Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Честност и благочестие – 29 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЧЕСТНОСТТА ДА БЪДЕ ПРАКТИКУВАНА И ПРЕПОДАВАНА.
Важно е честността да бъде практикувана във всички детайли от живота
на майката. При обучението на децата си е важно тя да научи младите
момчета и момичета никога да не извъртат истината и да не измамват, дори
и най-малко. (152.1)
СТАНДАРТЪТ, КОЙТО БОГ ИЗИСКВА.
Бог изисква хората, които са на Негова служба, които са под Неговото
знаме, да бъдат така стриктно честни, неотклонни в характер, че техните
езици никога да не изговарят подобие на истината. Езикът трябва да бъде
искрен, очите трябва да са искрени, делата трябва да бъдат напълно такива,
каквито Бог препоръчва. Ние живеем пред очите на един свят Бог, който
тържествено заявява: „Зная делата ти“. Божественото око е винаги над нас.
Ние не можем да скрием едно дело на неправда от Бога. Бог е свидетел
на всяко наше дело – тази истина малцина осъзнават. (152.2)
Които осъзнават своята зависимост от Бога, ще открият, че трябва да
бъдат честни с ближните си и повече от всичко трябва да бъдат честни
с Бога, от Когото идват всички благословения на живота. Избягването на
ясните Божии заповеди относно десятъците и приносите се отбелязва в
небесните книги като ограбване спрямо Него. (152.3)
ЧЕСТНИ ВЕЗНИ И МЕРКИ.
Един честен човек според мярката на Исус ще проявява неотклонно
благочестие. Измамни везни и фалшиви мерки, с които някои се стараят
да спечелят в света, са отвратителни пред Божиите очи. Твърдото благочестие
блести като злато сред нечистотата и боклука на света. Измама,
фалш и неверност може да бъдат замазани и прикрити от човешките очи
, но не и от Божиите. Ангелите Божии, които наблюдават развитието на
характера и измерват моралното му достойнство, докладват в небесните
книги тези малки престъпления, които разкриват характера. (152.4)
ЧЕСТНИ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПАРИТЕ.
Нужни са хора, които имат чувство за справедливост даже и в най-
малките неща. Това няма да им позволи некоректност в използване на
времето и парите, защото ще осъзнават, че това са средства, които принадлежат
на Бога. Те няма да злоупотребят с присвояване дори на един
цент. Хора, които ще бъдат праведни и верни, точни, грижовни и прилежни
в своята работа в отсъствие на работодателя си, както и в присъствието
му, ще доказват със своята верност, че не са само угодници на човеци и
слуги за пред хората, но са съзнателни, верни и истинни работници, които
извършват правото не за човешка похвала, но поради това, че обичат и
избират правото, поради едно високо чувство за своето задължение към
Бога. (153.1)
ТОЧНО КАКВОТО ИСКАТЕ ДРУГИТЕ ДА МИСЛЯТ ЗА ВАС.
Във всяка бизнес сделка един християнин ще бъде праведен, както би
искал и неговите братя да мислят, че е . Неговото поведение се ръководи
от принципи. Той не заговорничи, затова няма нищо, което прикрива, няма
нищо, за което да бъде критикуван, изпитан, но неговото неотклонно
благочестие ще грее като чисто злато. Той е благословение за всички
свързани с него, защото на думата му може да се има доверие. Той е човек,
който няма да се възползва от своя ближен. Той е приятел и благословение
за всички и неговите ближни полагат доверие в съвета му. Един истински
честен човек никога няма да се възползва от слабостта и невежеството,
за да напълни собствената си кесия. (153.2)
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТРИКТНАТА ЧЕСТНОСТ.
Във всяка бизнес сделка бъдете абсолютно честни. Никога не изкушавайте,
никога не измамвайте и не извъртайте истината и в най-малките неща.
Понякога едно естествено желание може да въведе изкушение да се отклоните
от правата пътека на честността, но не се отклонявайте нито на
косъм. Ако по някакъв начин вие заявите какво ще направите, а след това
ви се стори, че това ще бъде загуба за вас, не променяйте нито на косъм
от обещаното, не се отклонявайте от принципа. Направете,каквото сте
обещали. Ако променяте плановете си, вие ще покажете, че на вас не може
да се разчита. И щом малките престъпления ви отдръпват назад, вие ще
постъпвате така и с големите неща. При такива обстоятелства някои се
изкушават да измамят, казвайки: „Не разбрах, че думите ми са били изтълкувани
повече от това, което съм искал да кажа.“ Фактът е, че те са казали
точно това, но са загубили доброто желание и после са поискали да се
откажат от уговореното, за да не загубят. Господ изисква да извършваме
правда, да обичаме милост, истина и праведност. (154.l)
УДИВИТЕЛНАТА СИЛА НА ХРИСТИЯНСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ. ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ СТРИКТНИ ПРИНЦИПИ.
Във всички детайли на живота трябва да се поддържат най-стриктни
принципи на честност …. Отклонението от съвършената честност в бизнеса
може да се струва дребно нещо на някои, но нашият Спасител не
гледа така. Думите Му по този въпрос са ясни и точни: „Който е верен
в най-малкото, е верен и в многото.“ Човек, който ощетява ближния си
в малки неща, ще го ощетява и в големите, ако го нападне изкушението.
Фалшът в малките неща е така отвратителен пред Божиите очи, както и
в големите. (154.2)
Честността трябва да бъде като печат на всяко действие в нашия живот.
Небесни ангели изпитват делото, поверено в ръцете ни, и където има
отклонение от принципа, в доклада се отбелязва“недостиг“. (154.3)