Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

17. НАСТОЙЧИВА МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

17. НАСТОЙЧИВА МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Молещи се в Духа на всяко време със всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии“ (Ефес. 6:18).

ВЪПРОС:
Какво наставление е дадено върху настойчивостта и постоянството?

ОТГОВОР:
Винаги се молете: „Без непрестанна молитва и усърдно бдение ние сме в опасност да станем небрежни и да се отклоним от правия път. Противникът търси постоянно начини да препречва пътя към умилостивилището“ („Пътят към Христа“, стр. 95).
Не допускайте нищо да попречва: „Нека нищо, колкото и скъпо и колкото и любимо да е, не поглъща ума и чувствата ви, като ви отклонява от изучаването на Божието слово или от усърдната молитва“ („Свидетелства“, том 8, стр. 53).
„Святостта не е възторг: тя е пълно предаване на волята на Бога; тя е живеене със всяко Слово, което излиза от Божиите уста; тя е извършване волята на нашия небесен Баща“ („Делата на апостолите“, стр. 51).
Настоятелната молитва резултатна: „Все по-силно трябва да бъде доверието ни, че Божият Дух ще бъде с нас, и ще ни направи чисти и свети, така праведни и благоуханни, като ливанския кедър“ („Евангелски служители“, стр. 272).
„Тази молитва, която изхожда от едно сериозно, вярващо сърце, е действената (резултатната) молитва, която постига много. Бог не винаги отговаря на молитвите ни според нашите очаквания, понеже ние може да не искаме това,което е за най-висшето ни добро; но в Своята вечна любов и мъдрост Той ще ни даде онези неща, от които най-много се нуждаем“ („Свидетелства“, том 4, стр. 531).
Оставете резултатите на Бога: „Това, което обещава, Бог е способен във всяко време да изпълни и работата, която дава на своите хора да вършат, Той е способен да извърши чрез тях“ („Съвети върху здравето“, стр. 378).
„За нас е по-добре Бог да не отговаря на молитвите ни точно когато искаме, и точно по начина по който искаме“ (също там).
„Молбите ни не трябва да имат вид на заповеди, но на молби към Него да извърши това което желаем“ (също там, стр. 379).
Пример на настойчива молитва: „В деня на Петдесятницата, Вечният се откри в сила на църквата…
Сърцата на апостолите бяха изпълнени с благоволение, така пълно така дълбоко, така пространно, че да ги задължи да отидат до краищата на земята и да свидетелстват: Да не бъде да се хвалим, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос“ („Свидетелства“, том 7, стр. 31).
„Чрез сериозна, настойчива молитва те придобиха дара на Светия Дух и тогава отидоха натоварени с товара за спасение на души, пълни с ревност да разпространят триумфа на кръста“ (също там, стр. 32).
„Не трябва ли Божият Дух да дойде днес, в отговор на сериозна настоятелна молитва и да изпълни човеците със сила?“ (също там).
„Това, което Господ направи за на рода си по онова време, е също така належащо и дори повече да направи за народа Си днес“ (също там).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ако в каквото и да е намираме че е трудно да следваме Божия план за нашия живот, тогава имаме нужда да проявим усърдие в пламенна и постоянна молитва.
Няма физически, умствен, емоционален или духовен греховен проблем, който молитвата да не може да излекува. Сериозната, настойчива молитва с вяра, която вярва че нищо не е невъзможно за Бога, трябва да произлезе от дълбочината на сърцето ни. Тогава Той ще ни дари всичките ни прошения.
Когато сърцето и умът ни са напълно съединени с Триединството, мощната сила на Бога ще се изяви,също както на Петдесятницата. Бог ще раздвижи небето и земята за да отговори на усърдната, гореща молитва с вяра, но никога, ако тя е дръзка, или егоистична или себелюбива.
Любвеобилни, Господи Исусе, молим Те, помогни ни да се обединим да ти посветим ръцете, сърцата, умовете и всичко което сме и имаме, за да може Светият Твой Дух да се излее неограничаван чрез нас, с любов и съчувствие към гладните, нуждаещите се, болните и страдащите.