителен ден. Това време трябва да се посвети на необходимата подготовка
за съботата – на нея трябва да бъде посветено мисленето и говоренето.
Нищо, което в очите на небето би било сметнато за нарушение на святата
събота, не бива да се казва или прави в събота. Умът трябва да се
дисциплинира да се занимава със свети неща. Четвъртата заповед буквално
се нарушава с говорене за светски неща или с говорене на лекомислени
и незначителни неща. Говоренето на нещо или на всичко, което ни дойде
на ума, означава да говорим свои си думи. Всяко отклонение от правото
ни въвежда в робство и осъждение. (529.3)
СЪБОТАТА Е ПРЕКАЛЕНО СКЪПОЦЕННО ВРЕМЕ, ЗА ДА Я ПРОСПИВАМЕ.
Никой не бива да си позволява през седмицата да бъде така погълнат
от временните си интереси, така изтощен от усилия за светска печалба,
че в събота да няма сила и енергия да се отдаде на Божия служба. Ние
ограбваме Господа, когато правим себе си негодни, защото се нуждаем
от топлотата и радостта на приятелското общуване, както и от насърчението,
мъдростта и опита на други християни. (530.1)
Нека скъпоценните съботни часове да не се прахосват в леглото в
съботното утро семейството трябва да става рано. Ако стане късно, ще има
смущение и бързане за приготвяне на закуската и за съботното училище.
Ще има бързане, обърканост и нетърпение. Така в дома влизат несвети
чувства. Така се обезславя съботата, тя става уморителна и се очаква със
страх, а не с любов. (530.2)
ПРИСЪСТВАЙТЕ НА ПУБЛИЧНО БОГОСЛУЖЕНИЕ С ДЕЦАТА СИ.
Бащите и майките трябва да създадат правило децата им да присъстват
на публичното богослужение в събота и да прилагат това правило със
собствения си пример. Наш дълг е да заповядваме на децата си и на
домочадието си след нас, както правеше Авраам. С думи и с пример ние
трябва да ги научим колко е важно религиозното обучение. Всички, които
са дали тържествен обет при кръщението си, са тържествено посветени
на Божията служба и заветното им задължение .изисква да поставят себе
си и децата си там, където могат да придобият всички възможни приви-
легии и насърчение в християнския живот. (530.3)
Но докато се покланяме на Бога, не трябва да смятаме това за досада.
Съботата на Господа трябва да бъде благословение за нас и за децата ни.
Те трябва да гледат на съботата като ден за наслада, ден който Бог е
осветил, а ще го имат за такъв, ако така са научени. (531.1)
ОБЛИЧАЙТЕ СЕ С ПРИЛИЧНИ ДРЕХИ ЗА ДОМА НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО.
Мнозина се нуждаят от наставление как да се появят в събранието за
поклонение в събота. Те не трябва да влизат в Божето присъствие в
обикновено облекло, носено през седмицата. Всички трябва да имат
специално съботно облекло, с което да идват на служба в Божия дом. Докато
нe бива да се съобразяваме със светската мода, не бива да бъдем и без-
различни към външния си вид. Трябва да бъдем спретнати и с приятна
външност, макар и без украшения. Божиите деца трябва да са чисти от-
вътре и отвън. (531.2)
ОБЯСНЕТЕ СЪБОТНАТА ПPОПОВЕД НА ДЕЦАТА.
Проповедниците са заети със свято, тържествено дело, но върху
слушателите почива също толкова сериозна отговорност. Те трябва да слушат
с намерение да следват наставлението, които трябва да прилагат в живота
си всички, които ще спечелят вечен живот. Всеки слушател трябва да се
стреми да разбере всяка библейска истина като Божия вест към самия него,
да я приеме с вяра и да я вложи във всекидневния си живот. Родителите
трябва да обясняват на децата си думите, изговорени от амвона, за да могат
и те да разберат и да придобият онова знание, което носи изобилна
благодат и мир, когато се вложи в живота. (531.3)
ИЗМИСЛЕТЕ НЕЩО ОСОБЕНО ЗА ОБЯД.
