Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Сътрудничество между родители и учители – 54 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НУЖДАТА ОТ СЪЧУВСТВИЕ И РАЗБИРАНЕ.
Учителите в дома и учителите в училището трябва да имат съчувствие
и взаимно разбиране в работата си. Те трябва да се трудят заедно в хармония,
пропити със същия мисионски дух, като заедно се стараят да облагодетелстват
децата физически, интелектуално и духовно, за да развият
характери, които ще устоят в изпита на изкушението. (318.1)
Родителите трябва да помнят, че много повече воля трябва да се упражнява
в работата на църковното училище и ако самите те осъзнават
предимството на децата си да посещават такова училище, те трябва да се
обединят от все сърце с учителя. С молитва, търпение и такт родителите
могат да отстранят много от злото, причинено от нетърпение и немъдро
глезене. Нека родители и учители се заемат за работа заедно. Нека роди-
телите помнят, че самите те ще бъдат подпомогнати от присъствието в
обществото на един сериозен, богобоязлив учител. (318.2)
ЛИПСАТА НА ЕДИНСТВО МОЖЕ ДА УНИЩОЖИ ДОБРОТО ВЛИЯНИЕ.
Духът на несъгласие, подхранван в сърцата на малцина, ще повлияе
на други и ще ограби влиянието за добро, което би упражнило училището.
Ако родителите не сътрудничат с готовност и желание на учителя за
спасението на децата си, те още не са готови да имат свое училище. (318.3)
РАБОТАТА В ЕКИП ЗАПОЧВА ОТ ДОМА.
Делото на сътрудничеството трябва да започне със самите баща и
майка още в домашния живот. За възпитанието на децата си те имат общи
отговорност и постоянното им старание трябва да бъде да действат заедно.
Нека се предадат на Бога, като просят помощ от Него, за да се подкрепят
взаимно. Нека учат децата си да бъдат искрени към Бога, верни на принципа
и така верни,и на себе си, и на всички, с които са свързани.
Ако бъдат изпратени на училище, децата с такова възпитание няма да
бъдат причина за тревога и безпокойство. Те ще бъдат подкрепа на
учителите си, а на съучениците си – пример и насърчение. (319.1)
Децата ще внесат със себе си в класната стая и влиянието на
възпитанието си. Ако набожни родители и набожни учители работят в хармония
сърцата на децата ще бъдат подготвени да проявят дълбок интерес
към Божието дело в църквата. Благодатните черти, култивирани у дома, биват
пренесени в църквата и Бог се прославя. (319.2)
Ако родителите са така потънали в бизнес и в удоволствията на този
живот, че пренебрегват да възпитат по подходящ начин децата си,
работата на учителя не само е много затруднена и изпълнена с изпитания, но
често се оказва и напълно безплодна. (319.3)
РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ Е ДОПЪЛНЕНИЕ.
За формирането на характера няма по-силно влияние от това на дома.
Работата на учителя ще допълни тази на родителите, но не трябва да заема
нейното място. За всичко, което засяга благоденствието на детето, усилията
на родителите и на учителите трябва да си сътрудничат. (319.4)
На детето у дома трябва да се дават такива наставления, че да са в
помощ на учителя. У дома детето трябва да бъде научено колко е важна
спретнатостта, редът и грижовността и тези уроци трябва да бъдат повторени
в училището. (319.5)
Когато детето е достатъчно голямо, за да тръгне на училище, учителят
трябва да си сътрудничи с родителите, а ръчният труд трябва да продължи
като част от изучаваното в училище. Много ученици се противопоставят
на този вид работа в училище. Те смятат полезните занимания като изучаването
на занаят за деградиране, но такива нямат вярна представа от
какво се състои истинското достойнство. (320.1)
ДОМЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ БЛАГОСЛОВЕН ЧРЕЗ УЧИЛИЩЕТО.
Ако той [учителят] работи търпеливо, сериозно и настойчиво според
Христовите изисквания, реформаторското дело, извършено в училището,
може да се разпростре и в домовете на децата, внасяйки в тях по-чиста,
небесна атмосфера. Това е наистина мисионерска работа от най-висш
порядък. (320.2)
Бдителният учител ще намира много възможности да напътства учениците
да бъдат трудолюбиви. Особено малките деца гледат на учителя
с почти безкрайно доверие и респект. Каквото им предложи той като
начини за помагане у дома, верност във всекидневните задачи, служба за
болните и бедните, не може да пропадне и да не даде плод. Така ползата
ще бъде двойна. Милостивото предложение ще въздейства върху самия
си автор. Благодарността и сътрудничеството от страна на родителите ще
облекчи бремето на учителя и ще освети пътеката му. (320.3)
РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ОБЛЕКЧАТ РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ.
Ако родителите изпълнят вярно своята част, работата на учителя ще бъде
много улеснена. Надеждата и куражът му ще бъдат увеличени. Родители,
чиито сърца са изпълнени с Христовата любов, ще се въздържат от намиране
на грешки и ще направят всичко, на което са способни, за да насърчат
и подпомогнат този, когото са избрали за учител на децата си.
Те ще бъдат готови да вярват, че той е точно толкова съвестен в
работата си, колкото и те – в своята. (320.4)
Когато родителите осъзнаят отговорностите си, за учителя ще остане
много по-малко да върши. (321.1)
РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СЪВЕТНИЦИ НА УЧИТЕЛЯ.
Ние трябва да говорим за Божията любов в домовете си. Трябва да я
преподаваме и в нашите училища. Принципите на Божието Слово трябва
да се внесат в дома и в училищния живот. Ако родителите напълно съзнават
дълга си да се покоряват на откритата Божия воля, те ще бъдат мъдри
съветници в нашето училище и по въпроси на възпитанието, защото опитът
им от дома би ги научил как да пазят от идещите изкушения децата
и юношите. Така родителите и учителите ще станат Божии сътрудници
в делото за възпитание на юношите за небето. (321.2)
Родителите най-добре знаят характера на детето и физическите му
особености или слабости. Ако запознаят с тези неща учителя, това би му
помогнало. Може само да се съжалява, че толкова малко родители пропускат
да осъзнаят това. Повечето от тях показват нищожен интерес да
се информират за квалификацията на учителя, камо ли да му сътрудничат
в работата. (321.3)
Те [родителите] трябва да чувстват, че е техен дълг да сътрудничат на
учителя, да насърчават мъдрата дисциплина и да се молят много за човека,
който учи децата им. (321.4)
Тъй като родителите толкова рядко се запознават с учителя, толкова
по-важно е учителят да се старае да се запознае с тях. Той трябва да посети
домовете на учениците си, за да види какви са заобикалящите ги влияния
и обстановка. Идвайки в личен контакт с домовете и с живота им, той може
да укрепи връзките, които го свързват с учениците му и може да се научи
как да се справя по-успешно с техните различни разположения и
темпераменти. (321.5)
Като се интересува от домашното възпитание, учителят прави двойно
добро. Много родители, потънали в работа и грижи, изгубват предвид
своите възможности да влияят за добро върху живота на децата си. Учи-
телят може да направи много, за да събуди тези родители да осъзнаят
своите възможности и привилегии. Ще намери и други, за които чувството
за отговорност е тежко бреме, толкова са нетърпеливи децата им да станат
полезни мъже и жени. Често учителят може да помогне на тези родители
да носят бремето си и чрез взаимно съветване и учителят, и родителите
ще бъдат окуражени и укрепени. (322.1)