Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

29. КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО УМЪТ БЛУЖДАЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

29. КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО УМЪТ БЛУЖДАЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава“ (Исая 26:3).

ВЪПРОС:
Как може човек да запази ума си от разсейване, когато се моли?

ОТГОВОР:
Да го възвърнем: „Всекидневната молитва е така важна за растежа в благодатта и даже за самия духовен живот, както е времената храна за благосъстоянието на тялото. Трябва да привикнем често да издигаме мислите си към Бога в молитва. Ако умът се разсейва (блуждае), трябва да го възвърнем; чрез постоянни усилия най-после навикът ще направи това лесно“ („Вести към младите“, стр. 115).
Изисква се усилие: „Препашете се през чреслата на вашите помисли, казва апостолът; тогава контролирайте мислите си като не ги оставяте да летят на свобода. Мислите могат да бъдат пазени и контролирани чрез собствените ви определени усилия“ („Адвентният дом“, стр. 54).
Молитва за помощ: „Колкото и голяма да е духовната светлина на някого, колкото и много да се радва на божественото благоволение и благословение, той трябва винаги да ходи смирено, като се моли с вяра Бог да насочва всяка негова мисъл и да контролира всеки негов импулс“ („Патриарси и Пророци“, стр. 421).
„Само Христос може да направлява мислите правилно“ („Съвети към родители, учители и ученици“, стр. 323).
Винаги да ги пазим: „Бог иска да имате доверие в Неговата любов и непрестанно да пазите душата си, като затваряте вратата на мислите си, за да не могат да станат неуправляеми“ („Синове и дъщери на Бога“, стр. 298).
Вслушвайте се в Божия глас: „Ние лично трябва да Го чуваме да говори на сърцето ни. Когато всеки друг глас замълчи и в тишина очакваме пред Него, тишината на душата прави по ясен Божия глас. Той ни казва: ‘Замълчете и знайте, че Аз съм Бог’ (Псалм 46:10)“ („Животът на Исус“, стр. 363).
Да коленичим пред Бога: „Както в публично, така и в лично поклонение,наша привилегия е да коленичим пред Бога, когато излагаме молбите си пред Него“ („Пророци и Царе“, стр. 48).
„Нека този акт да свидетелства, че цялата душа, тяло и дух са в подчинение на Духа на истината“ („Избрани вести“, кн. 2, стр. 314).
„Човек трябва да идва на колене, като поданик на благодатта, като молител пред трона на милостта“ (също там, стр. 315).
Да се молим на глас: „Той (Исус) прекарваше по цели нощи в молитва сред самотните планини… В наш интерес. Той изливаше молитвите си пред Своя Отец със силен глас и сълзи“ („Свидетелства“, том 3, стр. 379).
„При звука на усърдната молитва, цялото войнство на Сатана се разтреперва“ (също там, том 1, стр. 346).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Спасението е скъпо и безплатно, ние не можем да го спечелим и очевидно не го заслужаваме. Спасението е дар! Дава ни се безплатно, когато идваме със смирени сърца и признаваме голямата си нужда.
След спасението ние имаме една трудна задача пред себе си. Нищо по-малко от кръв, пот и сълзи на колене, много усилен труд в молитва и пълна концентрация на вниманието ни, ще ни помогнат в крайна сметка да развием едно интимно отношение с Бога. Много усилия струва установяването на една стойностна, интимна връзка със Триединството.
Имаме дълбоката потребност напълно да пренасочим и подредим нашите първи по важност неща, да променим целите и намеренията си и да се научим да се концентрираме върху новите си славни цели, а всичко друго трябва да отпадне по пътя.
Любящи Господи Исусе, ние дори не можем да съсредоточим мислите си когато се молим. Молим Те помогни ни и насочи умовете ни към вечните цели. Помогни ни да се съсредоточим с пълно внимание върху небето и молим Те пренастрой, нашите блуждаещи умове да станат небесно мислещи и нищо да не може да ни отклони от Твоята вечна цел за нашия живот.