Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Този късен час – 82 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

САТАНА КОМАНДВА МНОЖЕСТВОТО СИ.
Сатана предвожда множеството си, а ние всеки поотделно подготвени
ли сме за страхотния конфликт, който ни предстои? Приготвяме ли се ние
и семействата ни да разберем позициите на нашите врагове и техните
начини на воюване? Децата ни формират ли навици на решителност, за
да бъдат твърди и непоклатими по всеки въпрос на принципи? Аз се моля
всички вие да можете да осъзнаете знаменията на времето и да можем така
да се приготвим заедно с децата си, че във времето на конфликта Бог да
бъде наше прибежище и закрила. (555.1)
ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА ПОКОРЯВАЩА ИЗНЕНАДА.
Престъплението почти е стигнало границите си. Смущение изпълва
света и голям ужас скоро ще дойде върху човешките същества. Краят е
много близко. Божият народ трябва да се приготви за това, което ще
постигне света като смайваща изненада. (555.2)
Нашето време е скъпоценно. Ние имаме само малко, съвсем малко дни
от пробното време, за да се приготвим за бъдещия безсмъртен живот.
(555.3)
МНОГО СЕМЕЙСТВА НЕ СА ПРИГОТВЕНИ.
В събота и в неделя във видение през нощта сякаш предавах моето
свидетелство пред народа. И в двата случая сякаш бях в една огромна
шатра, която беше буквално претъпкана. Господ ми даде решителна вест
за Своя народ. Моето бреме бе за нашите семейства, които не са приготвени
да посрещнат Господа. Специално бреме бе върху мен да покажа на
нашия народ да търси Господа със старателни усилия на сърцето и със
сериозно намерение. (555.4)
Истински обърнатите родители ще разкриват в домашния си живот, че
са довели живота си под дисциплината на Божието слово … За майката и
бащата правилното възпитание на децата е най-важната задача на живота
им. (556.1)
ТЪРЖЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ.
Бащи и майки, какво има в доклада за вас? Били ли сте верни? Като
виждахте, че децата ви се отклоняват по един път, който вие знаехте, че
ще доведе до нечистота на мислите, думите и делата, вие помолихте ли
най-напред Бог да ви помогне? Опитахте ли се да им покажете опасността,
стояща пред тях? Показахте ли им опасността да поемат пътя на собствения
си избор? Майки, пренебрегнахте ли даденото ви от Бога дело – най-
великото дело, давано някога на смъртни човеци? Отказахте ли да носите
дадените ви от Бога отговорности? Във времето на тревога, което ни.
предстои, когато Божият съд ще се излее върху несветите и нечистите,
вашите деца ще ви проклинат ли поради вашата безотговорност? (556.2)
РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ОТСКОРО МЕЖДУ НАС, ИМАТ НУЖДА ОТ НАСТАВЛЕНИЕ.
Онези, които носят последната вест на милост за света, трябва да
чувстват за свое задължение да научат родителите на домашна религия.
Голямото им реформаторско движение трябва да започне, като представят
на бащите, на майките и на децата принципите на Божия закон. Когато
изискванията на закона се представят, мъже и жени се убеждават за
задължението си към своя Бог да Му отдават послушание. Тогава покажете
им отговорността за тяхното решение, което е валидно не само за самите
тях, но и за децата им. Покажете, че послушанието към Божието Слово
е единствената ни защита срещу злините, които помитат света към
унищожение. (556.3)
НАШИТЕ МЛАДИ ИМАТ НУЖДА ОТ ПОМОЩ И НАСЪРЧЕНИЕ.
Сега е нашето време и сега са възможностите да работим за младите.
Кажете им, че сме в опасна криза и искаме да знаем как да различаваме
истинската набожност. Нашите млади имат нужда да бъдат подпомогнати,
възвисени и окуражени, но по правилен начин – може би не така, както им
се иска, но по начин, който ще им помогне да имат осветени умове. Те имат
нужда от добра, освещаваща религия повече от всичко друго. (556.4)
НЕ ОТЛАГАЙТЕ.
Идещите събития хвърлят сянката си върху пътя ни. Бащи и майки, аз
ви призовавам да положите най-сериозните усилия сега за вашите деца.
