Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

23. ПОСЛУШАНИЕ И ВЯРА УСЛОВИЕ ЗА МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

23. ПОСЛУШАНИЕ И ВЯРА УСЛОВИЕ ЗА МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Търсете Господа докато може да се намери, призовавайте Го докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро!“ (Исая 55:6,7).

ВЪПРОС:
На какви условия трябва да отговарям за да се отговори на молитвите ми? Кое едно от първите от тях? Отговарям ли на тези условия?

ОТГОВОР:
Трябва да чувстваме нуждата си: „Има известни условия при които можем да очакваме, че Бог ще чуе и отговори на молитвите ни. Едно от първите между тях е да чувстваме нуждата си Той да ни помогне“ („Пътят към Христа“, стр. 95).
Изисква се пълно, сърдечно посвещение: „Всички, които посвещават душа, тяло и дух на Бога, ще получават постоянно нова подкрепа от физически и душевни сили. Неизчерпаемите запаси на небето са под тяхно разпореждане. Чрез сътрудничество с Христос, те са цялостни в Него и в човешката си слабост, те са овластени да вършат делата на Всемогъщата сила“ („Животът на Исус“, стр. 827).
Необходимо е послушание:“Молитвата не може никога да заеме мястото на дълга… Онези, които представят молбите си пред Бога, изисквайки Неговото обещание, докато не се съгласуват с условията, нанасят обида на Йехова. Те представят името на Христос, като техен Авторитет, за изпълнение на обещанието, но не вършат онези неща,които биха показали вяра в Христос и любов към Него“ („Притчи Христови“, стр. 143).
„Като дарител на всички благословения, Бог изисква известна част от всичко, което притежаваме… Но ако задържаме от Него, това което Му принадлежи,как можем да претендираме за Неговите благословения? Ако сме неверни настойници на земните неща, как можем да очакваме да ни довери небесните неща? Възможно е тук да е тайната на не отговорената молитва“ (също там, стр. 144).
„Ако Му отдаваме само частично, полусърдечно послушание, обещанията Му няма да се изпълнят към нас“ („По стъпките на Великия Лекар“, стр. 227).
Вярата, друго условие: „Друг елемент на тържествуващата молитва е вярата… Вярваме ли в Неговите думи?“ („Пътят към Христа“, стр. 96).
„Ние сме твърде безверни. О, как искам да бих могла да доведа нашите хора до вяра в Бога! Те не трябва да мислят, че да упражнят вяра в Бога трябва да изпаднат във възбуда и състояние на високо вълнение. Всичко което трябва да направят е да вярват Божието слово, също както вярват в думите си един на друг. Той го е казал и Той ще изпълни Словото Си. облегнете се спокойно на Словото Му, защото Той мисли това, което казва. Кажи си, Той ми е говорил в Словото Си и ще изпълни всяко обещание, което е дал… Постъпвайте така, като че ли може да се има доверие на небесния ви Баща“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 83,84).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Нечестието и верността вървят ръка за ръка. Ако не сме готови да повярваме, че Бог може да ни очисти и ни даде вяра и христоподобна любов и Светия Си Дух, ние нямаме основа на която да градим.
Нека никой не мисли, че Бог ще отговори на една лишена от вяра молитва на невярващ човек. Съмняващият се Тома ще бъде оставен с празни ръце.
Когато най-после признаем голямата си и отчаяна нужда от Бога и факта, че не донасяме нищо в ръцете си но просто се хващаме за кръста и че нямаме своя собствена правда защото най-добрите думи, дела и действия са като мръсни дрехи. Когато признаем това и смирено дойдем в подножието на кръста, да бъдем умити и очистени от всеки грях, и неверие и когато най-после признаем че без небесна помощ, в силата на Светия Дух ние сме неспособни да извършим каквото и да е, тогава небето настъпва. Мега промени настават. Тогава можем да кажем заедно с Павел: „Сега не живея аз, но Христос живее в мен. И понеже Христос живее вътре в нас, ние сме способни да извършваме всички добри неща. Исус ни предизвиква да извършим дори по-велики дела от тези, които Той е извършил когато беше тук на земята. Йоан 14:12. Това е което ние, спящата Христова църква се нуждаем да признаем.
Нека с вяра се молим, както никога до сега не сме се молили могъщата сила на Светия Дух да протече през нас в една опитност на късния дъжд, още сега.