Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

22. КАК МОЛИТВАТА ПОЛУЧАВА ОТГОВОР – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

22. КАК МОЛИТВАТА ПОЛУЧАВА ОТГОВОР
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Преди да ме призоват те Аз ще отговарям и докато още говорят те, Аз ще слушам“ (Исая 65:24).

ВЪПРОС:
По какъв начин? Бог отговаря на искрената молитва?

ОТГОВОР:
Винаги за ваше добро: „Искайте тогава; искайте и ще получите. Искайте смирение, мъдрост, кураж, усилване на вярата. Всека искрена молитва ще получи отговор. Той може да не дойде точно както го искате, или във времето в което го очаквате, но той ще дойде по начинът и във времето, когато най-добре ще отговаря на нуждата ви. Молитвите, които отправяте в самота, в тегоба и изпитания, Бог отговаря не винаги според очакванията ви, но винаги за ваше добро“ („Евангелски служители“, стр. 258).
Усилване на вътрешния живот: „Когато търсим да спечелим небето чрез заслугите на Христос, душата напредва. Гледайки на Исус, Начинателя и Завършителя на вярата ни, ние можем да отиваме от сила в сила, от победа в победа; понеже чрез Христос Божията благодат е изработила пълното ни спасение“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 364).
В насока за действие: „Исус не ни призовава да Го последваме, само за да ни изостави след това. Ако предадем живота си на Неговата служба, никога няма да бъдем поставени в положение за което Бог не е промислил. Каквото и да е положението ни, имаме водач, да ни посочва пътя…
Всичко, каквото бихте поискали в молитва, ще ви бъде ако повярвате“ („Евангелски служители“, стр. 263).
В успокояване безпокойството: „Съберете всичките си сили,за да гледате нагоре, не надолу към вашите трудности; тогава никога няма да отпаднете по пътя. Скоро ще видите Исус зад облака, простиращ ръката Си да ви помогне; и всичко, което трябва да направите е да Му дадете ръката си в проста вяра и Го оставите да ви води“ („Свидетелства“, том 5, стр. 578).
В увереност за простен грях: „Слава за Бога е да обгърне грешни, каещи се човешки същества в обятията на Своята любов,да превърже раните им, да ги очисти от греха и да ги облече в одеждите на спасението“ („Пророци и Царе“, стр. 668).
В чувство на божествено общение: „Исус, Величието на небето предлага да издигне до общение със Себе Си онези, които идват при Него със своите товари, своите слабости и своите грижи…
„Наша привилегия е да имаме всекидневно един спокоен, приятелски, щастлив съвместен вървеж с Исус“ („Нашето висше призвание“, стр. 97).
Чрез Божествено провидение: „Молете се с вяра и тайната на Неговото провидение ще достави отговора си“ („Свидетелства“, том 7, стр. 245).
Христос представя нашите молитви като Свои Собствени искания: „Веднага щом пристъпи пред трона на милостта, Божието дете става довереник на великия Застъпник. Още при първото предявяване на покаяние и молба за прошка, Христос прегръща случаят му и го прави Свой собствен, като представя молбата пред Отец, като Своя собствена молба“ („Свидетелства“, том 7, стр. 364).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато ръцете и сърцата ни са чисти, Бог е обещал да отговори на простата молитва с вяра. Ако ли не, тогава молете се за смирение, мъдрост, кураж, усилване на вярата, търпение и как да научим, за какво да се молим.
Когато сме уморени, самотни, нещастни, разочаровани, претоварени и обременени с товар от грижи, и когато не виждаме изходен път, и когато хората изглежда не се интересуват и не ни разбират… Когато нашите проблеми ни затрупват и се чувстваме потиснати и изоставени, тогава моля погледнете нагоре, посегнете към небето с проста детинска вяра и хванете ръката на нашия любящ, грижовен Бог и не Го оставяйте да си отиде, преди да ви благослови.
Когато ръцете и сърцата ни са съединени с Бога, Той казва: „Няма да те оставя, нито ще те забравя!“ Може да Му се вярва! Просто вярвайте Му, даже когато всички изгледи говорят противното.