Не трябва да имаме за събота по-щедра трапеза или по-разнообразна
храна, отколкото през другите дни. Вместо това храната трябва да е по-
семпла и да се яде по-малко, за да може умът да бъде ясен и способен
да разбира духовните неща. Преяждането замъглява мозъка. Най-скъпо-
ценните думи може да бъдат чути и неоценени, защото умът е смутен от
неподходяща храна. С преяждането в събота мнозина са направили повече,
отколкото осъзнават, за обезславяне на Бога. (532.1)
Макар че готвенето в събота трябва да се избягва, не е нужно да се
яде студена храна. В студено време нека приготвената храна бъде затоплена
преди ядене. И нека ястията, макар и прости, бъдат вкусни и
привлекателни. Поднесете нещо, което може да се сметне за лакомство,
нещо, което семейството не получава всеки ден. (532.2)
СКЪПОЦЕННА Е ПОЧИВКАТА В ТОЗИ ДЕН.
Съботното училище и богослужението заемат само част от съботата.
Останалата й част може да бъде направена най-свещеното и най-скъпо-
ценно време за семейството от всички съботни часове. Повечето от това
време родителите трябва да прекарват с децата си. (532.3)
Планирайте подходящо четиво и обсъждане. – Съботата! – О, направете
я най-сладкия и най-благословен ден на седмицата … (532.4)
Родителите могат и трябва да обръщат внимание на децата си, четейки
им най-привлекателните части от библейската история, като ги обучават
да почитат съботния ден и да го пазят според заповедта. Това не може
да стане, ако родителите не чувстват задължението си да събудят интереса
на децата си. Но те могат да направят съботата наслада, ако постъпват
правилно. Децата може да бъдат заинтересувани от добро четиво или от
разговори за спасението на душите им. Но те трябва да бъдат научени и
възпитани. Естественото сърце не обича да мисли за Бога, за небето или
за небесните неща. Трябва постоянно да се оттласква потока на светски
неща и склонности към зло и да се допуска небесната светлина. (532.5)
ДА НЕ СМЕ БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦАТА.
Откривам, че в съботния ден мнозина са безразлични и не знаят къде
са децата им и какво правят. (533.1)
РОДИТЕЛИ, ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО ДРУГО СЕ ГРИЖЕТЕ ЗА ДЕЦАТА СИ В СЪБОТА.
Не ги оставяйте да нарушават светия Божи ден, като си играят у дома
или някъде навън. Вие можете сами да нарушавате съботата, като позволявате
на децата си да го правят. Като ги оставяте да се скитат и да играят
в събота, вие сте смятани от Бога за нарушители на съботата. (533.2)
ИЗЛИЗАНЕ НА ОТКРИТО ЗАЕДНО С ДЕЦАТА.
Родителите могат да вземат децата си на открито, за да наблюдават
проявите на Бога в природата. Може да им покажат цъфтящите цветя и
разпукващите се пъпки, величествените дървета и красивите извивки на
тревата и да ги научат, че Бог е направил всичко това в шест дни и си
е починал на седмия, и го е осветил. Така родителите могат да свържат
уроците си на наставление към децата, че когато тези деца гледат нещата
в природата, да си спомнят великия Създател на всички тях. Мислите им
ще се отправят към Бога на природата – назад към сътворението на нашия
свят, когато бе положена основата на съботата и всички Божии синове
възклицаваха от радост. Такива са уроците, които трябва да бъдат отпечатани
в умовете на нашите деца. (533.3)
Ние не трябва да учим децата си, че не трябва да бъдат щастливи в
събота, че е грешно да се излиза на открито. О, не! Христос заведе
учениците си край езерото в съботния ден и ги поучаваше там. Неговите
проповеди в събота не бяха винаги изказани на закрито. (533.4)
ДРУГИ УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА.
Научете децата си да виждат Христос в природата. Заведете ги на
открито, под благородните дървета, в градината, и чрез всички чудесни
дела на сътворението ги научете, че те са израз на Неговата любов. На-
учете ги, че Той е направил закони, управляващи всички живи същества,
че е направил закони и за нас, и че тези закони са за нашето щастие и
радост. Не ги уморявайте с дълги молитви или досадни увещания, но чрез
притчите, разкрити в природата, ги научете на послушание към Божия
закон. (534.1)
ДАЙТЕ ИМ ИСТИНСКА ПРЕДСТАВА ЗА БОЖИЯ ХАРАКТЕР.
