Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

3. ТРУДНО Е ДА СЕ НАМЕРИ ВРЕМЕ ЗА МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

3. ТРУДНО Е ДА СЕ НАМЕРИ ВРЕМЕ ЗА МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Чакай Господа! Дерзай и нека се укрепи сърцето ти! Да! Чакай, Господа!” (Псалм 27:14).

ВЪПРОС:
Как човек намира време за размишление и молитва?

ОТГОВОР:
Необходимост от бдение: „Вие имате нужда да бдите, да не би поглъщащите дейности на живота да ви доведат до пренебрегване молитвата, когато най-много се нуждаете от силата, която молитвата би ви дала. Набожността се намира в опасност да бъде изтласкана от душата чрез презаетост и грижи.
Едно голямо зло е да се ограбва душата от силата и небесната мъдрост, които очакват да ги поискате. Вие се нуждаете от онова озарение, което само Бог може да даде. Никой не може сам да се освободи от своята заетост, ако няма тази мъдрост“ („Свидетелства“, том 5, стр. 560).
Молитвата – източник на сила: „Помнете, че молитвата е източникът на вашата сила. Един работник не може да има успех, когато набързо преминава през своите молитви и се втурва да търси нещо, което се страхува, че може да бъде пренебрегнато или забравено. Той отдава само малко прибързани мисли на Бога; той не си оставя време да мисли, да се моли, да очаква от Господа обновление на физическите си и духовни сили. Той скоро се изтощава. Не чувства привдигащото, вдъхновяващо влияние на Божия Дух. Той не е оживяван от нов живот. Неговото изтощено тяло и уморен мозък не намират успокоение в един личен контакт с Христос” (пак там, том 7, стр. 243).
Пренебрегната молитва за суетня и показ: „С увеличаване на броя ни, трябва да се изработват по-широки планове, за да се посрещнат нарастващите изисквания на времето; но не забелязваме особено увеличение на пламенното благочестие, на християнската простота и сериозно посвещение. Църквата изглежда се задоволява с това, да направи само първите стъпки в обръщането Те са по-готови за активна работа, отколкото за смирено предаване, по-готови да се ангажират във външна религиозна служба, отколкото във вътрешната работа на сърцето. Размишлението и молитвата биват пренебрегнати за сметка на суетни и показ. Религията трябва да започне с опразване и очистване на сърцето и трябва да се подхранва с ежедневна молитва“ (пак там, том 4, стр. 535).
Провалът в молитвата причинява най-големите ни грешки: „Ако се позволи на устрема на работата да ни отклони от целта ни да търсим всекидневно Господа, ние ще направим най-големите грешки; ще си нанесем загуби, защото Господ не е с нас; ние сме затворили вратата, щото Той да не може да намери достъп до душите ни. Но ако се молим, даже и когато ръцете ни са заети, ухото на Спасителя е отворено да чуе молбите ни. Ако сме определени в решението си да не се отделяме от източника на силата си, Исус ще бъде също така определен да застане от дясната ни страна и да ни помага да не се посрамим пред враговете си. Христовата благодат може да извърши за нас това, което всичките ни усилия не могат да извършат. Онези, които обичат Бога и Му се боят, може да са обградени от множество грижи и все пак да не залитат и да не сбъркат пътя. Бог се грижи за вас на мястото, където сте длъжни да бъдете.Но колкото е възможно по-често гледайте да сте там, където имат навик да се молят“ („Съвети върху здравето“, стр. 424).
Нищо да не отклонява от изучаване Библията и молитвата: „Нека нищо, колкото и скъпо, колкото и обичано, да е не поглъща ума и привързаността ви, като ви отклонява от изучаване на Божието слово или от усърдната молитва“ („Свидетелства“, том 8, стр. 53).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Милостиви Татко, молим те помогни ни да се молим, понеже без една интимна връзка с Триединството, Светият Ти Дух ни напуска и духовната ни природа умира. А тогава колкото и много да работим, множеството на усилията ни ще бъде безплодно и ние ще станем лишени от силата на Светия Дух християни. Помогни ни ясно да разберем, че прекомерното занимание дори с Господната работа,може да опустоши и разруши духовния ни живот. Когато правим грешки и вземаме погрешни решения, очевидно е че сърцето и ума ни са затворени за небесното влияние.
Даже Мартин Лутер е признал това. Ето неговите думи: „Ако всяка сутрин не прекарам два часа в молитва, дяволът побеждава през деня.“
Молим Те да ни помогнеш, Господи да не допуснем нищо, колкото и добро да е, да ни отклони от четене на Твоето Слово и отделяне на себе изпитващи, продължителни периоди от време за молитва и размишление върху безукорния живот на Христос. Помогни ни още да се вслушваме в тихия и нежен глас на Светия Дух, Който ни казва: ‘Този е пътят, вървете по него’.