Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

14. ИЗБЯГВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ КОНФЛИКТИ*– Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Бързо наближава времето, когато контролиращата сила на профсъюзите ще стане много потисническа. Множество пъти Господ е наставлявал нашия народ, че семействата трябва да установяват своето местоживеене далече от градовете, в провинцията, където ще могат да произвеждат сами необходимите си храни. Защото в бъдеще проблемът с купуването и продаването ще стане много сериозен. Сега трябва да започнем да обръщаме внимание на наставленията, които са ни давани неведнъж: “Излезте от градовете и се установете в селски области, където къщите са по-нарядко и където ще бъдете по-свободни от намесата на неприятели” (Писмо 3, 1904 г.).
Избягвайте партийните борби
Хората са се обединявали в съюзи, за да се противопоставят на Господа на силите. Тези съюзи ще съществуват, докато Христос не напусне застъпническата Си служба пред умилостивилището и не “облече одеждите на възмездието”. Сатанинските посредници са във всеки град. Те бързо организират в партии противопоставящите се на Божия закон. В тези партии застават и изповядващи се за светии, и открито невярващи. Няма за кога Божият народ да прахосва силите си. Не можем да си позволим нито за момент да намалим бдителността си (“Свидетелства”, т.VIII, стр.42, 1904 г.).
Профсъюзите ще бъдат едно от средствата, които ще докарат на тази земя “време на скръб, каквото никога не е бивала, откак свят съществува” (Писмо 200, 1903 г.).
Конфликти между съюзите на собствениците и работническите профсъюзи
Необходимо е Божият народ да се подготви за предстоящите събития, които скоро ще връхлетят със сляпа сила. В света ще се създават гигантски монополи. Хора ще се свързват в съюзи, въвличащи ги в обсега на неприятеля. Малко на брой хора ще се обединяват, за да заграбят всичките възможни средства в известни клонове от бизнеса. Ще се създават и профсъюзи и тези, които отказват да се присъединят към тях, ще бъдат белязани хора (Писмо 26, 1903 г.).
Подготовка за събитието
Профсъюзите и конфедерациите на този свят са примка. Пазете се от тях и се дръжте настрана, братя! Нямайте нищо общо с тях. Понеже поради тези съюзи и конфедерации скоро за нашите институции ще бъде трудно да провеждат Божието дело в градовете. Моето предупреждение е: “Отдалечете се от градовете! Не изграждайте санаториуми там! Възпитавайте хората да излизат от градовете и да отиват в провинцията, където могат да придобият малко парче земя и да направят дом за себе си и за децата си!…”
Трябва да имаме ресторанти в големите градове. Така ще имаме достъп до хората, за да им помогнем да научат принципите на здравословния начин на живот. За момента ще трябва да имаме и молитвени домове за срещи в градовете. Но след известно време ще се появят такива борби и смущения, че онези, които желаят да напуснат големите населени места, не ще бъдат в състояние да го сторят. Трябва да се приготвим за тези събития. Това е светлината, която ми е дадена (Бюлетин на Генералната конференция, 6 април 1903 г.).
Да запазим своята идентичност
В продължение на години ми е давана специална светлина да не съсредоточаваме нашата работа в градовете. Шумът, вълненията и смущението, които изпълват тези градове, обстоятелствата, предизвикани от профсъюзите и стачките биха се оказали голяма пречка за нашата работа. Някои среди се опитват да поставят заетите в различните работни сфери хора под робството на профсъюзи. Това не е Божи план, но планът на силата, която в никакъв случай не признаваме. Божието слово се изпълнява: нечестивите “връзват себе си на снопове”, готови за изгаряне.
Сега трябва да използваме всички средства, които са ни поверени, за да дадем последното предупреждение на този свят. В това дело трябва да запазим своята индивидуалност. Не бива да се обединяваме с тайни общества или с профсъюзи. Трябва да застанем свободни в Бога, гледайки постоянно към Христос за наставления. Всички наши действия трябва да бъдат вършени със съзнанието за важността на Божието дело (“Свидетелства”, т. VII, стр. 84, 1902 г.).
Срещу Декалога
Тези съюзи са едно от знаменията на последните дни. Човеци биват “свързвани на снопи”, приготвяни за огъня на последния ден. Те може да са и църковни членове, но докато принадлежат към тези съюзи, не могат да спазват Божиите заповеди; защото да принадлежиш на такива съюзи означава да не зачиташ изцяло Декалога.
“Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си ­ както себе си” (Лука 10:27). Тези думи резюмират целия дълг на човека. Те означават посвещаване на цялото същество ­ тяло, душа и дух ­ в служба на Бога. Как е възможно някой да е покорен на тези думи и в същото време да се обвързва с обещания, които отнемат свободата на действие на неговите ближни? И как е възможно да е послушен на ясната Божия воля и в същото време да участва в съюзи, ограбващи по-бедните класи от предимствата, които по право им принадлежат, пречейки им да купуват и продават, освен при известни условия? (Писмо 26, 1903 г.)
Съюзи, които се създават или ще бъдат създавани
Хора, които наричат себе си Божии чеда, в никакъв случай не трябва да се обвързват с профсъюзи, които се формират или ще бъдат формирани. Господ забранява това. Не могат ли онези, които изучават пророчествата, да видят и разберат това, което ни очаква? (Писмо 201, 1902 г.)