Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

18. МОЛИТВА И РАЗМИШЛЕНИЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

18. МОЛИТВА И РАЗМИШЛЕНИЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„В повеленията Ти ще се наслаждавам; не ще забравя Твоето Слово“ (Псалм 119:16).

ВЪПРОС:
Как мога да направя опитността на Давид своя?

ОТГОВОР:
Трябва да сме послушни: „Истинско познание на Библията може да се придобие само чрез помощта на онзи Дух, чрез Който беше дадено Словото. А за да придобием това познание ние трябва да живеем чрез него. Всичко, което Божието Слово ни заповядва, трябва да изпълняваме. Всичко, което обещава, можем да изискваме“ („Възпитание“, стр. 189).
Разбиране чрез молитва: „Библията не трябва никога да се изучава без молитва. Само Светият Дух може да ни направи да почувстваме важността на онези, неща, които са лесни за разбиране или да ни предпази от изкривяване онези неща, които са трудни за разбиране. Длъжност на небесните ангели е така да подготвят сърцето да възприеме Божието слово,че да бъдем възхитени от неговата красота, наставени от неговите предупреждения,или оживени и укрепени от неговите обещания“ („Великата борба“, стр. 599,600).
Целенасоченост: „Разбирането на Библейската истина зависи не толкова от силата на интелекта вложен в изследването, отколкото от целенасочеността, сериозният стремеж към правдата“ („Великата борба“, стр. 599).
Размишлявайте върху любовта Му: „Бог ни призовава да изпълним умовете си с велики мисли, чисти мисли. Той желае ние да размишляваме върху Неговата любов и милост, да изучаваме чудното Му дело във великия план на изкуплението. Тогава схващането ни за истината ще бъде все по-чисто, по-високо, по-свято, желанието ни за чистота и яснота на мисълта. Душата, която обитава в чистата атмосфера на свети мисли ще бъде преобразена от общението с Бога чрез изучаването на Писанията“ („Притчи Христови“, стр. 60).
Ходете в светлината: „Ходете постоянно в светлината на Бога. Размишлявайте ден и нощ върху Неговия характер. Тогава ще видите красотата Му и ще се зарадвате в добротата Му. Сърцето ви ще сияе с чувство за Неговата любов. Вие ще се чувствате издигнати и носени от вечни обятия. Със силата и светлината, които Бог придава, ще можете да схванете повече и да постигнете повече отколкото когато и да е преди това сте считали за възможно“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 514).
Размишлявайте върху съвършенството на Спасителя: „Като размишляваме върху съвършенството на Спасителя, ние ще изпитаме желание да бъдем изцяло преобразени и подновени в образа на Неговата чистота. Ще се появи глад и жажда на душата за уподобяване с Него, Когото обожаваме. Колкото повече мислите ни се задържат върху Христос, толкова повече ще говорим за Него на другите и ще Го представяме на света“ („Пътят към Христа“, стр. 89).
Най-тържественият период от световната история: „Ние живеем в най-тържественият период от историята на този свят. Необходимо е да смирим себе си пред Господа с пост и молитва и повече да размишляваме върху Неговото Слово, особено върху сцените на съда. Сега трябва да се стремим към една дълбока и жива опитност в Божиите неща. Нямаме никакво време за губене. Събития със съдбоносна важност се развиват пред нас. Ние стоим на сатанинска омагьосана земя“ („Великата борба“, стр. 601).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ако действително желаем чистота на сърцето, по-високи, по-чисти и по-свети мисли, трябва всекидневно (а когато не можем да спим и през нощта) да размишляваме върху живота на Христос. Чрез гледане ще се променяме, обновяваме и умът ни ще бъде репрограмиран според образеца на Неговата чистота.
Ако изглежда, че не сме способни да култивираме чисти мисли и да развием един христоподобен характер, тогава трябва да размишляваме върху Божието Слово и да постим и да се молим за повече божествена помощ.
Филипяни 4:8 ни предлага конкретни теми за занимание на ума ни,за концентриране и размишление. Резултатът ще бъде един живот, който отразява Христовия характер.