Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

36. ПРЕДВИДЛИВОСТ ЗА ВРЕМЕ НА НУЖДА – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

36. ПРЕДВИДЛИВОСТ ЗА ВРЕМЕ НА НУЖДА

За препоръчване е системно спестяване
Всяка седмица трябва да отделяте на сигурно място пет или десет долара, които да не бъдат използвани за друго, освен в случай на болест. С достатъчно икономия можете да инвестирате в нещо, за да получавате лихви. Чрез мъдро стопанисване можете да спестите нещо, след като изплатите дълговете си (Писмо 29, 1884 г.).
Познавам семейство, което получава по 20 долара седмично и харчи всичко до последната стотинка от тази сума. Докато друго семейство със същия брой членове получава 12 долара седмично, но оставя настрана един-два долара всяка седмица. То успява да прави това, като се въздържа от купуването на неща, изглеждащи необходими, но без които все пак може да се мине (Писмо 156, 1901 г.).
Подготовка за лоши дни
Днес можете да си спестите пари, които да използвате в случай на необходимост (примерно болест или нещастен случай), както и за подпомагане на Божието дело, ако икономисвате. Всяка седмица част от заплатата трябва да бъде слагана настрана и да не се пипа в никакъв случай, освен ако нечие нещастие не изисква наистина средства или пък, за да бъдат върнати обратно на Дарителя във вид на приношения за Бога…
Средствата, които придобивате, не са били мъдро и икономично харчени, така че да има резерва в случай на болест или във време, когато семейството ви е лишено от средства съществуване. Домът ви трябва да има на какво да разчита, ако изпаднете в трудно положение (Писмо 5, 1877 г.).
Съвет към млад човек да икономисва и спестява
Сигурно е, че не си икономисвал във всичко. Иначе сега би могъл да покажеш резултатите от едно мъдро отношение към парите, което е нещо похвално за всеки млад човек. Да си отделяш внимателно настрана известна сума от седмичната заплата, която не бива да бъде докосвана ­ това трябва да стане твое правило…
Прилежност в деловите отношения, въздържане от забавления и дори лишения, стига само здравето да не се поставя в опасност ­ това трябва да прави всеки млад човек при твоите обстоятелства. Така ще имаш неприкосновена резерва, ако се разболееш, за да не си зависим от милостинята на други. Правиш ненужни разходи и така прахосваш много средства, които сега биха ти дали лихва и ти би имал известни доходи…
Ти би могъл даже и при своята ограничена заплата да запазиш в резерва малко средства за всеки случай. Можеше да ги вложиш в имот, чиято цена постоянно нараства. Но ако един млад човек живее така, че да харчи и последния долар, който изкарва ­ това говори за липса на здрав разум и пресметливост.
Тъй като смъртните същества имат тела, глави и сърца, за които да се грижат, то за това земно тяло трябва да се предвиждат средства, за да може човек да поддържа известен стандарт в света. Не, разбира се, да се съобразява със светските стандарти ­ о, не! Наистина ­ не! Но да влияе за добро в света. Могат да бъдат упражнявани любов и съчувствие и да се поддържат нежни братски отношения (Писмо 41, 1877 г.).