Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

35. МОЛЕТЕ СЕ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

35. МОЛЕТЕ СЕ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Тогава ще извикате към Мене и ще отидете та ще ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце“ (Еремия 29:12,13).

ВЪПРОС:
Какво се разбира под агонизиране в молитва или молене с цяло сърце?

ОТГОВОР:
Духът на борещата се молитва: „Има нужда от молитва, най-усърдна, гореща, агонизираща молитва, такава молитва каквато Давид отправи, когато възкликна: ‘Както еленът пъхти за водните потоци, така жадува за Теб душата ми, о, Боже’, ‘Ето, копнея за Твоите правила’, ‘Копнея за Твоето спасение’, ‘Копнее и даже премира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог’, ‘Душата ми се изнури от копнежа, който имах винаги към Твоите съдби’ (Псалм 42:1; 119:40,174; 84:2; 119:20). Това е духът на борещата се молитва, такъв какъвто го притежаваше царския псалмист“ („Свидетелства“, том 4, стр. 534).
Трябва да се научим да се молим с голямо усърдие: „Когато с усърдие и напрегнатост отправяме молитва в името на Христос, в самата тази напрегнатост има залог от Бога, че Той ще отговори на молитвата ни далеч повечето от това, което просим или мислим“ („Притчи Христови“, стр. 147).
Научете занаята: „Бог ще бъде за нас всичко, което Му позволим да бъде. Нашите анемични, полусърдечни молитви няма да ни донесат дивиденти от небето. О, нуждаем се да усилваме нашите молби! Искайте с вяра, чакайте с вяра,получавайте с вяра, радвайте се в надежда, защото всеки който търси намира. Бъдете настойчиви по въпроса. Търсете Бога с цяло сърце… С интензивно усърдие научете занаята (изкуството) на търсене богатите благословения, които Бог е обещал и с постоянстващи решителни усилия вие ще имате Неговата светлина, Неговата истина и Неговата богата благодат“ („Нашето висше призвание“, стр. 131).
Как да посрещаме изкушение и изпит? „Когато изкушения и изпити ни нападнат, нека да отидем при Бога и да агонизираме в молитва пред Него. Той не ще ни отпрати празни, но ще ни даде благодат и сила, за да победим и да съкрушим силата на врага“ („Ранни писания“, стр. 46).
Как се спечелват най великите победи? „Най-великите победи за Христовата църква и за индивидуалния християнин не са онези, които са спечелени чрез талант или образование, чрез богатство или благоразположението на човеците. Те са онези победи, които са спечелени в стаята за молитва, когато пламенната, агонизираща вяра се хваща за мощната десница на силата“ („Патриарси и Пророци“, стр. 203).
Време на „разтърсване“ открива верните: „Показан ми беше Божия народ и аз ги видях силно разтърсени… Лицата им изразяваха твърдост и голяма сериозност, докато от челата им се стичаха големи капки пот“ („Свидетелства“, том 1, стр. 179,180).
„Времето на скръбта“: „Времето на скръб и страдание пред нас ще изисква една вяра, която може да издържа на умора, забавяне и глад – една вяра, която няма да отпадне, макар и да бъде сурово изпитана… Онези, които не искат да се отрекат от себе си, да агонизират пред Бога, да се молят дълго и усърдно за Неговото благословение няма да я получат“ („Великата борба“, стр. 621).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Знаем ли наистина, какво значи да се молим с цялото си сърце? Когато се молим, след известно време мислите ни разсейват ли се? Или с помощта на Бога се дисциплинираме да можем така да се концентрираме върху молитвата, като че ли самият ни живот е на карта?
Понеже много повече от физическия ни живот е на везните, имаме нужда от едно цяло сърдечно предаване на небето.
Спасението е безплатен дар и след като сме спасени атаките на Сатана се усилват. Той изпраща още зли ангели да ни тормозят и изкушават и те поставят множество благоприятни случаи за отклонение по пътя ни и ще направят всичко което могат за да ни впримчат и вкарат в грях. Изкушението е допуснато от небето, за да ни изпита и да ни научи, как да побеждаваме врага. Случайни, кратки молитви не ще ни осигурят победата. Ние се нуждаем да се научим сега как да се противопоставяме на изкушението и да спечелим битките чрез мощното присъствие на Светия Дух в живота ни. Но Неговата помощ идва само когато сме определени, настойчиви и просим с вяра. Понякога усърдието ни ще се показва чрез изпотяване и сълзи на очите ни. Битките, които печелим сега ще ни приготвят за предстоящото време когато ще дойде крайният изпит.
Благодарим Ти, скъпи Господи, че можем с незабавната ти помощ да спечелим битките си срещу греха, гордостта, похотта на плътта и света и изкушенията на Сатана.
Слава на Бога за победата!