Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Съдържание и представяне на книгата

Представяне:
Подходът на автора е едновременно и практичен, и духовен. Морис Венден отговаря на въпросите, които задават хората, когато искат да разберат Божията воля:
– Доколко важни са чувствата за разбиране на Божията воля?
– Необходимо ли е да си поставяме белези и знаци – като Гедеон?
– Можем ли да очакваме Бог да ни води, когато отворим Библията и поставим пръст на произволен текст?
– Трябва ли да се съобразяваме със съветите на приятели?
– Какво да правим, ако Божията воля ни изглежда съвсем ясна, но внезапно „вратата се затвори“?

Съдържание:
Въведение – Божията воля в живота ни
Първа стъпка – Божията воля и моята воля
Втора стъпка – Божията воля и нашите чувства
Трета стъпка – Божията воля и Словото Му
Четвърта стъпка – Божията воля и Провидението Му
Пета стъпка – Божията воля и приятелите ни
Шеста стъпка – Божията воля и нашите молитви
Седма стъпка – Божията воля и нашето решение
Осма стъпка – Божията воля и отварящите се врати

––––––––
Автор: Морис Венден (Morris L. Vendch)
Оригинално заглание: How to Kmow God’s Will in Your Life
Издателство: ИК Нов Живот
Брой страници: 89
Формат: 16.5/11.5/0.5 см