Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

СЪВРЕМЕННИЯТ СПИРИТИЗЪМ – 38 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

СЪВРЕМЕННИЯТ СПИРИТИЗЪМ
На 14 август 1850 г. видях, че „тайнственото хлопане“ е сатанинска сила. Понякога то е причинявано пряко от Сатана, а понякога – косвено от агентите му, но във всички случаи произлиза от него. Това свое дело лукавият извършва по различни начини. Въпреки всичко много хора в църквите (а и в света) са обгърнати от толкова гъст мрак, та смятат и поддържат, че е Божия сила. Ангелът каза: „Не трябва ли един народ да попита своя Бог? Защо ще пита мъртвите за живите?“ Трябва ли живите да отидат при мъртвите, за да придобият някакво познание? „Мъртвите не знаят нищо.“ Отивате да питате мъртвите за живите, за живия Бог? Отделяте се от Него, за да разговаряте с мъртвите, които не знаят нищо?!
Видях, че скоро отричането на хлопането ще се смята за богохулство, че то ще се разпространява все повече и повече, че мощта на Сатана ще расте и някои от преданите му последователи ще имат силата да вършат чудеса и дори ще правят огън да пада от небето пред очите на хората. Показано ми бе, че тези модерни магьосници ще обясняват всички чудеса на Господ Исус Христос чрез това хлопане и чрез месмеризма. Много хора ще повярват, че великите дела на Божия Син, когато бе на земята, са станали чрез същата сила*.*Когато това видение е било дадено, спиритизмът току-що се е появил и бил още недоразвит. Медиумите били малко. Оттогава той се е разпространил по целия свят и днес последователите му наброяват милиони. Общо взето спиритистите винаги са отричали Библията и са осмивали християнството. Отвреме навреме са се появявали личности, които са изразявали съжаленията си и са протестирали против него. Но те са били толкова малко, че никой не им е обръщал внимание. Сега спиритистите променят своя метод и много от тях се наричат „християнски спиритисти“. Те обявяват, че не игнорират религията и твърдят, че притежават истинската християнска вяра. Трябва да се има предвид също, че много видни духовници са симпатизанти на спиритизма. Сега виждаме с очите си как се отваря пътят на цялостното изпълнение на даденото през 1850 г. предсказание./ Показано ми бе времето на Мойсей и видях знаменията и чудесата, които Бог е извършил чрез него пред фараона. Повечето от тях бяха имитирани от египетските магьосници. Точно преди окончателното избавление на светиите Бог отново ще действа мощно за Своя народ и на тези съвременни магьосници ще бъде позволено да имитират Неговото дело.
Това време скоро ще дойде и ние ще трябва да се държим здраво за силната ръка на Йехова, защото всички тези големи знамения и мощни чудеса на дявола са предназначени да измамят Божия народ и да го победят. Умовете ни трябва да са отправени постоянно към Бога. Ние не трябва да се страхуваме от страховете на нечестивите, нито да почитаме онова, което те почитат, но да стоим дръзновено и храбро за истината. Ако очите ни можеха да се отворят, щяхме да видим около себе си тълпи от зли ангели, опитващи се да намерят някакъв нов начин да ни безпокоят и унищожат. Но щяхме да видим и Божии ангели, които ни пазят от тяхната сила, защото бдителното Божие око е винаги над Израил за добро – Исус желае да защити и да спаси Своя народ, ако той уповава на Него. Когато неприятелят нахлуе като потоп, Духът на Господа ще издигне знаме срещу него.
Ангелът каза: „Помни, ти се намираш на омагьосана почва“. Видях, че трябва да бдим, да облечем цялото всеоръжие, да вземем щита на вярата – тогава ще бъдем в състояние да устоим и огнените стрели на лукавия не ще могат да ни навредят.