Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

28. МОЛИТВА И ИЗПИТАНИЯ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

28. МОЛИТВА И ИЗПИТАНИЯ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Знае обаче пътя ми; когато ме изпита ще изляза като злато“ (Йов 23:10).

ВЪПРОС:
Как можем да посрещнем всекидневните изпити на живота и несигурностите на бъдещето?

ОТГОВОР:
„Според дните ти да бъде и силата ти“: „Ние трябва да следваме Христос ден след ден. Бог не дава помощ за утре. Той не дава наведнаж всички напътствия на своите деца, за целия им жизнен път, да не би да се объркат. Той им възлага толкова, колкото могат да запомнят и да изпълнят. Силата и мъдростта, които се дават са за настоящата нужда“ („Животът на Исус“, стр. 313).
Божествена утеха: „Над конфликтите на земята, Той седи на Своя трон; всички неща са открити за божествения Му поглед. И от Своята велика и спокойна вечност, Той разпорежда това, което Провидението Му намира за най-добро“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 417).
„Той отмерва всеки изпит“: „Бог в Своята велика любов търси да развие в нас скъпоценната благодат на Своя Дух. Той позволява да срещнем препятствия, гонения и трудности, не като проклятие, но като най-голямото благословение на живота ни“ („Мисли от планината на благословението“, стр. 117).
„Той отмерва всеки изпит, Той наблюдава огнената пещ, която трябва да изпита всяка душа“ (също там, стр. 121).
„Всички неща действат заедно“: „Присъствието на Отец обкръжи Христос и нищо не Му се случи освен това, което вечната любов допусна за благословението на света. Тук беше неговия източник на утеха и тя е и за нас. Онзи, който е пропит с духа на Христос, пребъдва в Христос. Всичко което го постига идва от Спасителя, Който го обкръжава с присъствието Си… Всички опитности и обстоятелства са божии работници, чрез които до нас достига доброто“ („По стъпките на Великия лекар“, стр. 488,489).
Ролята на скръбта: „На пълната дневна светлина и като чува други гласове и звуци, птичката в кафеза не може да научи песента, която стопанинът й иска да научи. Тя научава някой елемент от нея, някой мотив, но никога една цялостна отделна мелодия. Но стопанинът покрива кафеза и го поставя на място където птицата може да чува само песента, която трябва да научи. В мрака, тя отново и отново прави опити да изпее песента, докато най-после я научи и тя прозвучава в съвършени звуци. Тогава птицата бива изнесена навън и от този момент тя може да пее песента на светло. Така и Бог постъпва със Своите деца. Той има една песен,която иска да научим, и когато сме я научили сред сенките на страданието, можем да я пеем винаги след това“ (също там, стр. 472).
Отпочивайте си в Христовата любов: „Често умът ви може да е помрачен от болка. Тогава не се опитвайте да мислите. Знаете, че Исус ви обича. Той разбира слабостта ви. Можете да извършите волята Му, като просто си отпочивате в неговите ръце“ (също там, стр. 251).
„Когато изкушения ви нападат, когато грижа, объркване и мрак изглежда че обкръжават душата ви, погледнете към мястото където за последен път видяхте светлината. Отпочинете си в Христовата любов и в Неговата закриляща грижа“ (също там, стр. 250).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато поставим ръцете и сърцата си в Христовата ръка, напълно вярващи и с доверие в Него, тогава можем да имаме мир и доверие дори когато сме изпитвани, изпробвани, изкушавани и разтърсвани от обстоятелствата в живота или обезпокоявани от врага на душата ни.
Когато бъдем пречистени като злато в огъня, тогава ние сме готови за почетна употреба и ставаме полезни инструменти в Божията ръка за да доставяме доволство,утеха,радост на сърцата на мнозина, които са изкушавани и изпитвани чрез обстоятелствата на живота.
Мили Господи, молим Те, помогни ни да Ти се доверим с цялото си сърце, независимо от това, което ни се случва и научи ни да се държим за Твоите скъпоценни обещания.