Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

20. ЗАЩО ДА СЕ МОЛИМ, КОГАТО БОГ ВЕЧЕ ЗНАЕ? – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

20. ЗАЩО ДА СЕ МОЛИМ, КОГАТО БОГ ВЕЧЕ ЗНАЕ?
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„А когато се молите не говорете излишни думи както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй, не бдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да Му искате“ (Матей 6:7,8).

ВЪПРОС:
Тъй като Бог предварително знае нашите нужди и е по-готов да ги задоволи, отколкото родителите да дадат добри неща на децата си, защо трябва да ги искаме в молитва?

ОТГОВОР:
Искаме, защото Бог казва: „Искайте и ще получите“: „Нашите молитви нямат за цел да информират Бога за нещо, което Той не знае. Господ е запознат с тайните на всяка душа“ („Вести към младите“, стр. 247).
„Преди още молитвата да е произнесена….благодатта от Христос се изпраща да посрещне благодатта, която действа върху човешката душа“ („Притчи Христови“, стр. 206).
„Част от Божия план е да ни даде в отговор на молитва с вяра, това, което не би ни дал, ако не бихме го искали“ („Великата борба“, стр. 525).
Благословения приготвени за тези, които искат: „Бог има едно небе пълно с благословения, което желае да подари на онези, които усърдно просят, помощта, която само Господ може да даде“ („Синове и дъщери на Бога“, стр. 123).
„Когато сте искали неща, които са необходими за доброто на душата ви, вярвайте че ги получавате и ще ги имате“ („Моят живот днес“, стр. 16).
Продължавайте да искате: „Бог не казва: ‘Поискайте веднъж и ще получите.’ Той ни казва да искаме неуморно и да постоянстваме в молитва. Настойчивото искане довежда молителя в по усърдно отношение и му дава усилено желание да получи нещата, за които се моли“ („Притчи Христови“, стр. 145).
Бдете да не ограбите душата: „Имате нужда да бдите да не би ангажиращите дейности на живота ви доведат до небрежие към молитвата, когато най-много имате нужда от силата, която молитвата може да даде. Голяма загуба е да се лишава душата от силата и небесната мъдрост, които очакват поискването ви“ („Свидетелства“, том 5, стр. 560).
„Правете точно това, което Той (Бог) ви е казал да правите и бъдете уверени, че Бог ще направи всичко, което е казал,че ще направи“ („Нашето висше призвание“, стр. 97).
Молитвата не променя Божието решение; тя повлиява Неговите действия: „Чувството че се нуждаем ни довежда до усърдна молитва, а небесният ни Баща е задействан от молбите ни“ („Притчи Христови“, стр. 172).
„Само ако просим в усърдна молитва, Бог ще ни подари желанията на сърцето ни“ („Евангелски служители“, стр. 255).
Искане сила чрез молитва: „Най-големите победи,спечелени за Божията кауза не са резултат на силни аргументи… те са получени в стаята за молитвена среща с Бога“ (също там, стр. 259).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Без молитвата не бихме знаели къде се намираме духовно. Отговорената молитва е, която посочва като измервателен уред положението ни. Без молитва няма духовна сила, няма побеждаваща сила и няма небесно ръководство.
Нередовните, слабо прочувствени, кратки молитви, ще дадат известни, недостатъчни духовни сили, но все още не и победа над егоизма, гордостта и похотта на плътта и копнежите на злата ни природа и изкушенията, които срещаме.
Много усърдна, сърдечна молитва с вяра ще ни даде онова благословено уверение, че ежедневно сме били помазвани от мощната, превъзходна сила на Светия Дух и че Исус живее вътре в нас. Тогава светът, плътта и дявола не ще имат никаква сила над нас. Личното „Аз“ и гордостта ще бъдат вързани, разпънати и погребани и в резултат ще имаме съкровена, сладостна връзка с Триединството, постоянна преобладаваща сила и непрекъснато небесно ръководство.
Когато искаме, търсим и хлопаме, Бог е обещал да отговори.