Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

33. ВАЖНОСТТА НА МОЛИТВЕНОТО СЪБРАНИЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

33. ВАЖНОСТТА НА МОЛИТВЕНОТО СЪБРАНИЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено за да се предавате на молитва“ (1 Петр. 4:7).

ВЪПРОС:
Коя е целта на молитвеното събрание? Необходимо ли е заетият християнин от двадесетият век да го посещава?

ОТГОВОР:
Верни на своя дълг: „Използвайте всеки благоприятен случай да отивате там където се молят. Онези, които наистина търсят общение с Бога ще могат да бъдат видени в молитвеното събрание,верни на своя дълг и усърдни и жадни да пожънат всички облаги произтичащи от това. Те ще се възползват от всяка възможност да бъдат там, където ще могат да получат лъчи от небесната светлина“ („Пътят към Христа“, стр. 98).
Изпълнени с Духа християни виждани в молитвеното събрание: „Когато Божият Дух заработи в сърцата, очиствайки душевния храм от осквернението му, от световност и любов към удоволствията, всички ще бъдат видени в молитвеното събрание, верни на дълга си и усърдни и жадни да пожънат всичката възможна полза от това“ („Свидетелства“, том 4, стр. 461).
Възпитайте ума да обича молитвеното събрание. „Пригответе се за вечността с такава ревност, каквото още не сте показвали. Възпитайте ума си да обича Библията. да обича молитвеното събрание, да обича часа за размишление, и над всичко, часа когато душата общува с Бога. Станете небесно мислещи, ако искате да се свържете с небесния хор в горните жилища“ (също там, том 2, стр. 268).
Предметът на молитвеното събрание: „Кой е предметът на общото събиране? Да осведомим Бога и Го наставим, като му кажем всичко, което знаем в молитва ли? Ние се събираме за да се назидаваме чрез обмяна на мисли и чувства, да събираме сила и светлина и кураж като се запознаваме с надеждите и намеренията един на друг и чрез сериозните си сърдечни молитви, отправени с вяра, да получим освежение и енергия от източника на нашата сила. Тези събрания трябва да бъдат най-скъпоценно време и трябва да се правят интересни за всички,които обичат религиозните неща“ (също там, стр. 578).
„Една или две минути са достатъчни за обикновена молитва“ (също там, стр. 581).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Обичам да прекарвам по два часа с Господа рано всяка сутрин в сърдечна молитва. Чета Библията и размишлявам върху неопетнения живот на Христос и слушам гласа на Светия Дух, онзи „тих и нежен глас“ който поучава, напътва, съветва, изобличава, поправя и ме изпраща с поръчението да върша Божията воля. Този е начинът, по който Бог ми помага да раста духовно.
Наставени сме също да не пренебрегваме редовните молитвени събрания. особено се радвам, когато се разделим на малки групички по двама и по трима. В една интимна малка групичка можем да бъдем по-открити, да се опознаем един друг по-добре, и можем да се молим по-многозначително за товарите и проблемите един на друг.
Бог е обещал, че ако двама или трима сме събрани в Неговото име, Той ще ни утеши, ще ни поучи, ще ни изпълни със сила, кураж и духовна енергия за да водим добрата борба на вярата.