Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

1. ЩО Е ИСТИНСКАТА МОЛИТВА? – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

1. ЩО Е ИСТИНСКАТА МОЛИТВА?
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици“ (Лука 11:1).

ВЪПРОС:
Какво е истинската молитва? Не би ли било добре да определим, какво всъщност е ефективната молитва преди да започнем това духовно приключение?

ОТГОВОР:
Говорене на Бога като на приятел: „Молитвата е разкриване сърцето пред Бога като пред приятел. Необходимостта от нея не се корени в това да запознаем Бога със себе си, но да направи нас способни да Го приемем. Молитвата не свежда Бога до нас, но издига нас до Него“ („Пътят към Христа“, стр. 93).
Разговор с Бога: „Ако държим Господа винаги пред себе си, като даваме възможност на сърцата си да му благодарят и Го хвалят, ние ще имаме постоянна свежест в религиозния си живот. Молитвите ни ще приемат вид на разговор с Бога, тъй както бихме разговаряли с приятел. Той ще ни разкрива своите тайни лично. Често ще ни изпълва сладко и радостно чувство за Исусовото присъствие. Често сърцата ни ще горят в нас, когато Той се приближава да общува с нас, както правеше с Енох. Когато това е истинската опитност на християнина, в живота му се наблюдава простота, смирение, благост и дух на непретенциозност, които показват на всички, с които общува, че той е бил с Исус и се е учил от Него“ („Притчи Христови“, стр. 129,130).
Ключът в ръката на вярата: „Тъмнината на злия обгръща онези, които пренебрегват молитвата. Изкушенията, които врагът им нашепва ги впримчват да съгрешат. И всичко това става защото те не се възползват от привилегиите, които Бог им е дал чрез божественото установяване на молитвата. Защо синовете и дъщерите на Бога да нямат желание да се молят, когато молитвата е ключът в ръката на вярата за отваряне на небесната съкровищница, където са съхранени безграничните авоари на всемогъществото? Без непрестанна молитва и усърдно бдение, ние сме в опасност да станем безгрижни и да се отклоним от правия път“ („Пътят към Христа“, стр. 94,95).
Тя е душата на религията: „Не пренебрегвайте тайната молитва, понеже тя е душата на религията. Със сериозна, пламенна молитва, пледирайте за вътрешна чистота. Молитствайте така усърдно и с такова настояване, както бихте се молили, ако собствения ви смъртен живот беше поставен на карта. Останете пред Бога докато вътре във вас се породят неизказани копнежи за спасение и получите сладостното доказателство, че грехът ви е простен“ („Свидетелства“, том 1, стр. 163).
Диханието на душата: „Молитвата е диханието на душата. Тя е тайната на духовната сила. Никое друго благодатно средство не може да я замени и душевното здраве да се запази. Молитвата довежда сърцето в непосредствен контакт с Извора на живота и укрепява жилите и мускулите на религиозната опитност. Занемарете практиката на молитвата, или се молете само от време на време, както ви се струва по-удобно и вие губите връзката си с Бога“ („Евангелски служители“, стр. 254,255).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Небесни Татко, ние не можем да живеем за Теб и да работим за Теб ако не ни научиш с Духа Си да се молим, както Исус научи учениците Си. Помогни ни да отворим сърцата си за Теб като за наш най-добър Приятел в искреност и смирение и усърдно да се постараем да развием едно двустранно общение с Теб.
Нека се научим да се молим така, че Исая 1:18 да стане наша ежедневна опитност. Помогни ни да Ти се молим в душевна чистота и ние ще чуваме онзи тих и нежен глас да ни говори, да ни помага, да ни учи, да ни води и да ни напътства, докато напълно съединени с Теб ще можем да работим задружно, постоянно приемащи и следващи Твоето божествено ръководство и напътствието на Светия Дух.