Как могат децата да получат най-правилно знание за Бога и умовете
им да бъдат впечатлени, освен ако прекарват част от времето си навън не
в игра, а в компанията на родителите си? Нека младите им умове да се
свържат с Бога сред красивите сцени на природата, нека вниманието им
бъде привлечено от знаците на Неговата любов към човека, изявени в
чудесните Му създания, нека бъдат привлечени и заинтересувани. Те няма
да бъдат в опасност да свързват Божия характер с всичко строго и
недоброжелателно, но като видят красивите неща, които Той е сътворил
за щастието на човека, ще бъдат доведени да гледат на Него като на добър
и обичащ Баща. Ще видят, че Неговите забрани и наставления не целят
само да покажат силата и властта Му, а са за щастието на Неговите деца.
Когато Божият характер бъде разкрит откъм страната на любовта, волята
за добро, красотата и привлекателността, те са привлечени да Го обичат.
Вие можете да направлявате умовете им към прекрасните птички,
огласящи въздуха с веселите си песни, към извивките на тревата и към пищно
обагрените цветя, които в съвършенството си изпълват въздуха с аромат.
Всичко това възвестява любовта и умението на небесния Художник и
изявява Божията слава. (534.2)
Родители, защо да не използвате скъпоценните уроци, които Бог ни е
дал в книгата на природата, за да дадете на децата си правилна представа
за Неговия характер? Тези, които жертват простотата за модата и се затварят
далеч от красотата на природата, не могат да имат духовна
настройка на ума. Те не могат да разберат умението и силата на Бога, разкрити
в Неговите творения, затова сърцата им не се оживяват и вълнуват от нова
любов и интерес и те не се изпълват с благоговение и преклонение,
виждайки Бога в природата. (535.1)
ДЕН ЗА ЕДЕМСКИ ЖИВОТ.
Стойността на съботата като средство за възпитание е неоценима. Каквото
и да изисква от нас Бог, то се връща към нас отново обогатено,
преобразено със собствената Му слава … (535.2)
Съботата и семейството бяха създадени в Едем и Божието намерение
е те да бъдат неразделно свързани. В този ден повече отколкото във всеки
друг е възможно да живеем Едемски живот. Божият план е човешкото
семейство да бъде заедно в работа и в изучаване, в поклонение и в почивка,
бащата да бъде свещеник на дома, а бащата и майката – учители и
приятели на децата си. Но резултатите от греха като промениха условията на
живота, до голяма степен попречиха на това общуване. Често бащата едва
вижда лицата на децата си през седмицата. Той почти напълно е лишен
от възможност да общува с тях и да ги поучава. Но Божията любов е
поставила граници към изискванията за тежкия труд. Върху съботата Той
поставя милостивата Си ръка. В собствения Си ден Той запазва за семейството
възможността за общуване с Него, с природата и един с друг. (535.3)
НАПРАВЕТЕ СЪБОТАТА НАСЛАДА.
Всички, които обичат Бога, трябва да направят това, което могат, за
да бъде съботата наслада, свята и почитаема. Те не могат да направят това,
като търсят собственото си удоволствие в грешни, забранени забавления.
Но могат да направят много, за да издигнат съботата в семействата си и
да я направят най-интересният ден на седмицата. Ние трябва да посвещаваме
време за развиване интереса на нашите деца. Промяната има добро
влияние. Ние можем да излезем с тях на открито и да седнем заедно на
полянките, огрени от слънчева светлина и да нахраним техния неспокоен
ум чрез общение с тях и разговори за Божиите дела – така можем да ги
вдъхновим с любов и преклонение, като привличаме вниманието им към
красивите неща в природата. (536.1)
Съботата трябва да бъде направена интересна за нашите семейства, за
да я очакват всяка седмица с радост. Няма по-добър начин родителите да
издигнат и да почитат съботата,отколкото с измисляне на средства за
даване на добро наставление на своите семейства и за развиване на техния
интерес към духовните неща, като им създават правилна представа за
Божия характер и за това какво изисква Той от нас, за да усъвършенства
християнските характери и да придобием вечен живот. Родители, направете
съботата наслада, за да я очакват и посрещат с радост в сърцата си
децата ви. (536.2)
ПОДХОДЯЩО ИЗДИГАНЕ С МОЛИТВА И ПЕСЕН.
Когато слънцето залезе, нека се отдадем на молитва и с молитвени
химни да отбележим края на светите часове, като поканим Божието
присъствие във всичките ни грижи на седмичния труд. (536.3)
Така родителите могат да направят съботата това, което тя трябва да бъде
най-радостният ден на седмица. Те могат да водят децата си да гледат на
нея като на наслада, ден на дните, свят на Господа, почитаем. (537.l)