Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

30. ДРЪЗКИ МОЛИТВИ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

30. ДРЪЗКИ МОЛИТВИ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Затова не се моли за тия люде и не възнасяй вик или молба за тях, нито ходатайствай пред Мене, защото няма да те послушам“ (Еремия 7:16).

ВЪПРОС:
Що е презумпция? Как мога да се пазя от нея, когато се моля?

ОТГОВОР:
Дефиниция на презумпцията: „Презумпцията е сатанинския фалшификат на вярата. Вярата изисква Божиите обещания и принася плод в послушание. Презумпцията също изисква обещанията, но си служи с тях, както направи Сатана, да извини престъплението. Вярата би довела нашите първи родители до доверяване на Божията любов и до послушание на Неговите заповеди. Презумпцията ги доведе до престъпване на Неговия закон, вярвайки, че Неговата голяма любов ще ги спаси от последствията на греха им“ („Животът на Исус“, стр. 126).
„Тази, така наречена вяра в Христос, която изповядва, че освобождава човека от задължението за послушание на Бога, не е вяра, а презумпция (предположение, дързост)“ („Пътят към Христа“, стр. 61).
„Презумпция е да се задоволяваме със предположения и теории относно неща, които Бог не ни е открил в Своето Слово. Не трябва да се впускаме в предположения относно бъдещето ни състояние“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 173).
Общо изкушение: „Презумпцията е общо изкушение и когато Сатана атакува човеците с него, той печели победа в девет случаи от десет. Онези, които изповядват, че са последователи на Христос и претендират чрез вярата си да бъдат вписани в борбата срещу всяко зло в тяхната природа, често без да мислят се хвърлят в изкушението, откъдето е необходимо чудо за да бъдат извадени неопетнени… Божиите обещания не ни са дадени за да ги искаме необмислено, докато се впускаме безразсъдно в опасност… Това е най флагрантната (очевидна) презумпция“ („Свидетелства“, том 4, стр. 44,45).
Сатана изкуси Христос да прояви дързост: „Тогава той предизвика Христос да му даде още едно доказателство за пълната си зависимост от Бога, още едно доказателство за неговата вяра, че Той е син Божий, като се хвърли от храма…
Изкупителят на света… не прие да изкуси Бога по внушението на Сатана, като прояви презумпция да експериментира върху Неговото провидение“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 282).
Той отказа да прояви дързост спрямо милостта на Своя Отец, като се постави в опасност, което щеше да задължи небесния Му Отец да изяви силата Си за да Го спаси от опасност“ (също там, стр. 283).
Дързост в молитва: „Да изискваме на молитвата ни винаги да бъде отговаряно по точния начин, желан от нас и за определеното нещо, което желаем, е презумпция“ („Пътят към Христа“, стр. 96).
Дързостта на Валаам: „Той не търсеше Божията воля, за да я изпълнява, но си избра свой собствен път, след което се опита да манипулира Божията санкция.
Има хиляди в наши дни, които следват подобен курс. Те не биха имали никаква трудност да разберат дълга си, ако той допадаше на техните наклонности.Но понеже тези очевидности са противни на техните желания и наклонности, те често ги оставят настрана и се одързостяват да отидат при Бога за да научат кой е дългът им“ („Патриарси и Пророци“, стр. 140,141).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато нямаме желание да изповядаме и оставим познати грехове в живота ни, тогава молитвата ни става презумпция.
Господ каза на Еремия да спре да се моли за изрaилтяните. Почти цялата нация беше забравила Божиите десет заповеди и те практикуваха всички гнусни грехове на езическите народи около тях. Те се хвалеха, че са деца на Авраам, избраният народ, а точно поради тези грехове Бог изтреби предишните жители на Палестина.
Грехът заслепи очите им. Молитвите им станаха дързост. Те мислеха, че Бог е твърде добър за да упражни правда и съд за греха и непокаянието им. Колко тъжна история. Бог допусна национална трагедия, та дано поне някои да дойдат на себе си и се покаят.
Съществува аналогия с нашето време. Телевизията и грехът са ни заблудили и заслепили. Нямаме точна представа, колко далеч сме се отклонили от Бога, и все пак казваме, че сме адвентисти от седмия ден, които пазят Божиите заповеди.
Чудни Исусе, повечето от нас не съзнаваме, че не сме готови, понеже грехът е заслепил очите ни и скоро „Новият Световен Ред“, наречен също „Едно Световно Правителство“ ще принуди всеки народ и после всеки човек да приеме белега на звяра.
Презумпцията или дързостта в молитвата ни, докато се наслаждаваме на греха, съвсем няма да е достатъчна да ни приготви да кажем НЕ.