Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Услужливост – 20 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА ДА БЪДАТ ПОЛЕЗНИ.
В домашното училище децата трябва да бъдат научени как да изпълняват
практическите задължения на всекидневния живот. Докато са още
малки, майката трябва да им дава някаква проста задача за вършене всеки
ден. Това ще и отнеме много повече време, отколкото сама да си я свърши,
но нека помни, че трябва да постави за основа на техния характер
услужливостта. Нека помни, че домът е училище, в което тя е главният
учител. Нейна работа е да обучава децата си как да изпълняват задълженията
на домакинството бързо и умело. Колкото е възможно по-рано
децата трябва да бъдат подготвени да споделят домашното бреме.Още от
детството си момичетата и момчетата трябва да бъдат научени да носят
все по-тежки и по-трудни задължения, като интелигентно помагат в работата
на семейната фирма. (119.1)
ДА СЕ ПОДМИНАВАТ ГРЕШКИТЕ НА ДЕЦАТА.
Хиляди деца в дома си са оставени да бъдат почти невежи. „Това
създава толкова неприятности“, казва майката.По-добре сама да си свърша
работата, ти ме притесняваш“ (119.2)
Майката не си ли спомня, че самата тя е трябвало да се учи от А и Б,
преди да започне да се справя сама? Децата биват ощетени, ако отказваме
да ги научим малко по малко. Дръжте ги около вас. Нека задават въпроси,
отговаряйте им с търпение. Давайте им някаква работа, за да изпитат
щастието, мислейки си, че ви помагат. (119.3)
ЦЕЛИЯТ ИМ БЪДЕЩ ЖИВОТ ЗАВИСИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ВИЕ ИМ ДАВАТЕ В УЧИЛИЩНИТЕ ГОДИНИ.
Учете ги, че всичките им способности, телесни и интелектуални, са им
дадени, за да се използват и че всички те са Господни, предназначени за
Негова служба. На някои от тези деца Господ дава ранно разбиране на
Неговата воля. Родители и учители, започнете отрано да възпитавате децата
да развиват дадените им от Бога способности. (119.4)
НЕКА ДЕЦАТА СПОДЕЛЯТ БРЕМЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В ДОМА.
Направете живота на децата си приятен, а същевременно ги учете да
бъдат послушни и услужливи, да носят малки задължения, както вие носите
по-големите. Научете ги на трудолюбие, за да не направи лукавият
работилница в умовете им. Дайте на децата си нещо, за което да се грижат,
за да бъдат годни и ползотворни за този свят и за бъдещия. (120.1)
Още от най-ранните си години те трябва да бъдат подготвени да носят
своя дял от домашното бреме. Трябва да бъдат научени, че задълженията
са взаимни. Да знаят да работят бързо и стегнато – това обучение ще бъде
от най-висока стойност за тях в следващите години. (120.2)
Всеки член на семейството трябва да разбира точно коя част от работата
се очаква от него, за да носи и той своята част от бремето на живота.
(120.3)
ИЗВОР НА ОПИТ И УДОВОЛСТВИЕ.
Колко е важно майките и бащите да дадат на децата си още от люлката
правилното наставление. Те трябва да ги научат да са послушни на
заповедта: „Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на
земята, която ти дава Господ, твоят Бог“. И когато пораснат след години,
децата ще оценят грижата, положена от родителите им. За тях ще бъде
най-голямо удоволствие да помагат на бащата и на майката. (120.4)
И НАЙ-СКРОМНАТА РАБОТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА С ОЧАРОВАНИЕ.
Ако децата бяха научени да гледат на скромния кръг от всекидневни
задължения като на обучение, определено за тях от Господа, като на
училище, в което те биват подготвяни да отдадат вярна и ползотворна
служба, колко по-приятна и почетна би им се сторила работата им. Да
.изпълниш всяко задължение като за Господа – осъзнаването на това хвърля
очарование и върху най-скромния труд и свързва работниците на земята
със светите същества, които извършват волята Му в небето. А на опре-
деленото ни място ние трябва да изпълняваме задълженията си така вярно,
както правят ангелите в небесата. (121.1)