Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

26. МОЛИТВАТА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ ТЪРЖЕСТВЕН АКТ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

26. МОЛИТВАТА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ ТЪРЖЕСТВЕН АКТ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове ще му се простят“ (Яков 5:14,15).

ВЪПРОС:
Защо не виждаме повече демонстрации на дарбата на изцеление?

ОТГОВОР:
Молитвата за изцеление е тържествен акт: „В Божието слово имаме наставление сродно със специалната молитва за излекуване на болен. Но отправянето на такава молитва е най-тържествен акт и не трябва да се пристъпва към нея без внимателно обмисляне. В много случаи на молитва за изцеление на болни, онова, което се нарича вяра не е нищо друго освен презумпция (дързост)“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 227).
Пазете се от фанатизъм и фалшиви чудотворци: „‘Как’, питат един и друг, ‘не трябва ли да се отправя молитва за чудотворното излекуване на болните, вместо да се създават толкова много санаториуми?’ Ако това се направи, в нашите среди ще възникне голям фанатизъм“ („Евангелизъм“, стр. 594).
„Не всеки, който ми казва: ‘Господи, Господи!’ ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небето. Мнозина ще ми кажат в онзи ден: ‘Господи, Господи, не в Твое име ли пророкувахме и не в Твое име ли изгонвахме бесове и не сторихме ли в Твое име много велики дела?’ И тогава ще им заявя: ‘Никога не съм ви познавал; махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие'“ (Матей 7:21-23). Тези може да изповядват, че са последователи на Христос, но те са изгубили изпред очи своя Водач. Те може да казват, „Господи, Господи, може да сочат на болните, които са излекувани чрез тях и на други чудни дела и да претендират, че те имат повече от Духа и силата на Бога отколкото е показано от пазещите Неговия закон. Но техните дела са извършени под надзора на врага на правдата, чиято цел е да измамва душите и са замислени да отклоняват от послушанието, истината и дълга. В близкото бъдеще ще има още повече подчертани прояви на тази вършеща чудеса сила“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 7, стр. 975,976).
Не трябва да искаме изцеление, но да се подчиняваме на Божията воля: „Събирахме се в усърдна молитва около болничното легло на мъже, жени и деца и чувствахме, че те ни бяха върнати от мъртвите в отговор на усърдните ни молитви. Мислехме, че в тези молитви трябва да имаме положително искане и че ако упражняваме вяра не трябва да искаме нищо по-малко от живота. Не смеехме да кажем: ‘Ако ще бъде за Божия слава’, от страх да не прозвучи като съмнение. Със загриженост наблюдавахме тези, които ни бяха върнати като от мъртвите. Гледахме как някои от тях, особено младежи израснаха в добро здраве. Но те забравиха Бога, станаха безпътни младежи, причиняващи скръб и душевни мъки на родители и приятели и станаха за срам на онези, които се страхуваха да се молят. Не живееха вече за да прославят Бога, но за да го позорят със своя живот на порок.
Ние вече не определяме път и не се стремим да доведем Господа в нашите желания. Ако животът на болните може да Го прослави, ние се молим да живеят, обаче не както ние искаме, а както Той иска“ („Съвети върху здравето“, стр. 379).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Бях поканен от проповедническия отдел при Генералната конференция, да отида в Утрехт, Холандия за съветване и молитва с хора дошли в специалната молитвена стая. Видяхме много чудеса в отговор на усърдна молитва. Дойде един пастор от Нова Гвинея. В деня, когато заминал за срещи в Австралия и после отишъл в Утрехт, Холандия, малкото му бебче се разболяло отчайващо. Не искало да яде, оскъдно пиело, и при най-добрите лекарства, които му дали то не отговаряло. Бащата очакваше, че детето ще умре. Той искаше да се върне у дома, но не можеше да промени датата на билета си. Почувства се подбуден да дойде в специалната молитвена стая. Вярваше, че цялата евангелска поръчка е в сила и днес. Няколко души коленичихме и поискахме в Исусовото име бебчето да бъде излекувано. На следния ден се обадихме по телефона и ни съобщиха, че в същия час, когато ние сме се молили в Холандия, бебето за първи път е почувствало подобрение в Нова Гвинея и поискало да яде. Слава на Бога, че Той е един слушащ молитви, отговарящ на молитви и вършещ чудеса Бог.