Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тайни в природата – 27 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Който изучава тайните на природата по-задълбочено, ще осъзнае по-пълно собственото невежество и слабост. Ще разбере, че съществуват дълбочини и височини, които не може да достигне, тайни, в които не може да проникне, обширни полета от истини, които лежат пред него. Той ще бъде готов да каже заедно с Нютон: “Изглеждам като дете, което търси по крайбрежието камъчета и миди, докато пред мене се простира океанът на неизследваните истини”.

“Чрез вяра разумяваме”

Най-задълбочените изследватели на науката са заставени да признаят, че в природата действа една безкрайна сила. За непросветения разум поученията на природата не могат да не изглеждат противоречиви и обезсърчителни, защото те могат да бъдат схванати правилно само в светлината на откровението; “С вяра разбираме” (Евр. 11:3).
“В начало Бог създаде…” (Бит. 1:1). Единствено тук жадният за познания ум, летящ като гълъба над ковчега, може да намери почивка. Отгоре, отдолу, отвъд пребъдва безконечната Любов, която действа, за “да изпълни всяко дело на вярата” (2 Сол. 1:11).

Божественият Учител

“…Това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията” (Римл. 1:20). Но тяхното свидетелство може да се разбира само с помощта на Божествения Учител. “Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божият Дух” (1 Кор. 2:11).
“А кога дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина” (Йоан 16:13). Само чрез помощта на онзи Дух, Който в началото “се носеше над водата”; на онова Слово, чрез което “всичко това стана”; на “истинската светлина, която осветлява всеки човек, що иде на света” – ЦП, може да се тълкува правилно свидетелството на науката. Само под тяхно ръководство могат да се схванат нейните дълбоки истини.
Само под ръководството на Всезнаещия при изучаване на Неговите дела, ще можем да разбираме Неговите мисли както ги разбира Той.