Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

36. БДЕТЕ И СЕ МОЛЕТЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

36. БДЕТЕ И СЕ МОЛЕТЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Но бдете всякога и се молете, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред Човешкия Син“ (Лука 21:36).

ВЪПРОС:
Защо днес е наложително повече от всякога християните зорко да бдят и да се молят?

ОТГОВОР:
Времето е кратко: „Големият конфликт, който Сатана създаде в небесните дворове скоро, много скоро ще бъде решен… Сега, както никога преди, Сатана упражнява измамващата си мощ да заблуди и унищожи всяка незащитена душа“ („Свидетелства“, том 7, стр. 141).
Методите на Сатана: „Като види че планът му е осуетен в някоя област, той застава на ново място, с нова тактика и се опитва отново, като върши чудеса с цел да измами и погуби човешките деца. Младежта трябва внимателно да бъде предупредена против неговата сила… Те трябва да бъдат наставени да се придържат към Божието слово и да дават внимание на препоръка и съвет“ („Свидетелства“, том 4, стр. 212).
Лично изпитани: „Сатана ще положи най-големи усилия… в последният голям конфликт… Вярата на отделните членове на църквата ще бъде опитана, така като че ли в света няма нито една друга личност“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 7, стр. 983).
Злите ангели съдействат: „Той (Сатана) има легиони зли ангели,които изпраща навсякъде, където небесната светлина огрява над хората. Тук той поставя своите постове за да грабне всеки незащитен мъж, жена или дете и да ги принуди да му служат“ („Свидетелства“, том 4, стр. 210).
Винаги бдителни: „Нека всяка душа бъде на щрек… Бъдете бдителни, и внимателно следете да не би някоя умело прикрита и хитра уловка да ви изненада… Ако не сме постоянно будни, ще станем лесна плячка на неговите неизброими измами“ („Свидетелства“, том 8, стр. 99,100).
Едно утешително уверение: „Сатана повлиява мнозина да вярват, че молитвата към Бога е безполезна и само една форма. Той добре знае колко необходими са размишлението и молитвата за да запазят Христовите последователи будни за да устоят на преследванията и измамите му“ („Свидетелства“, том 8, стр. 295).
„Молитвата с вяра е голямата сила на християнина и сигурно ще надвие на Сатана“ (също там, стр. 296).
Ходете с молитва: „Врагът не може да победи смирения ученик на Христос, онзи, който ходи с молитва пред Господа…
Ако Сатана беше оставен да следва пътя си, за Петър не би имало никаква надежда. Той би претърпял пълно корабокрушение във вярата. Но врагът не смее да отиде и на косъм повече от това, което му е разрешено. Няма сила в цялото сатанинско войнство, която да попречи на душата, доверяваща се простосърдечно, на мъдростта, идваща от Бога“ („Моят живот днес“, стр. 316).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Църковни водители, администратори, проповедници и съпругите им, семейства и църковни служители се намират под особените силни, софистични, жестоки атаки на врага.
Сатанистите (членове на църквата на Сатана) употребяват продължителни периоди от време да се молят на дявола, особено от полунощ до 3 часа, за пропадането на християнството. Те учат децата си от ранна възраст и ги обучават по особен начин като порастват, във всичко, което е нечестиво. Учат ги също така на християнската вяра и като пораснат биват изпращани да проникват и се присъединяват към християнските църкви, с единствената коварна цел да завличат хората в греха и пъкъла, най-вече чрез сексуални грехове. Те са сериозно и цялостно посветени на делото на Сатана. Те дори успяват да станат кръстени членове. Биват възнаграждавани когато успеят да прелъстят някого, особено от ръководството.
Имаме ли потребност от молитва? По-добре повярвайте го! Само будните в молитва и винаги на пост по всяко време, обитавани от Светия Дух и под Неговия постоянен контрол и водителство ще бъдат запазени.