Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Такт и въздържаност – 26 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ТАКТИЧНОСТТА ЗAПОЧВА У ДОМА.
[Забележка: Вижте стр. 626-629, главата” Тактичност и доброта“] Родители,
научете ги да показват милост и доброта помежду си. Не допускайте егоизмът
да живее в сърцата им или да намери място в дома. (143.1)
Юношата, който расте безгрижен и груб в думи и маниери, разкрива
характера на домашното си възпитание. Родителите не са осъзнали важността
на своето домоуправителство. Жетвата, която са посяли, е узряла. (143.2)
ПРИНЦИПИТЕ НА НЕБЕТО ДА ВЛАДЕЯТ.
Принципите на небето трябва да бъдат въведени в управлението на
дома. Всяко дете трябва да бъде научено да бъде възпитано, съчувствително,
изпълнено с обич, милостиво, тактично, добросърдечно. (143.3)
Когато всички са членове на царското семейство, ще има истинска
любезност в домашния живот. Всеки челен на семейството ще се старае
да постъпва по начин, приятен за другите. (143.4)
НАУЧЕТЕ ГИ С ПРЕДПИСАНИЕ И ПРИМЕР.
Родителите, както и по-възрастните, също са изложени на изкушения,
но като по-стари членове на семейството трябва с предписание и пример
да показват уроци на тактичност, насърчение, привързаност и вярно изпълнение
на всекидневните задължения. (143.5)
УВАЖЕНИЕ КЪМ УМОРЕНИТЕ НОЗЕ, ДОБЛИЖАВАЩИ СВОЯТА ПОЧИВКА.
Бог е особено загрижен за възрастните. Той казва: „Белите коси са
венец на слава, когато се намират по пътя на правдата.“ Притчи 16:31. Те
разказват за извоюваните битки и за спечелените победи, за носенето на
тежести и за устояване на изкушенията. Разказват за уморените нозе,
доближаващи почивката си, за местата, които скоро ще бъдат освободени.
Помогнете на децата да мислят така и те ще смекчат пътеката на възрастните
със своята любезност и уважение и ще внесат благодат и красота
в младия си живот, когато спазват заповедта да стават пред побелялата
глава и да почитат лицето на стар човек. Левит 19:32. (144.1)
НАУЧЕТЕ ГИ НА ВЪЗДЪРЖАНОСТ И СМИРЕНИЕ.
Гордост, себеизтъкване и дързост са особените характеристики на децата
в наше време, проклятие на възрастта им. Светите уроци на скромност
и смирение трябва да бъдат дадени на децата и у дома, и в съботното
училище. (144.2)
Няма ли вие, към които аз се обръщам с тези думи, да внимавате какво
наставление давате? Нека родителите бъдат предупредени да не бъдат
дръзки в говорене, но да са скромни и въздържани. Да са бързи в слушане
на нещата, от които ще се възползва душата, и бавни в говорене, освен
ако представят Христос и свидетелстват за истината. Покажете им скромно
и смирено поведение. (144.3)
ЗАЩИТА ЗА БЛАГОДЕТЕЛТА.
Подхранвайте скъпоценния и безценен дух на скромността. Това ще
опази добродетелта. Чувствам се принудена от Господния дух да увещая
сериозно моите сестри, които изповядват набожност, да подхранват скромност
в държанието си и въздържаност. Питали са ме кога нашите млади
сестри ще постъпват по подходящ начин. Знам, че няма да има решителна
промяна към по-добро, ако родителите не разбират важността от по-голяма
грижовност във възпитанието на децата си по правилния начин.
Научете ги да постъпват въздържано и скромно. (144.4)
ИСТИНСКА БЛАГОДАТ.
Най-истинската благодат на едно дете се състои в скромността и послушанието
му – във внимателните му уши към думите на наставлението,
в изпълнените с желание сърце и ръце да върви и да работи в пътя на дълга.
Истинската набожност на едно дете ще намери своята награда дори в този
живот. (145.1)