Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Чистота на сърцето – 19 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НАСТАВЛЯВАЙТЕ ГИ В ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЧИСТОТА НА СЪРЦЕТО.
Християнски майки, една майка ви умолява да осъзнаете отговорността,
която лежи върху вас. Учете децата си още от люлката на себеотрицание
и себевладение. Отглеждайте ги така, че да имат здрава физика и добър
морал. Отпечатайте в младите им умове, че Бог не е определил да живеем
за задоволяване просто на настоящите си нужди, но за нашето вечно
добро. Тези уроци ще бъдат като семе, посято в плодородна почва и ще
носят плод, който ще радва сърцата ви. (113.1)
За да защитят децата си от оскверняващи влияния, родителите трябва
да ги научат на принципите на сърдечната чистота. Децата, които у дома
формират навици на послушание и самообладание, ще имат малко трудности
в училищния си живот и ще избегнат многото изкушения, които дебнат
юношите. Родителите трябва да научат децата си да бъдат верни към Бога при
всички обстоятелства и на всички места. Те трябва да ги заобикалят
с влияния, които целят да укрепят характера. Така подготвените деца няма
да станат причина за тревога и безпокойство, когато бъдат изпратени на
училище. Те ще бъдат подкрепа на учителите си и пример и насърчение за
съучениците си. (113.2)
УПРАЖНЯВАЙТЕ НЕПРЕСТАННА БДИТЕЛНОСТ.
Самите родители и възпитатели трябва да поддържат чистота на сърцето
и на живота си, ако искат техните юноши да бъдат чисти. Те трябва
да дават нужните наставления, а в допълнение към това трябва да упражняват
непрестанна бдителност. Всеки ден нови мисли събуждат ума на
юношата, нови впечатления докосват сърцето му. Приятелите, с които се
събират, книгите, които четат, навиците, които подхранват – всичко това
трябва да се пази. (113.3)
ПОДДЪРЖАЙТЕ ДОМА ЧИСТ И ПРИВЛЕКАТЕЛЕН.
Домът трябва да се пази чист. Нечисти, изоставени кътчета в къщата
ще направят нечисти и пренебрегнати кътчета и в душата. Майки, вие сте
възпитателки на децата си и затова можете да направите много, ако за-
почнете отрано да подхранвате склонност към чисти мисли, като поддържате
стаите им чисти, подредени привлекателно и с вкус. (114.1)
ВНИМАВАЙТЕ С ПРИЯТЕЛИТЕ.
Ако родителите желаят децата им да бъдат с чисто сърце, трябва да
ги обкръжат с чистосърдечни приятели, които Бог би одобрил. (114.2)
Колко грижливо родителите трябва да пазят децата си от безхаберие,
разпуснатост и поквара! Бащи и майки, осъзнавате ли важността на тази
отговорност, която лежи върху вас? Позволявате ли на децата си да общуват
с други деца, без да имате представа какво възпитание са получили
те? Не позволявайте на вашите деца да остават насаме с тях. Погрижете
се за тях с особено внимание.Всяка вечер трябва да знаете къде са и какво
правят. Чисти ли са всичките им навици? Научили ли сте ги на принципите
на моралната чистота? Ако сте пренебрегнали този дълг да ги научите ред
по ред, предписание по предписание, тук малко и там малко, не отлагайте
нито ден да признаете пред тях небрежността си да сторите това. После им
кажете, че възнамерявате сега да извършите определената ви от Бога работа.
Помолете ги да ви помагат при реформата. (114.3)
Съседите може да позволяват на децата си да идват във вашия дом, за
да прекарат вечерта и нощта с децата ви. Това е едно изпитание и въпрос
на избор за вас – да поемете риска да оскърбите съседите си , като върнете
децата им , или да им направите удоволствието да легнат при вашите деца,
които ще бъдат изложени да получат знание, което цял живот ще бъде
проклятие за тях. За да запазя децата си от поквара, аз не им позволявам
да спят в едно легло или в една стая с други момчета, а когато случаят
го изисква при пътуване, съм им правила временно легло на пода вместо
да ги сложа да легнат при други. Опитвала съм се да ги пазя от приятелства
с груби и невъзпитани момчета. Правила съм им занимавка, за да прекарат
времето си у дома весело и щастливо. Като съм държала умовете и ръцете
им заети, те са имали само малко време или желание да играят на улицата
с други момчета и да получават улично възпитание. (114.4)
ИЗДИГНЕТЕ БАРИЕРИ СРЕЩУ ЧУВСТВЕНОСТТА.
Тези, които отговарят за Божията собственост – душите и телата на децата,
създадени по Негов образ, трябва да издигнат бариери срещу чувствените
наслади на възрастта, които съсипват физическото и морално здраве на хиляди
деца. Ако се проследят много от престъпленията на нашето време до
истинската им причина, ще се види, че вината е в невежеството на бащите
и майките, които са били безразлични по този въпрос. Здравето и самият
живот са пожертвани поради това плачевно невежество. (115.1)
Родители, ако вие пропуснете да дадете на децата си възпитанието,
което Бог ви е вменил в длъжност, трябва да отговаряте пред Него за
резултатите. Тези резултати ще са пожънали не само вашите деца. Както
един трън, оставен да расте в полето, произвежда жетва по вида си, така
и резултатите от вашата небрежност ще работят, за да съсипват всички,
които идват в сферата на тяхното влияние. (115.2)
ИЗПЪЛВАЙТЕ УМА ИМ С ЧИСТИ ОБРАЗИ.
Християнският живот е изпълнен с постоянно себеотрицание и
самообладание. Тези уроци детето трябва да научи още от малко. Учете
го да упражнява въздържание, чистота в мисъл, в сърце и в дело. Учете
ги, че са били изкупени със скъпа цена, с безценната кръв на Божия скъпСин. (116.1)
Ако в ранните им години умовете на децата са изпълнени с любими
образи, отличаващи се с истинност, сърдечна чистота и доброта, у тях ще
се оформи вкус към чистото и възвишеното и въображението им няма лесно
да се поквари или оскверни. Ако пък се постъпва обратно, като умовете на
родителите постоянно се занимават с унизителни сцени и разговорите им
се въртят около неприятни – черти на характера, ако имат навика да се оплакват от начина, по които някои са постъпили, тогава малчуганите ще се
научат от думите им и от критикарството им и ще следват погубителния
им пример. Злото се отпечатва като петно от проказа – то ще пресече пътя
им към вечния живот. (116.2)
Посетите семена в най-ранните им години от богобоязливата майка ще
станат като дървета на правда, които ще цъфтят и ще дават плод, а уроците
от богобоязливия баща, предадени с думи и с пример, все ще дават изобилна жетва, както в случая с Йосиф. (116.3)