Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

13. ДА МОГА ДА ТЕ ПОЗНАЯ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

13. ДА МОГА ДА ТЕ ПОЗНАЯ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Това е живот вечен, да могат да познаят Тебе, единния и истинен Бог и Исус Христос, Когото Си изпратил“ (Йоан 17:3).

ВЪПРОС:
Как спасителното познание на Исус може да стане моя лична опитност?

ОТГОВОР:
Чрез изучаване на Писанието: „Свещените Писания са съвършеният стандарт на истината и като такива трябва да им се отдаде най-високо признание в областта на възпитанието. За да придобием едно възпитание достойно за името си, ние трябва да получим познание за Бога, Създателя и за Христос изкупителя, както Те са открити в Свещеното Слово.
Всяко човешко същество, създадено по образа на Бога, е надарено със сила, сродна с тази на Създателя – индивидуалност, сила да мисли и да действа“ („Възпитание“, стр. 17).
„Когато съвършенството на Неговия характер бъде вселено в нас, умът бива обновен и душата претворена по образа на Бога…
По-високо отколкото може да стигне най-високата човешка мисъл е идеалът на Бога за Неговите деца. Благочестие, благочестие е целта за постигане“ („Възпитание“, стр. 18).
Познание от опит: „О, познаваме ли Бога, така, както би трябвало? Каква утеха, каква радост бихме имали, ако научавахме всекидневно уроците, които Той иска от нас да научим! Трябва да Го познаем с познание от опит. Полезно би било за нас да прекарваме повече време в тайна молитва, в лично запознаване с нашия небесен Баща“ („Медикъл Министри“, стр. 102).
Душата претворена по Божий образ: „Познанието за Бога, така както е открито в Христос,е познанието, което всички спасени трябва да имат. То е което извършва преобразяване на характера. Възприето, това познание ще претвори душата по образа на Бога. То ще предаде на цялото същество една духовна сила, която е божествена“ („По стъпките на Великия Лекар“, стр. 425).
„Както Исус беше в човешко естество, така Бог има предвид и Неговите последователи да бъдат. В Неговата сила, ние трябва да живеем живота на чистота и благородство, който живя Спасителят“ (също там, стр. 426).
Като изучаваме пророчествата: „Пророчествата трябва да се изучават, и животът на Христос да се сравнява с писанията на пророците.Той се идентифицира с пророчествата, като многократно заявява, Те писаха за Мен, те свидетелстват за Мен. Библията е единствената книга, която дава положително описание на Христос Исус; и ако всяко човешко същество би я изучавало, като свой учебник, и й се покорява, не би се изгубила нито една душа“ („Основи на християнското възпитание“, стр. 382).
Словото ражда живот: „Творческата енергия, която повика световете в съществувание, е в Божието слово. Словото придава сила; то поражда живот. Всяка заповед е едно обещание; прието от волята, внесено в душата, то носи със себе си светлината на Вечния. То претворява природата и пресъздава душата по образа на Бога“ („Възпитание“, стр. 126).
Разговаряне с Бога: „Ако държим Господа винаги пред себе си, ще имаме постоянна свежест в нашия религиозен живот. Молитвите ни ще приемат вид на разговори с Бога, както бихме разговаряли с един приятел“ („Притчи Христови“, стр. 129).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Няма друг начин да започнем да познаваме Бога и Неговия план за живота ни, освен ако развием ежедневна и интимна връзка чрез усърдна молитва, четене Библията, и слушане на Светия Дух. Христос е нашият пример! Като резултат на Своя молитвен живот Той отговаряше с любов даже когато беше осмиван, унижаван, заплюван, бит докато гърбът Му се израни и накрая разпнат.
Отговаряме ли по същия начин, когато срещаме далеч по-леките си нещастия?
Размишлението върху живота на Христос определено ще повиши нивото на толерантността ни и ние ще научим какво значи да си търпелив, благ, прощаващ и любящ. Този е начинът, по който биваме пресъздадени в образа на Христос.
Молитвата ми е да намерите радост, както и аз съм намерил, като прекарвате по два часа с Божието Триединство в повечето от сутрините (моята цел е всяка сутрин) докато всеки в къщата още дълбоко спи, да се предадете на молитва, четене Библията размишление върху живота на Христос и слушане на Божия глас. Това е най-сладкото, най-хубавото, чудесното нещо, което ми се случва всеки ден и то ме приготвя за един изпълнен със Светия Дух ден на победа и радост.