Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Училищна възраст, нрав и темперамент – 38 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА ИЗВАЖДАТЕ ДЕТЕТО ОТ ДЕТСТВОТО.
Родителите никога не трябва да бързат да изваждат детето от детството.
Нека му дадат такива уроци, които ще вдъхновяват сърцето му с благородни
намерения. Но нека децата израснат с това просто доверие, откровеност и
истинност, които ще ги подготвят да влязат в небесното царство. (204.1)
ИМА КРАСОТА ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ.
Родителите и учителите трябва да целят така да насочат тенденциите
в развитието на юношата, че във всеки етап на живота си той да може да
представя красотата, съответна на този период, развивайки се по естествен
начин като растенията в градината. (204.2)
Една от най-красивите и оригинални притчи е тази за семето и сеяча
… Истините, разкрити в тази притча, Исус изживя реално в собствения
Си живот. И във физическото, и в духовното Си естество Той следваше
божествения ред на израстването, илюстриран с растението, както Той
желае да прави всеки юноша. Макар че беше Величието на небето, Цар
на славата, Той стана бебе във Витлеем и за известно време представляваше
безпомощен младенец в ръцете на майка Си. (204.3)
В детството Си Исус извършваше работата на едно послушно дете.
Говореше и действаше с мъдростта на дете, а не на зрял човек. Почиташе
Своите родители и изпълняваше желанията им с готовност според способността
Си на дете, но във всеки етап на развитието Си бе съвършен
с простата, природна благодат на безгрешен живот. Свещеният доклад
казва за Него: „Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост,
и Божията благодат беше на Него.“ А за юношеството му е докладвано:
„Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и пред
човеците.“Лука 2:40, 52. (204.4)
ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО ИМА РАЗЛИЧЕН НРАВ.
Значителни различия в нрава и в характера често съществуват в едно
и също семейство, защото Божият ред е хора с различен темперамент да
бъдат свързани заедно. Когато случаят е такъв, всеки член на семейството
трябва свято да съблюдава чувствата на другите и да уважава правата им..
Така ще се култивира взаимно съобразяване и търпимост, предразсъдъците
ще бъдат смекчени и грапавините на характерите – загладени. Може
ла се постигне хармония и взаимно влияние на различните темпераменти
– благословение за всеки. (205.1)
ИЗУЧАВАЙТЕ ОТДЕЛНИТЕ УМОВЕ И ХАРАКТЕРИ.
Всяко дошло на света дете увеличава отговорността на родителите … Нравът
на децата, склонностите им и чертите на характерите им трябва да
бъдат изучени. Родителите трябва много внимателно да развиват тази си
способност да различават характерите на децата си, за да могат да подтиснат
погрешните склонности и да насърчат правилни впечатления и
правилни принципи. (205.2)
НАСИЛИЕ И ЖЕСТОКОСТ НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ТАЗИ РАБОТА.
Трябва да се култивира самообладание и да се остави то да се отпечатва
върху сърцето и ума на детето. (205.3)
Много приятна работа е да се занимаваш с човешките умове. Всички
деца не може да бъдат третирани по един и същи начин, защото
ограничението, което трябва да се наложи на едно, ще съкруши живота
на друго. (205.4)
СТИМУЛИРАЙТЕ РАЗВИТИЕТО НА СЛАБИТЕ ЧЕРТИ, ПОДТИСКАЙТЕ ПОГРЕШНИТЕ.
Малко са добре уравновесените умове, защото родителите са пренебрегнали
работата си да стимулират слабите черти и да подтискат погрешните.
Те не помнят, че са под тържествено задължение да наблюдават
тенденциите на всяко дете, че техен дълг е да възпитат деца с правилни
навици и правилен начин на мислене. (206.1)
ПPОУЧЕТЕ НРАВА НА ВСЯКО ДЕТЕ.
Децата трябва да са под постоянна грижа, но вие не трябва да допуснете
да разберат, че винаги ги пазите. Научете нрава на всяко дете, разкрит в
отношенията му с останалите и тогава се постарайте да поправите грешките
му, като окуражавате да се създават точно тези черти на характера,
които му липсват. Децата трябва да бъдат научени, че развитието на
умствените и физическите сили е тяхна работа, че е резултат на усилия.
Те трябва рано да научат, че щастието не е в себелюбивото угаждане, а
само в пътя на дълга. Същевременно майката трябва да се старае да
направи децата си щастливи. (206.2)
ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ НУЖДИ СА ВАЖНИ, КАКТО И ФИЗИЧЕСКИТЕ.
Някои родители много се стараят да задоволяват временните желания
на децата си. Милостиво и вярно се грижат за тях, когато са болни и
мислят, че с това дългът им е изпълнен. Тук те грешат. Работата им едва
е започнала. Нуждите на ума трябва също да бъдат задоволени. Това
изисква умение да прилагаме прости лекарства за лекуване на наранения
ум. (206.3)
Децата имат тежки изпитания, както и възрастните. Самите родители
не осъзнават винаги това. Умовете им често са смутени. Те работят с
погрешни разбирания и чувства. Сатана ги блъска и те се отдават на
изкушенията му. Говорят нараняващо и по начин, който възбужда гнева
на децата им и понякога са раздразнителни и ядосани. Горките деца въз-
приемат същия дух, а родителите не са подготвени да им помогнат, защото
самите те са причина за тревогата. Понякога сякаш всичко отива на зле.
Всички наоколо са напрегнати, всички се чувстват нещастни. Родителите
укоряват горките си деца и мислят, че те са много непослушни и палави,
че са най-лошите деца на света, докато самите са причина за тревогата.
(206.4)
НАСЪРЧАВАЙТЕ ГИ ДА СА ОБИЧЛИВИ.
Неуравновесеният ум, прибързаният нрав, раздразнителността, омразата
или ревността свидетелстват за родителска небрежност. Тези зли
черти на характера носят много нещастие на притежателите си. Колко
много хора пропускат да получат от приятели и близки любовта, която
биха могли да имат, ако бяха по- обичливи. (207.1)
РАЗЛИЧНА ДИСЦИПЛИНА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ТЕМПЕРАМЕНТИ.
Децата имат различни темпераменти и родителите не може да дисциплинират
по един и същи начин всяко от тях. Съществуват различни качества
на ума и те трябва да бъдат изучавани с молитва, за да бъдат
оформени за изпълнение на Божието намерение. (207.2)
Майки, … отделете си време да се запознаете със собствените си деца.
Изучавайте техния ум и темперамент, за да разберете как да се отнасяте
с тях. (207.3)
Някои деца имат нужда от по-търпеливо и по-нежно отношение от
други. Те са получили като наследство безперспективни черти на характера
и затова се нуждаят от повече съчувствие и любов. С настойчив труд
тези разпуснати деца може да бъдат подготвени да заемат мястото си в
делото на Господа. Те може да притежават неразвити сили, които ако
бъдат събудени, ще ги направят способни да заемат мястото си, като
изпреварят онези, от които се е очаквало повече. (207.4)
Ако имате деца с особен темперамент, не позволявайте поради това те
да бъдат попарени от обезсърчение… Помогнете им с търпение и
съчувствие. Укрепете ги с думи на любов и с добри дела, за да победят
дефектите на характера си. (208.1)
ВИЕ МОЖЕТЕ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО СИ МИСЛИТЕ.
Когато една майка започне да обича Исус, тя иска да възпита и децата
си за Него. Вие можете да възпитате нрава на децата си много по-добре,
отколкото сте си мислили в най-ранните им години. Скъпоценното име
на Исус трябва често да се чува у дома. (208.2)