Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Урок на доверие – 23 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Не трябва само да разказваме на детето за Божиите създания, а те самите да бъдат негови учители. Мравките ни учат на търпение и издръжливост при преодоляване трудности, на предвидливост за бъдещето. Птичките ни учат на сладкия урок на упованието. Нашият небесен Баща се грижи за тях, но те трябва да си събират, да свиват гнезда и да отглеждат малките си. Всеки момент са изложени на врагове, които искат да ги унищожат. И все пак, колко радостно хвъркат насам и натам и вършат работата си! Как пълни с веселие са кратките им песни!
Колко красиво псалмистът описва Божията грижа за горските създания:
“Високите планини са на дивите кози,
канарите са прибежище на дивите зайци.”
Бог прави извори “да текат между планините”, където “небесните птици обитават и пеят между клончетата” (Пс. 104:18, 10, 12). Всички създания на горите и хълмовете са част от Неговото голямо семейство. Той отваря ръката Си и задоволява желанието на всяко живо създание (по Пс. 145:16).

Орелът

При ураган алпийският орел попада понякога в тесни планински дефилета. Буреносни облаци окръжават мощната горска птица и черните им маси я отделят от осветените от слънцето височини, където е свила гнездото си. Усилията й да избяга изглеждат безполезни. Блъска се насам-натам, биейки въздуха със силните си крила, и огласява планината с крясъците си. Накрая с триумфален писък се стрелва нагоре, пробива си път през облаците и отново се озовава огряна от слънчевата светлина, а далеч долу по нея са мракът и бурята.

Урок на доверие

Така и ние можем да бъдем заобиколени от трудности, обезсърчение и мрак. Може би сме заобиколени от лъжа, нещастие и неправда. Не можем да разсеем облаците. Напразно се борим с обстоятелствата. Но има един и само един път да избягаме. Облаците и мъглите надвисват над земята, но над тях грее Божията светлина и с крилата на вярата ние можем да се устремим нагоре към слънчевата светлина на Неговото присъствие.

Други илюстрации

Много са уроците, които могат да бъдат научени по този начин. Самотното дърво в някоя равнина или планина, вкоренило се дълбоко в земята и устояващо на бурите, ни учи на самоувереност. От чепатия и безформен дънер на някое дърво, усукано и извито още като малко дръвче, на което никоя земна сила не може да върне по-късно изгубената симетрия, ние бихме научили нещо за силата на влиянията в ранната възраст. От водната лилия, растяща на повърхността на тинестото блато, заобиколена от плевели и нечистотии, забила стеблото си в чистия пясък долу, откъдето получава живот, извисяваща цветове до светлината на неопетнената чистота, можем да научим тайната на святия живот.

Учете децата да наблюдават

Така, докато получават познания от учители и книги, нека децата и младежите да се учат да извличат уроци и да различават истината сами. Когато се занимават с градинарство, питайте ги какво научават от грижите за растенията. Когато съзерцават красив пейзаж, питайте ги защо Бог е облякъл полята и горите с такива красиви и разнообразни краски. Защо не е всичко в черно и кафяво? Когато берат цветя, накарайте ги да помислят защо Бог ни е оставил тези красиви страници от рая. Учете ги да забелязват навсякъде в природата изявленията на Божията грижа за нас, и удивителното приспособяване на всички неща в полза на нашите нужди и щастие.
Само който вижда в света делото на Божиите ръце и който чете в плодородието и красотата на земята Божието писмо само той извлича от природата поуките и най-висшата й служба. Само той може да оцени напълно значението на хълма и долината, на реката и морето, защото ги възприема като израз на Божиите мисли и откровение, като откровение на Твореца.

Природата – ключ на Библията

Библейските писатели използват много примери от природата и когато наблюдаваме нещата от природния свят, Светият Дух ще ръководи ума ни, за да разберем по-пълно уроците, на които ни учи Божието Слово. По този начин природата става ключ за съкровищницата на Словото.

Изучаване на подобията

Децата трябва да бъдат подтиквани да търсят в природата предметите, които илюстрират различните Библейски учения, и да намират в Библията подобията, които тя извлича от природата. Те трябва да търсят както в природата, така и в Свещеното Писание всеки предмет, който представлява Христос, а също и предметите, с които Той си служеше, за да илюстрира истината. По този начин ще се научат да Го виждат в дървото и лозата, в лилията и розата, в слънцето и звездата. Ще чуват гласа Му в песента на птичките, в шумоленето на дърветата, в гръмотевицата, и в музиката на морето. И всеки предмет в природата ще им повтаря Неговите скъпи уроци.
За всички, които с Христос се запознават така, земята никога няма да представлява усамотено и пусто място, Бащин дом, изпълнен с присъствието на Този, Който живя някога между човеците.
Библията като възпитател

“Когато ходиш, наставлението ще те води, когато спиш, ще те пази, когато се събудиш, ще се разговаря с тебе.”