Дайте им всекидневно религиозно наставление. Научете ги да обичат Бога
и да бъдат верни на принципите на правото. С възвишена и сериозна вяра
насочете ги с божественото влияние на Светия Дух. Работете, работете
сега. Не отлагайте нито ден, нито час. (557.1)
ИЗВЪРШЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РАБОТАТА СИ.
Родители, смирете сърцата си пред Бога. Започнете внимателно работа
с децата си. Умолявайте Господа да ви прости вашето пренебрегване на
Словото Му и небрежността във възпитанието на децата си в пътя на
Господа, по който трябва да ходят. Молете се за светлина и ръководство,
за чувствителна съвест и ясна проницателност, за да видите грешките и
пропуските си. Бог ще чуе такива молитви от кротко и смирено сърце.
(557.2)
ПРИЗНАНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕОБХОДИМО.
Ако сте пропуснали да изпълните дълга си към своите семейства, признайте
греха си пред Бога. Съберете децата си около вас и им признайте,
че сте ги пренебрегнали. Кажете им, че желаете да започнете реформация
в дома и ги помолете да ви помогнат да направите дома си това, което
трябва да бъде. Прочетете им наредбите от Божието Слово. Молете се с
тях и помолете Господа да запази живота им и да им помогне да се
приготвят за оня дом в Неговото царство. По този начин можете да за-
почнете едно дело на реформация и после продължете да вървите в пътя
на Господа. (557.3)
ДАЙТЕ НА ДЕЦАТА СИ ПРИМЕР НА СТРИКТНО ПОСЛУШАНИЕ.
Специалната работа на родителите е да направят Божия закон ясен за
децата си и да ги увещават да бъдат послушни към него, за да разберат
важността на послушанието към Бога през всички дни на живота си.
Такава беше работата на Моисей. Той трябваше да предаде на родителите,
че са длъжни да дадат на децата си пример на стриктно послушание. Това
беше работата, която повече от всичко друго трябва да бъде вършена в
домашния живот днес. Тя придружава вестта на третия ангел. Невежеството
не е извинение, че родителите пренебрегват да научат децата си
какво означава да престъпят Божия закон. Светлината е изобилна и никой
не бива да върви в тъмнина. Никой не бива да бъде в незнание. Бог е
наистина наш наставник днес,както беше и учител на Израилевите чада.
А ние като тях сме свързани с най-святото задължение да отдаваме
послушание на заповедите Му. (558.1)
МОЛЕТЕ СЕ И РАБОТЕТЕ ЗА ТЯХНОТО СПАСЕНИЕ.
Научете децата си, че сърцето трябва да бъде възпитано на самообладание
и себеотрицание. Мотивите на живота трябва да бъдат в хармония
с Божия закон. Никога не се задоволявайте децата ви да растат настрана
от Христос. Никога не се чувствайте удобно, ако те са студени и
безразлични. Викайте към Бога ден и нощ. Молете се и работете за
спасението на душите на вашите деца. „Страхът от Господа е начало на
мъдростта.“ Това е насоката, балансовото колело на характера. Без страха
от Господа те ще пропуснат да изпълнят великото предназначение на
своето сътворение. (558.2)
ПОСТЪПВАЙТЕ КАТО ХОРА, КОИТО ИЗГРАЖДАТ ХАРАКТЕРИ.
Адвентистите от седмия ден, които са и родители, трябва по-пълно да
осъзнават своите отговорности за изграждане на характера. Бог поставя
пред тях привилегията за укрепване на Неговото дело чрез посвещение
и труд за децата им. Той желае да види събрани от домовете на нашия
народ голяма група младежи, които поради набожните влияния на дома
си са отдали сърцето си на Него и вървят напред, за да Му отдадат
висшата служба ,на живота си. Насочвани и възпитани от набожно нас-
наставление у дома, от влиянието на утринното и вечерно поклонение, от
постоянния пример на родителите си, които обичат Бога и се боят от Него,
те са се научили да се покоряват нa Бога като на свой Учител и са се
приготвили. да Му отдадат приемлива служба като верни синове и дъщери.
Такива юноши са приготвени да представят на света силата и благодатта
на Христос. (558.3)