Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

34. АГОНИЯТА НА ХРИСТОС В МОЛИТВА – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

34. АГОНИЯТА НА ХРИСТОС В МОЛИТВА
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„И като беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята“ (Лука 22:44).
„И като беше в агония, Той се молеше по-усърдно и силно“ („Разширен Нов Завет“).
„И като Го нападна мъчителна агония, в страданието си се молеше още по-силно и усърдно“ (Уеймаут).

ВЪПРОС:
Кое накара Христос да агонизира в молитва?

ОТГОВОР:
Христос открива на ангелите бъдещата си агония: „Тогава Той съобщи на ангелското войнство, че за изгубения човек е намерен път за спасение… Той им каза, че ще трябва да изстрада ужасни часове на агония, които дори ангелите нямаше да могат да гледат, но щяха да закриват лицата си от гледката. Той щеше да понесе не просто телесна агония, но душевна агония, такава с каквато телесното страдание никак не може да се сравни. Тежестта на греховете на целия свят щеше да бъде поставена върху Него“ („Ранни писания“, стр. 149,150).
Земното страдание на Христос в пустинята: „Когато Исус дойде в пустинята Той беше обграден от славата на Отец… Но славата се отдръпна и Той беше оставен да се бори с изкушението. То Го притискаше всеки момент. Човешката Му природа потръпна пред схватката, която Го очакваше. Четиридесет дни Той пости и се моли. Отслабнал и изтощен от глад, изтерзан и измъчен от душевна агония: ‘Видът Му беше толкова повреден, повече от всеки човек и лицето Му повече от човешките синове'“ („Животът на Исус“, стр. 118).
Страданието Му в Гетсимания: „Вижте Го как премисля цената, която трябва да се плати за човешката душа. В агонията Си Той се притиска до студената земя, като че ли да се предпази от отдалечаване от Бога“ (също там, стр. 687).
„Сега беше настанал часът на силата на мрака. Сега гласът Му можеше да се чуе в тишината на нощния въздух, не в триумфални тонове, но пълен с човешка болка.
Човешкото в Божия Син тръпнеше в този час на изпит. Ужасният момент беше дошъл – моментът, който трябваше да реши съдбата на света.“
Върховната агония на кръста: „Но сега, с ужасния товар на вината, която носи, Той не може да види примиряващото лице на Отец. Отдръпването на Божието лице от Спасителя в този час на върховно страдание прониза сърцето Му със такава скръб, каквато никога не може напълно да бъде разбрана от човека. Толкова голяма беше душевната му агония,че физическата болка бледнееше пред нея“ (също там, стр. 753).
Християнинът трябва да се моли с голямо усърдие и искреност: „Бъдете усърдни, бъдете искрени. Горещата молитва постига много. Подобно на Яков се борете в молитва. Агонизирайте. Исус се изпоти в градината с големи капки кръв; трябва да положите усилие“ („Свидетелства“, том 1, стр. 158).
Агонизирането без себепредаване е безполезно: „Има много души които се борят за особени победи и особени благословения, да могат да извършат нещо велико. За тази цел те винаги чувстват, че трябва да проведат борба на агония и сълзи… Всичкото агонизиране и всичките сълзи и усилия няма да им донесат благословението за което мечтаят. Личното ‘Аз’ трябва да бъде напълно предадено“ (също там, том 9, стр. 165).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Любящи Татко, помогни ни да желаем опитността на сърдечната, силна, целенасочена, искрена, усърдна молитва. Помогни ни да бъдем въведени в дълбока и многозначителна, трайна връзка с Теб за продължителни периоди от време в личните ни молитви в тайното ни и тихо място за поклонение.Молим Те, дай ни вътрешен копнеж, едно сърдечно и искрено желание да искаме да останем повече и повече време в Божието присъствие.
Благодарим Ти за твоите мили, верни ангели, който ни пазят от влиянието и присъствието на злите ангели, когато се молим. Високо ценим усилията, които полагат в наша полза.
Само като сме готови да предадем всичко, което сме и всичко, което имаме, и с Божията помощ изследваме душите си, за да видим дали има нечестив път в нас, когато всяка пречка и грях бъдат изповядани и оставени и заличени от Бога, тогава молитвите ни ще бъдат послушани.
Помогни ни Господи да размишляваме върху молитвения живот на Исус и нека Той бъде наш пример.