Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

14. ЕГОИСТИЧНИ МОЛИТВИ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

14. ЕГОИСТИЧНИ МОЛИТВИ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Просите и не получавате, защото зле просите, за да го изразходвате в сластите си“ (Яков 4:3).

ВЪПРОС:
По какво можем да познаем, че молитвите ни са егоистични?

ОТГОВОР:
Молитви от гордост и егоизъм: „Гордостта ви заплашва да ви провали… Молитвите ви излизат от сърца пълни с гордост и егоизъм“ („Свидетелства“, том 2, стр. 176).
„Бог не може да одобри и най-малката степен на завистливост или егоистичност и Той се отвращава от молитвите и поученията на онези, които търпят тези лоши черти. Колкото Сатана вижда,че времето му се скъсява, той води човеците към все по-голям егоизъм и завист и след това ликува като ги вижда оплетени в себе си, затворени, бедни и егоистични“ („Ранни писания“, стр. 268).
Егоистична молитва: „В притчата за фарисея и митаря, самонадеяната молитва: ‘Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци’, отекна в ярък контраст с молбата на каещия се: ‘Бъди милостив към мене, грешника'“ („Животът на Исус“, стр. 495).
„Те са самохвални, и се молят и говорят по себе оправдаващ начин, величаейки себе си, изброявайки добрите си дела и подобно на фарисея, буквално благодарящи на Бога, че не са като другите хора“ („Свидетелства“, том 1, стр. 416).
„Самохвалната, себе оправдаваща молитва на фарисея, показваше,че сърцето му е затворено за влиянието на Светия Дух… Той не чувстваше никаква нужда и не получи нищо“ („Пътят към Христос“, стр. 31).
Надеждата за спечелване похвала: „Фарисеят отива в храма да се помоли, не защото чувства че е грешник, в нужда от прощение, а защото се чувства праведен и се надява да получи похвала. Той гледа на молитвата си, като на заслуга, която ще го препоръча пред Бога… И той е пълен със самохвалство. Гледа в него, ходи в него и се моли в него“ („Притчи Христови“, стр. 150).
„Необходимо ни е да имаме познание за себе си, себе познание, което ще се прояви в покаяние, преди да можем да намерим прощение и мир. Фарисеят не чувстваше никакво убеждение за грях. Светият Дух не можеше да работи с него. Душата му беше скована в броня от собствена правда, която Божиите стрели, изострени и вярно насочени от ръцете на ангели, не можеха да пробият“ (също там, стр. 158).
Да гледаме на Христос: „Докато говори на Бога за бедност на духа, сърцето може да се изпълва с гордост за собственото си превъзходно смирение и възвишена праведност… Трябва да гледаме на Христос. Пренебрежението спрямо Него, е което прави човеците толкова самоуверени в собствената им правда…
„Молитвата на митаря беше послушана, защото тя разкриваше зависимост, която посяга да се хване за Всемогъществото. Собственото му ‘аз’ за митаря се оказваше нищо друго освен срам. И така трябва да бъде с всички, които търсят Бога. Чрез вяра, вяра, която отхвърля всяко себе упование, нуждаещият се молител трябва да се хваща за вечната мощ“ (също там, стр. 159).
Опасността от самонадеяност: „Злината, която доведе до падането на Петър и която лиши фарисея от общение с Бога, причинява провалянето на хиляди днес. Няма нищо по-оскърбително за Бога или тъй опасно за човешката душа като гордостта и самонадеяността“ (също там, стр. 154,155).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато сме себецентрични, самомнителни, пълни със себелюбие, ние ще се молим като фарисея и ще гледаме, ходим и действаме като него. Завистливост, самохвалство и егоистично отношение, възвишаване себе си и добрите си дела, говорене на другите какви чудесни християни сме, ако правим това, тогава вратата на пъкъла е широко отворена да ни приеме и поради гордостта ни,няма дори да разберем къде сме отишли.
Небрежието към Христовата воля ни води в самонадеяност, фалшива сигурност и себе доволство. И най-големият проблем е, че когато сме такива, нямаме никаква представа за погрешното ни измамено състояние.
Ако разкрием сърцата си пред Бога в усърдна молитва и признаем отчаяната ни нужда и Го помолим да изпита сърцата ни и ни открие деградираното ни духовно състояние, само тогава могат да бъдат излекувани ужасните ни духовни проблеми. Да бъдем честни. Ние всички сме страдали или още страдаме от тази себе разрушителна болест наречена гордост.
Господи, молим Те, имай милост към нас и помогни да се видим такива каквито в действителност сме и дай ни време да се покаем и помогни ни да развием смирение и христоподобие под ръководството на Твоя Свети Дух