Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

25. МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

25. МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Зле ли страда някой от вас? Нека се моли“ (Яков 5:13).

ВЪПРОС:
Нашият Учител и Господ, също такъв изцелител на болести ли е днес, както когато беше лично тук на земята?

ОТГОВОР:
Христос е все още Великият Лекар: „Нашият Господ Исус Христос дойде на този свят като неуморимият слуга на човешката нужда. Той прие нашите немощи и понесе нашите болести, за да може да послужи на всяка човешка нужда“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 17).
Той е нашето прибежище в болест и в здраве. „Както баща жали чадата си, така Господ жали ония, които Му се боят. Той изпраща Словото Си и ги изцелява, и ги избавя от злощастията им.
Бог е също така готов да възстанови болните в здраве сега, както когато Светият Дух изговори тези думи чрез псалмиста. Христос е същият състрадателен лекар сега, както беше по време на земното Си служене. В Него има целителен балсам за всяка болест, възстановителна сила за всяка немощ“ (също там, стр. 225,226).
Източникът на изцеление: „Желанието на Бога за всяко човешко същество е изразено в думите: ‘Възлюбени, моля се да благо успяваш и да си здрав във всичко, както успява душата ти’ (3 Йоаново 2).
‘Той е, Който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести, Който изкупва живота ти от рова; венчава те с милосърдие и благи милости’ (Псалм 103:3,4)“ (също там, стр. 113).
Сътрудничеството с Бога е необходимо: „Лекарят трябва да научи своя пациент, че трябва да си сътрудничат с Бога в делото на възстановяване… Той знае, че законите на природата, също както заповедите на Декалога са божествени и че само в послушание на тях здравето може да бъде възстановено или запазено. Той вижда много страдание като резултат на рушителни практики, които биха могли да се възвърнат в здраве ако направят всичко, което е във възможностите им да оздравеят. Те имат нужда да бъдат научени, че всяка практика, която разрушава физическите, умствените и духовните енергии е грях, и че здравето трябва да се обезпечи чрез послушание на законите, които Бог е установил за доброто на целия човешки род“ (също там).
Употреба на целебни средства: „Онези, които търсят изцеление чрез молитва, не трябва да пренебрегват да се възползват от целебните средства,които са им достъпни. Не е отказ от вярата да се ползват такива средства, които Бог е дал за облекчаване на болката и подпомагане природата в делото й на възстановяване. Не е отричане на вярата да сътрудничат с Бога и да се поставят в условия най-благоприятни за възстановяване. Бог е поставил във възможностите ни да получим познание за законите на живота. Това знание ни е направено достъпно за да го ползваме. Трябва да се възползваме от всяко помощно средство за възстановяване на здравето, и си послужим с всяко преимущество, действащо в хармония с природните закони“ (също там, стр. 231,232).
Божията цел в злощастията: „Много от вашите зло страдания са ви постигнали по Божията премъдрост, за да ви доведат по-близо до трона на благодатта“ („Свидетелства“, том 4, стр. 143).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ние сме сътворени и съществуваме в границите на строго определени, непроменими физически и духовни закони. Благословенията, които получаваме са в пряка зависимост от степента в която сме им послушни.
Ако поставим дизелово гориво в кола, която върви с газ и вода вместо моторно масло, до къде ще стигне нашата кола? Изненадващо е все пак, че нашият организъм ще просъществува с отпадъчна храна известно време, но след това ще имаме всичките болести на хората около нас. Едни от най-вредните и рушителни за организма храни са: захарта, белия хляб, тлъстите меса, сладкишите, шоколадът, силно подсладените напитки,кафето, чаят и други. С по-малка вредност, но пак не най-добри като храна са девитализираните готвени храни, консервите и запазени по друг начин храни.
Ние сме чудно устроени. За да поддържаме съвършено здравето си, трябва да се върнем обратно към Едемската диета. Ева не е имала готварска печка, нито фурна, нито микровълнова печка да развалят храната й.
За да поддържаме добро здравето си и да не боледуваме, необходимо е: 1) Да излагаме тялото си на слънчева светлина. 2) Да живеем където въздухът е чист и да отваряме прозорците през двадесет и четирите часа на деня. 3) Да правим редовни физически упражнения най-малко три или четири пъти седмично. 4) Да изпиваме шест до осем чаши вода всеки ден. 5) Вегетарианска диета от 75%-85% несготвена (сурова) храна, като сурови зеленчуци, плодове и ядки и т.н. 6) Рано лягане с цел да се осигури достатъчно време за сън. 7) Трябва да имаме чиста съвест. 8) Да се молим за мъдрост и небесно ръководство.
Ако имате проблеми със здравето, моля набавете си книгата на д-р Джордж Малкмус, „Божият път към максимално здраве“ и неговото видео. Той се е излекувал от рак във вътрешните органи чрез дадените от Бога натурални храни и през последните двадесет години не е имал нито веднъж главоболие или простуда.