Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

19. СЛУЖБАТА НА АНГЕИТЕ В МОЛИТВАТА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

19. СЛУЖБАТА НА АНГЕЛИТЕ В МОЛИТВАТА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Чуйте, прочее, Господното Слово. Видях Господа седящ на престола Си, а цялото небесно множество, стоящо около Него, отдясно и отляво“ (2 Летописи 18:18).

ВЪПРОС:
Каква служба изпълняват ангелите във връзка с молитвата?

ОТГОВОР:
Ангелите представят молитвите на Бога; и също ги записват: „Онези които гледат на Исус ден след ден и час след час, които бдят в молитва, се приближават до Исус. Ангели с разтворени крила очакват да занесат техните молитви на покаяние на Бога и да ги регистрират в небесните книги“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 4, стр. 1184).
Определени да отговарят: „Небесни същества са определени да отговарят на молитвите на онези, които работят несебелюбиво за интересите на Божията кауза. Високо стоящите ангели в небесните дворове са определени да разработват молитвите, които се издигат към Бога за напредъка на Божието дело. Всеки ангел има своя специален пост и длъжност, които няма право да напусне за някое друго място“ (също там, стр. 1173).
Готови за незабавна намеса: „Служещите ангели чакат около престола, за да изпълнят незабавно заповедта на Исус Христос в отговор на усърдна и жива вяра“ („Избрани вести“, кн. 2, стр. 377).
Ще ни се притекат на помощ: „Като упражняваме вяра и молитва, ние можем да призовем на наша страна свита от небесни ангели, които ще ни запазят от всяко покваряващо влияние“ („Нашето висше призвание“, стр. 23).
Носят благословения: „Ангелите носят непрекъснато… благословение и надежда, кураж и помощ, на човешките чада“ („Делата на апостолите“, стр. 153).
„Христос е осигурил сила и благодат, които да се занесат от служещите ангели на всяка вярваща душа“ („Пътят към Христа“, стр. 53).
Избират нашите думи; повлияват действията ни: „Когато станете сутрин, чувствате ли безпомощността си и нуждата си от сила от Бога?… Ако да, ангелите отбелязват молитвите ви и ако тези молитви не са излезли от престорени устни, когато сте в опасност да извършите несъзнателно грешка и да упражните влияние, водещо други в грешка, вашият ангел пазител ще бъде до вас за да ви насочва към по-добър курс, като избира думите ви и повлиява действията ви“ („Свидетелства“, том 3, стр. 363,364).
„Защо се молим толкова малко? Какво могат да си помислят ангелите за бедните безпомощни човешки същества, които са подвластни на изкушения, когато Божието сърце с вечна любов копнее по тях, готово да им даде повече от това което могат да попросят или помислят, а все пак те се молят толкова малко и имат тъй малко вяра? Ангелите обичат да се кланят пред Бога; те обичат да са близо до Него. Те гледат на общението с Бога като на своя най-висша радост; при все това, децата на земята, които толкова се нуждаят от помощта, която само Бог може да им даде,изглежда се задоволяват да ходят без светлината на Неговия Дух, придружени от Неговото присъствие“ („Пътят към Христа“, стр. 94).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Онези, които гледат на Исус ден след ден, час след час, и момент след момент, няма никога да бъдат победени от врага. Всички Божии деца са пазени и подпомагани от мощни, силни ангели. Когато молитвите ни излизат от доверяващи се сърца и ги изразяваме в сърдечна, жива вяра, никакво покваряващо влияние не ще може да ни повреди.
Слава на Бога за Неговите мощни ангели, които са непрестанно до нас. Но те със скръб ще ни напуснат, ако гледаме непристойните, деградиращи програми на телевизията или слушаме дяволската музика с тежки удари, или когато приемаме и съзнателно извършваме грях и с постъпките си показваме, че още обичаме греха повече от чистотата.
Помогни ни любящи Татко, винаги да помним, че Ти Си по-готов да ни дадеш превъзходна сила, отколкото ние сме готови да даваме добри неща на децата си.