Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Характерът на борбата – 9 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Характерът на борбата – 9 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Волята на човека е агресивна и постоянно се стреми да подчини всичко… мисли, намерения и цели. Ако е на страната на Бога и правото, плодовете на духа ще се явят в живота; а Бог е определил “слава, почест и мир на всеки човек, който върши добро”.
Когато се позволи на Сатана да оформи волята, той я подчинява на своите цели. Внушава теории на неверие и подбужда човешкото сърце да воюва против Божието слово. С настоятелни, упорити усилия той се стреми да вдъхне на хората своята буйна омраза и антагонизъм към Бога, да ги накара да се противопоставят на нарежданията и изискванията на Небето и да се съпротивяват на действията на Светия Дух. Нарежда под знамето си всички зли сили и ги повежда към бойното поле за битката на злото с доброто.

Призив за противопоставяне на силите на злото
Работата на Сатана е да детронира Бога от сърцето и да оформи човешкото естество по своя обезобразен образ. Той подтиква всички зли наклонности, подбужда несвети страсти и амбиции. Заявява: “Цялата тази власт, тези почести и богатства, както и греховни удоволствия, ще дам на тебе.” Но условието му е: да се отстъпи от правдата, да се притъпи съвестта. Така способностите на човека деградират и биват подчинени на греха.
Бог призовава хората да се застанат срещу злите сили. Той казва: “…Да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.”
Християнският живот е битка. Но “нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места”. В тази борба на правдата срещу неправдата ние можем да имаме успех само с Божествена помощ. Нашата ограничена воля трябва да бъде подчинена на волята на Безпределния; човешката воля трябва да се слее с Божествената. Тогава Светият Дух ще ни дойде на помощ; и целта на всяко завоевание ще бъде да възстанови изкупеното от Бога притежание, да възстанови Неговия образ в душата.

Помощта на Светия Дух
Господ Исус действа чрез Светия Дух, защото Той е Негов представител. Чрез Светия Дух Исус вдъхва духовен живот в душата, съживявайки нейните сили за добро и очиствайки я от неморалност, като я прави годна за своето царство. Исус иска да дари на хората големи благословения, да им разпредели богати дарби. Той е Чудният съветник, без предел в мъдрост и сила. И ако признаем силата на Неговия Дух и Му се покорим да бъдем оформени от Него, ще стоим съвършени пред лицето Му. Само каква мисъл е това! В Христос “обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него…” Човешкото сърце никога няма да изпита щастие, докато не се покори на Божия Дух. Духът оформя подновената душа според модела Исус Христос. Чрез влиянието на Духа враждата срещу Бога се превръща във вяра и любов, а гордостта – в смирение. Душата схваща красотата на истината и Христос бива почетен чрез превъзходството и съвършенството на характера. Когато тези промени настанат, ангелите избухват във възторжени песни и Бог, и Христос се радват на оформените по Божествено подобие души…

Цената на победата
Битката между доброто и злото не е по-малко жестока днес, отколкото в дните на Спасителя. Пътят към Небето не е по-гладък днес, отколкото тогава. Всички наши грехове трябва да бъдат премахнати. Всяко отдаване на нещо любимо, което пречи на нашия духовен напредък, трябва да бъде отстранено. Ако дясното ни око и дясната ни ръка ни карат да грешим, трябва да бъдат пожертвани. Готови ли сме да се откажем от собствената си мъдрост и да приемем небесното царство, както би направило малкото дете? Готови ли сме да се разделим със себеоправданието? Готови ли сме да пожертваме хорското одобрение? Цената на вечния живот е от безпределна стойност. Желаем ли да приемем с готовност помощта на Светия Дух и да Му сътрудничим, полагайки усилия и правейки жертви, пропорционални на стойността на преследваната цел? (“Ривю енд Хералд”, 10 февруари 1903 г.).