Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

27. ОТГОВОРИ ПОНЯКОГА ЗАБАВЕНИ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

27. ОТГОВОРИ ПОНЯКОГА ЗАБАВЕНИ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Чаках с търпение Господа; и Той се приклони към мен, и послуша вика ми“ (Псалм 40:1).

ВЪПРОС:
Защо Бог понякога забавя отговора на молитвите ни?

ОТГОВОР:
Забавянията изпитват вярата и искреността: „В Писанията има скъпоценни обещания за онези, които чакат Господа. Всички ние желаем незабавен отговор на молитвите си и сме изкушавани да се обезсърчим, ако молитвата ни не получи незабавен отговор… Забавянето е за наша особена полза.
Имаме случай да видим дали вярата ни е истинска и искрена или променлива като морските вълни. Ние трябва да се привържем към олтара със здравите въжета на вярата и любовта и да оставим търпението да върши съвършеното си дело“ („Съвети върху здравето“, стр. 380,381).
Забавянията дават възможност за изпитване на сърцето: „Бог не винаги отговаря на молитвите ни още от първия път когато го призовем; защото, ако би постъпил така, бихме приели че ние по право ползваме всички благословения и помощи с които ни обдарява. Вместо да изследваме сърцата си за да видим дали не сме предприели нещо грешно, прегърнали някой любим грях, ние бихме станали безгрижни и пропуснали да осъзнаем зависимостта си от Него и нуждата ни от Неговата помощ“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 2, стр. 1035).
Бог не забравя: „По време на семейния си живот, Захария с беше молил за син. Той и съпругата му сега бяха стари и въпреки това до момента молбата им беше без отговор; но той не роптаеше. Бог не беше забравил. Той имаше Своето определено време за отговаряне на тази молитва и когато случаят изглеждаше безнадежден, Захария получи своя отговор… Бог не беше забравил молитвата на Своите служители. Той беше я написал в Своята докладна книга, за да й отговори в Своето Собствено най-добро време“ (също там, том 5, стр. 1114).
Божието забавяне винаги за наше добро: „Двудневното забавяне на Христос, след като чу че Лазар бил болен не беше небрежност или отказ от Негова страна… Това трябва да бъде едно насърчение за нас. Отговорът на нашите молитви може да не дойде тъй бързо както го искаме и може да не е точно това, което сме поискали; но Онзи, Който знае какво е за най-висшето добро на Своите чада, ще подари много по-голямо добро от това, което сме поискали, ако не се поддадем на неверие и обезсърчение“ („Синове и дъщери на Бога“, стр. 92).
Един отговор никога не се забавя: „Когато се молим за земни благословения отговорът на молитвата ни може да се забави… но не е така, когато се молим за освобождение от греха“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 70).
Какво да правим ако не виждаме навременен отговор на молитвите си? „Когато молитвите ни създават впечатлението, че не получават отговор, ние трябва да се придържаме в обещанието; защото времето на отговора сигурно ще дойде и ние ще получим благословението, от което най-много се нуждаем… Бог е твърде мъдър за да сбърка, и твърде добър за да задържи каквото и да е добро нещо от тях, които ходят в праведност. Така че, не се страхувайте да му се доверите, въпреки че не виждате непосредствения отговор на молитвите си. облегнете се на сигурното Му обещание: ‘Искайте и ще ви се даде'“ („Пътят към Христа“, стр. 96).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Молитвата на грешника за очистване получава незабавен отговор. Бог никога не пропуска да чуе сърдечния ни вик, но понякога ние имаме нужда да развием непоколебимо доверие и търпение. Бог винаги отговаря, но само в Своето време и когато намира, че е най-добре за нас. Понякога това става след като сме научили някои полезни уроци.
Даже апостолите трябваше да чакат много дни преди да получат Светия Дух. През това време те изследваха сърцата си оправяха отношенията си с всекиго, молеха се за очистване и прощение и накрая, когато разбраха, че без небесна помощ са безпомощни, безнадеждни, безсилни и със собствената си сила и мъдрост не можеха да направят нищо, тогава бяха готови да бъдат кръстени със Светия Дух. В резултат на това необразованите груби рибари станаха мощни благо вестители. Болните биваха излекувани, демоните изгонвани и т.н.
Придържайте се към това. За нас има надежда даже ако трябва да чакаме за втората Петдесятница. Пригответе се за нея! Очаквайте я! Бог е верен да изпълни Своето обещание.