Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

24. ИЗПОВЕД И ПРОСТИТЕЛЕН ДУХ ОСНОВНИ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

24. ИЗПОВЕД И ПРОСТИТЕЛЕН ДУХ ОСНОВНИ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесния Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения“ (Матей 6:14,15).
„Тогава Исус каза: ‘Отче, прости им, защото не знаят, какво правят!'“ (Лука 23:34).
„А бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.“

ВЪПРОС:
Тъй като мярката с която ние прощаваме е мярката по която ще се прощава и на нас, колко важен става въпросът: „На какво ниво е простителният дух в моето сърце?“

ОТГОВОР:
Получаването на Божията милост зависи от нас: „Когато идваме да просим милост и благословение от Бога, ние трябва да имаме дух на любов и простителност в собствените си сърца. Как можем да се молим: ‘Прости ни нашите грехове, както и ние прощаваме на нашите длъжници’ и същевременно да поддържаме непростителен дух (Матей 6:12)? Ако очакваме собствената ни молитва да бъде чута, ние трябва да простим на другите по същия начин и в същата степен в която очакваме да бъдем простени“ („Пътят към Христа“, стр. 97).
Какво да правите ако сте се провинили спрямо някого? Ако сте се провинили спрямо ваш приятел или ближен, трябва да признаете вината си. Негово задължение е непринудено да ви прости. След това трябва да поискате прошка от Бога, защото братът, който сте наранили е собственост на Бога и като сте го наранили, вие сте наранили и неговия Създател и Изкупител“ (също там, стр. 37).
„Ако несъзнателно сме излъгали, ако сме изопачили думите му, ако сме уронили влиянието по какъвто и да е начин, трябва да отидем при онзи, с когото сме говорили за него и си вземем обратно рушителните изказвания“ („Мисли от планината на благословенията“, стр. 59).
Честността на намерението не може да бъде извинение за отказ да се изповяда провинението“ („Ранни писания“, стр. 103).
Истинската изповед е определена: „Истинската изповед винаги има определен (по същество) характер и признава конкретни грехове. Те може да са от такова естество, че да трябва да се излагат само пред Бога; може да са прегрешения, които да трябва да се изповядат само пред потърпевшите, засегнати от тях лица; или могат да бъдат и от публичен характер и да трябва да се изповядат също така публично. Но всяка изповед трябва да бъде определена и по въпроса, признаваща самите грехове в които сте провинен“ („Пътят към Христа“, стр. 38).
Изповядайте греховете преди да са открити: „Съществува огромна разлика между приемането на фактите след като вече са доказани и изповядването на грехове за които знаем само ние и Бог“ („Патриарси и Пророци“, стр. 498).
„Има такива между вас, които ще направят изповеди като тази на Ахан, твърде късно за да могат да се спасят“ („Свидетелства“, том 3, стр. 272).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Господ ми помогна да приема ощетяване, критика, клевета, телесно увреждане, лъжи, расова омраза и бях ограбен. В началото на християнския ми жизнен път добрият Господ ме научи незабавно и безусловно да прощавам на други по същия начин както сам бих желал да ми се прощава и в резултат винаги имам съвършен вътрешен мир. Дори с положително отношение като това, ние все пак можем да имаме борби с прощението. Например има една област, с която аз имам истински проблем. Става дума за случаи когато християни се проявяват безсърдечно и пречат на други да приемат благовестието. Поради гордост или арогантност, отделни индивиди упражняват своя авторитет за да възпират Божията спасяваща благодат по пътя й към известни хора, поради тяхната раса или цвят. По причина на тази една област на непростителност и неблагоприятни чувства към виновния, когато четох горните стихове и цитати бях неспособен да пиша. Умът ми беше в смущение. Борех се и отново се борех с онези мисли. Най-после, като не намирах мир, аз паднах на коленете си с моя проблем на неспособност да простя. Молех се и исках мир и прошка по този въпрос и прощение за виновния нарушител. След една дълга борба в молитва, Бог ми даде мир при условие, че ще простя и ще се моля за спасението на засегнатите лица.
Молим Те, Господи, да последваме примера на Христос в прощението, защото много пъти те не знаят какво правят.