Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Умствена и духовна култура – 24 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“И чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства”.
Божи закон е силата на ума, на душата и на тялото да се придобиват чрез усилие. Само упражняването развива. В съгласие с този закон Бог е предвидял в Словото Си средствата за умственото и духовното развитие.

Усилие при изучаването на Библията

Библията съдържа всички принципи, които хората трябва да разбират, за да бъдат годни както за сегашния живот, така и за бъдещия. И тези принципи могат да бъдат разбрани от всички. Човекът, който цени нейните поучения, не може да прочете нито един-единствен пасаж от нея, без да извлече някоя полезна мисъл. Но най-ценните поучения на Библията не се добиват чрез случайно или несвързано изучаване. Нейната велика система на истината не е представена така, че да бъде схваната от повърхностния или небрежен четец. Много от нейните съкровища се намират дълбоко под повърхността и могат да се открият само чрез старателно търсене и продължителни усилия. Истините, които образуват голямото цяло, трябва да бъдат издирвани, изследвани и събирани – “тук малко, там малко” (Исая 28:10).

Едно съвършено цяло

Когато така се изследват и събират, ще се открие, че всяка една съответства напълно на другата. Всяко едно от евангелията допълва другите, всяко пророчество изяснява някое друго, всяка истина развива някоя друга. Символите на еврейското стопанство се поясняват от Евангелието. Всеки принцип в Божието слово има свое място и всеки факт – своето значение. А завършената сграда свидетелства с плана и изпълнението си за своя Създател. Никой друг не можеше да измисли или начертае такава сграда, освен безкрайния Разум.

Дисциплина на ума

При изследване на разните части и на тяхното отношение една към друга най-висшите способности на човешкия ум се активизират. Никой не може да се занимава с изучаването на тези истини, без да развие умствените си сили.
А и не само в изследване на истината и в групирането й по предмети е стойността на умственото развитие. Тя е и в усилието, необходимо, за да се схванат представените предмети. Когато се занимава само с обикновените неща на всекидневния живот, разумът се смалява и отслабва. Ако никога не се напряга да схване велики и обширни истини, ще изгуби силата си на развитие. Нищо друго не предпазва тъй добре от подобно израждане и нищо друго не подбужда по-добре към развитие, както изучаването на Божието слово. Като средство за умствено образование Библията стои по-високо от всяка друга книга или от всички други книги, взети заедно. Възвишеността на нейните теми, благородната простота на нейните изрази и красотата на нейния картинен език, съживяват и възвишават мислите, както нищо друго не е в състояние да стори това. Никакво друго учение не може да даде такава умствена сила, както усилието да се схванат великите истини на откровението. Умът, който по този начин идва в съприкосновение с мислите на Безконечния, не може да не се развие и засили.

Духовно развитие

Но още по-голяма е силата на Библията при развитието на духовното естество. Човекът, създаден да общува с Бога, може да намери истински живот и развитие само в такава дружба. Създаден, за да намери в Бога своята най-висша радост, той с нищо друго не може да задоволи копнежа на сърцето и глада и жаждата на душата. Който искрено и с възприемчив дух изследва Божието слово, със стремежа да разбере неговите истини, ще бъде доведен в съприкосновение с неговия Автор; и тогава няма да има граници за неговото развитие, освен ако сам избере да ги постави.

Цяло изобилие от стил и теми

В своето богато съдържание от стил и теми Библията има по нещо, което би заинтересувало всеки ум и би трогнало всяко сърце. В нейните страници се намира най-старата история на света, най-верните биографии на живота, принципи за държавно управление и за управляване на дома, на които човешката мъдрост никога не е съперничила. Тя съдържа най-дълбока философия, както и най-сладка, най-възвишена, най-вълнуваща и най-трогателна поезия. Дори и само в това отношение писанията на Библията имат много по-голяма стойност от произведенията на който и да е човешки писател. Но те са с безкрайно по-широк обсег, с безкрайно по-голяма стойност. Когато се разглеждат във връзка с великата, централна мисъл, всеки предмет придобива ново значение. И най-просто изразените истини включват принципи, които са тъй възвишени като небесата и тъй всеобхватни като вечността.

Централната тема

Централната тема на Библията, предметът, с който е свързана всяка друга тема в цялата книга, е спасителният план, възстановяването на Божия образ в човешката душа. От първия намек за надежда в изречената в рая присъда до прекрасното обещание в Откровение: “Те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им” (Откр. 22:4), тежестта на всяка книга и на всеки пасаж от Библията е разкриването на тази чудесна тема: издигането на човека – силата на Бога, “…Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос” (1 Кор. 15:57).

Безкрайно поле

Схване ли се тази мисъл, всеки има пред себе си безкрайно поле за изучаване. Има ключа, който ще му отключи цялата съкровищница на Божието слово.
Изкуплението е наука на науките. Изучават я ангелите и съществата от непадналите светове. Тя е, която поглъща вниманието на нашия Господ и Спасител; тя е, която влиза в плана на Бога, “която е била замълчана от вечни времена” (Римл. 16:25); нея ще изучават спасените от Бога през безкрайните векове. Това е най-висшето учение, с което могат да се занимават хората. То, както никое друго, развива ума и въздига душата.