Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

21. ЧУВСТВОТО НЕ Е МЯРКА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

21. ЧУВСТВОТО НЕ Е МЯРКА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда в лукавство по измамителни хитрости; но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос“ (Ефес. 4:14,15).

ВЪПРОС:
Как може да се моли човек, когато не му се моли? Трябва ли да се насилва и да се моли?

ОТГОВОР:
Чувствата не са критерий в религиозния живот: „Мнозина правят сериозна грешка в своя религиозен живот, като държат вниманието си приковано към техните чувства и по това съдят за напредъка или упадъка си. Чувствата не са сигурна мярка. Не трябва да търсим вътре в себе си доказателството че сме приети от Бога. Там няма да намерим нищо друго, освен обезкуражение. Единствената ни надежда е в това ‘да гледаме на Исуса, Начинателя и Усъвършителя на вярата ни'“ („Свидетелства“, том 5, стр. 199,200).
Можем да бъдем измамени чрез чувствата: „Чувствата често са измамни, емоциите не са сигурна гаранция, защото са изменчиви и подчинени на външни обстоятелства.
Мнозина са бивали измамвани, като са се осланяли на чувствени впечатления. Изпитът е: ‘Какво правиш за Христос? Какви жертви правиш? Какви победи печелиш?’ Един надвит дух на себелюбие, едно преодоляно изкушение да се пренебрегне дълга, подчинена страст и доброволно, радостно послушание,отдадено на Христовата воля, са далеч по-голямо доказателство че сте чадо на Бога, отколкото моментно благочестие и емоционална религия“ („Свидетелства“, том 4, стр. 188).
Принципът по-важен от чувството: „Видях, че християнинът не трябва да слага твърде голяма цена,или да зависи много от един щастлив полет на чувствата. Тези чувства не винаги са верни водачи. Всеки християнин трябва да се научи да служи на Бога по принцип,а не да се управлява от чувството. Като прави така, вярата му ще се упражни и ще порасне. Показано ми бе, че ако християнинът живее един скромен, себеотрицателен живот, резултатът ще бъде радост и мир в Господа. Но най-голямо щастие ще изпита от това, че прави добро на другите и им причинява щастие. Такова щастие ще бъде трайно“ (също там, том 1 стр. 161).
Чувството може да бъде измамно: „Сатана довежда хората да вярват, че понеже са преживяли възторжени чувства (екстаз) те са обърнати. Но тяхната опитност не се променя. Действията им са същите както преди. Животът им не показва добър плод.Те се молят често и дълго често се позовават на чувствата, които са имали по това и това време. Но те не живеят новия живот. Те за измамени Опитността им не е по-дълбока от чувствата. Те градят на пясък и когато духнат противните ветрове, къщата им бива пометена…
Те недоглеждат факта, че вярващия в Христос трябва да изработва собственото си спасение със страх и трепет. Убеденият грешник има нещо,което да прави. Той трябва да се покае и да покаже истинска вяра…
Кой е знакът за едно ново сърце? Един променен живот. Налице е едно всекидневно и ежечасно умиране за егоизма и гордостта“ („Вести към младите“, стр. 71,72).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Сатана си играе повече с чувствата ни, отколкото ние разбираме или допускаме. Целта му е да ни изврати чрез собствените ни пет сетива. Като пример, процентът на разтрогнатите бракове в църквата е почти същият както сред хората в света в повечето случаи се основава на „толкова е приятно“. Когато се осланяме на чувствата вместо на християнските принципи, ние се отправяме към нещастието, понеже агентите на Сатана са специалисти в манипулирането на чувствата. Когато водим сексуален живот преди или вън от брака, или сме практикували сексуални перверзии от какъвто и да е вид, с това ние поканваме злите духове и те ще гъделичкат телата ни там,където ни е най-приятно и ще се погрижат това да е нещо по-приятно от всичко преживяно от нас в миналото. Ето как биваме закачени на неговата въдица от греховни чувства, а след това той ни оковава в по-нататъшни, повтарящи се възбуждащи преживявания.
Само Бог е способен да разкъса оковите на не светите чувства наложени от не свети духове. Слава на Бога чрез Исус Христос,че можем да бъдем напълно освободени от веригите на греха и когато Синът ни освободи, ще бъдем наистина свободни!