Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

2. УТРИННА МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

2. УТРИННА МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Послушай, Господи думите ми; внимавай на размишлението ми, слушай гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой; защото на Теб се моля. Господи, на ранина ще чуеш гласа ми. На ранина ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам“ (Пс. 5:1-3).

ВЪПРОС:
Коя е първата работа на деня? За какво трябва да се моли човек в утринта?

ОТГОВОР:
Първите думи в утрото: „Най първата въздишка на душата в утрото трябва да бъде за присъствието на Исус. Без Мен, казва Той, не можете да сторите нищо. Исус е нашата потребност; Неговата светлина, Неговият живот, Неговият Дух, трябва да бъдат непрекъснато наши. Ние имаме нужда от Него всеки час. И в утрото трябва да се молим, за това че, както слънцето озарява пейзажа и пълни света със светлина, така Слънцето на Правдата да осияе вътрешността на ума и сърцето ни и да ни направи пълна светлина в Господа. Без Неговото присъствие не можем да съществуваме нито момент. Врагът знае кога ние предприемаме нещо без Бога и е там, готов да изпълни ума ни със злите си внушения за да ни събори ; но желанието на Господа е да пребъдваме в Него от момент в момент и така да сме съвършени в Него“ („Моят живот днес“, стр. 15).
Първата ви работа: „Посветете се на Бога в утрото; направете това най-първата си работа. Нека молитвата ви бъде: ‘Вземи ме, о, Господи напълно за Твой. Полагам всичките си планове в нозете Ти. Обитавай в мен и нека всичките ми дела се извършват в Теб.’ Това е ежедневен въпрос. Всяка сутрин се посвещавайте на Бога за този ден. Предавайте всичките си планове Нему за да се осъществят или бъдат отменени, според както посочва Неговото Провидение. Така, ден след ден ще можете да предавате живота си в ръцете на Бога и така животът ви ще бъде оформян все повече по образеца на Христовия живот. Животът в Христос е живот на покой. Може да няма екстаз на чувството, но трябва да има едно пребъдващо и тихо упование“ („Пътят към Христос“, стр. 70).
Господи, помогни ми да направя най-доброто, което мога: „В бъдещия живот, тайните, които тук са ни отегчавали и разочаровали ще се изяснят. Ще видим, че привидно не отговорените ни молитви и разочаровани надежди са били между най-големите ни благословения. Трябва да гледаме на всяко задължение, колкото и скромно да е, като на свято, защото то е част от Божията служба. Всекидневните ни молитви трябва да са: ‘Господи, помогни ми да направя най-доброто. Научи ме как да върша по-добра работа. Дай ми енергия и жизнерадост. Помогни ми да внасям в служенето си любвеобилната служба на Спасителя'“ („По стъпките на Великия Лекар“, стр. 474).
Всекидневната молитва необходима като ежедневната храна: „За да развием един характер, който Бог може да приеме, ние трябва да си създадем правилни навици в нашия религиозен живот. Всекидневната молитва е така съществено важна за израстването в благодатта, и даже за самия духовен живот, както е временната храна за физическото ни благосъстояние. Трябва да привикнем често да издигаме мислите си към Бога в молитва“ („Вести към младите“, стр. 114,115).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Любвеобилни Татко, помогни ни да осъзнаем, че без помощ от небето и обитаващото вътре в нас присъствие и сила на Твоя Свети Дух, ние сме неспособни да направим каквото и да е добро. Затова, помогни, щото нашите думи, дела и действия да могат да бъдат най-добрите, тъй като сме упълномощени от Светия Ти Дух да вършим любезното Ти служене.
Молим Те, помогни ни да не се храним с насъщната си храна преди да сме се нахранили с хляба на живота всяка сутрин. След това осветли живота ни със божественото си присъствие, така че посредством нас, любовта ти да докосне всеки един на когото говорим или с когото живеем или работим всеки ден.