Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

10. МОЛИТВА И ПОЧТИТЕЛНОСТ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

10. МОЛИТВА И ПОЧТИТЕЛНОСТ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Бог е всяващ висш страх в съвета на светиите и достоен за почит повече от всички, които са около Него“ (Пс. 89:7).

ВЪПРОС:
Как може човек да научи истинската почтителност? Защо истинската почтителност е важна за духовното израстване?

ОТГОВОР:
Чувство за Божието величие и присъствие: „Истинската почтителност към Бога се вдъхновява от чувство за безкрайното Му величие и съзнание за Неговото присъствие. От това чувство за Невидимия сърцето на всяко дете трябва да бъде дълбоко впечатлено“ („Възпитание“, стр. 242).
Послушанието идва от сърцето: „Всичкото истинско послушание произтича от сърцето. За Христос то беше сърдечна работа. И ако се съгласим, Той така ще се уеднакви с нашите мисли и цели, така ще слее умовете и сърцата ни в съгласие с Своята воля, че когато сме Му послушни, ще провеждаме собствените си импулси… Когато познаваме Бога, както е наша привилегия да Го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. Чрез оценяване Христовия характер, чрез общение с Бога, грехът ще ни стане омразен“ („Животът на Исус“, стр. 668).
Със смирение и почтителност: „Смирение и почтителност трябва да характеризират поведението на всички, които идват в присъствието на Бога. В името на Исус ние можем да дойдем пред Него с доверие, но не трябва да се отнасяме към Него със дръзка самоувереност, като че ли Той ни е равен. Има такива, които се обръщат към великия и всемогъщия и свят Бог, Който обитава в непристъпна светлина, така както биха се обърнали към някой равен или даже по-низко стоящ от тях…. Те трябва да помнят, че стоят в присъствието на Онзи, Когото серафими обожават и пред Когото ангелите закриват лицата си“ („Патриарси и Пророци“, стр. 252).
Бог е на мястото на молитва: „Часът и мястото на молитва са свети, защото Бог е там; и когато се показва почтителност в отношение и държание, чувството, което я поражда ще се задълбочи. „Свято и почтено е Неговото име“, заявява псалмистът. Ангелите закриват лицата си, когато произнасят това име. С каква почтителност трябва тогава ние, които сме паднали и греховни да го взимаме на устните си!“ („Евангелски служители“, стр. 178).
„Почитайте Светилището Ми“: „За скромната, вярваща душа, домът Божий на земята е порта за небето. Хвалебствената песен, молитвата, думите изговорени от Христовите представители, са избраните от Бога средства за приготвяне един народ за църквата горе, за онова по-висше поклонение,където няма да влезе нищо нечисто“ („Свидетелства“, том 5, стр. 491).
Почтителност към името и Словото Му: „Трябва да се показва почтителност също към името на Бога. Никога това име не трябва да се изговаря леко или безсмислено“ („Възпитание“, стр. 243).
„Трябва да се отнасяме почтително към Божието слово. Към печатната му форма трябва да се отнасяме почтително, като никога не го третираме по обикновен начин или го държим нехайно“ („Възпитание“, стр. 244).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Бог скоро ще очисти този свят с неугасим огън. Ще устоим ли на огъня? Само ако сме очистени, изпълнени, със силата и закриляни от Светия Дух, ще избегнем унищожението.
Любящи Господи Исусе, помогни ни да съзнаваме, че по всяко време ние сме в присъствието на достойния за благоговение Бог, Могъщия и всесилен Създател на универса. Бог вижда и чете всяка мисъл и самите намерения на сърцата ни. Нищо не се укрива от всевиждащите Му очи.
С какво страхопочитание трябва да се явяваме в присъствието на Всемогъщия Бог, когато се молим. Откритост, искреност, честност и смирение трябва да са платформата от която пристъпваме към трона на милостта чрез Исус Христос, нашият Господ и Спасител.