Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

32. СЕМЕЙНО БОГОСЛУЖЕНИЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

32. СЕМЕЙНО БОГОСЛУЖЕНИЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Но аз и домът ми ще служим на Господа“ (Исус Навин 24:15).
„Ще ходя с незлобиво сърце всред дома си“ (Псалм 101:2).

ВЪПРОС:
Има ли някаква връзка между утринната и вечерна жертва в библейските времена и семейното богослужение днес? Колко важно е семейното богослужение? Как трябва да се провежда?

ОТГОВОР:
Връзка между жертвите и семейното богослужение: „Часовете определени за утринната и вечерна жертви бяха считани за свещени и започнаха да се спазват като специално време за богослужение всред юдейската нация… В този обичай християните имат пример за утринна и вечерна молитва“ („Патриарси и Пророци“, стр. 353,354).
„Сутрин и вечер, небесният универс наблюдава всеки дом, където се молят, и ангелът с тамяна, представляващ кръвта на умилостивението, намира достъп при Бога“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 7, стр. 97).
Обещана закрила: „Във всеки християнски дом Бог трябва да бъде почитан чрез утринната и вечерна жертви на молитва и хвала… Дълг на християнските родители е сутрин и вечер да изграждат защитна стена около децата си чрез усърдна молитва и настойчива вяра“ („Съвети към родители, учители и ученици“, стр. 110).
„Ще отмине ли небесният Бог такъв дом, без да остави благословение там? Не, ни най-малко. Служещите ангели ще пазят децата, които са така посветени на Бога“ (също там).
Трагедията на домът без молитва: „Не познавам нищо, което да ми причинява такава голяма скръб,както един дом без молитва. Не се чувствам сигурна в такава къща дори за една нощ и ако не беше надеждата да помогна на родителите да осъзнаят нуждата си и печалното си небрежие, не бих останала там. Децата показват резултата на този пропуск, като нямат страха от Бога“ („Детско ръководство“, стр. 518).
Семейното богослужение трябва да е всекидневно нещо: „Семейното богослужение не трябва да се управлява от обстоятелствата. Не трябва да се молите случайно, а когато имате много работа през деня, да го пренебрегвате. Като правите така давате пример на децата ви да гледат на молитвата, като на нещо без особени последствия…
Богослужението трябва да бъде удоволствие“ („Моят живот днес“, стр. 29).
Как да провеждаме семейно богослужение там където има деца: „Нека бащата избере някой интересен пасаж от Писанието, който е лек за разбиране… Може да се зададат въпроси, да се направят няколко сериозни, интересни забележки или кратки и по въпроса случки могат да се прибавят като илюстрации. Поне няколко стиха от духовна песен трябва да се изпеят, а молитвата трябва да е кратка и целенасочена… Нека всички се присъединят към библейското четиво и да научат и често да повтарят Божия закон. Ще допринесе за интереса на децата,ако понякога им се позволи те да изберат четивото. Задавайте им въпроси върху него и нека и те да зададат въпроси“ („Детско ръководство“, стр. 521,522).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Ние с моята съпруга пазим скъпи спомени от времето когато децата ни бяха малки и всяка сутрин и вечер имахме нашето утринно и вечерно семейно богослужение. Те всички сядаха почтително в редица, като държаха любимите си кукли или мечета и с интерес слушаха историите на чичо Артур преди лягане и други библейски истории. Понякога разисквахме съдържанието и след това се молехме. Сега те вече са в тридесетте години и още си спомнят това. Имаше нещо особено и много сладко в това време, което прекарвахме заедно като семейство в молитва. Ние хвалехме Бога за близостта на небесните Му ангели.
Семействата, които се молят заедно, дори и ако това е прекъснато от Сатана, в по-късно време ще се сплотят. Нека продължим усърдно да се молим за нашите деца и внуци. Бог е обещал: „Ще спася децата ти“ (Исая 49:25).
Някои от нашите деца напуснаха църквата. Бог в милостта Си ми даде един сън. Бях в едно гробище и един глас ми каза че някои от моите деца са погребани там. След това ми се каза да се моля за тях в името на Господа Исус Христос. Аз се помолих със силна ходатайствена молитва и от прашните си гробове излязоха нашите деца, възстановени от греха и смъртта в детската си невинност. Те дойдоха тичащи и прегръщаха нозете ни, точно така както правеха, когато бяха малки деца.
Бог е добър! Продължавайте да се молите, родители! Той е обещал да спаси всеки един, който Му предаваме и аз вярвам в това.